Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ιωάννης Σπιλάνης: «Ποιότητα και τοπική ταυτότητα, για ασφαλή τρόφιμα με υψηλή προστιθέμενη αξία και δίκαιη τιμή στους παραγωγούς» ypaithros.gr

Ιωάννης Σπιλάνης: «Ποιότητα και τοπική ταυτότητα, για ασφαλή τρόφιμα με υψηλή προστιθέμενη αξία και δίκαιη τιμή στους παραγωγούς»


Ο Ιωάννης Σπιλάνης είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου με τον συνδυασμό «Συμπαράταξη Πολιτών»
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η Ελλάδα για να είναι ανταγωνιστική οφείλει να εστιάσει στην ποιότητα και στην καινοτομία, με δεδομένη την πίεση που δέχεται από τις χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Και αυτό διαπερνά όλους τους κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, η μεταποίηση, η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία. Αυτό είναι δύο φορές αλήθεια στα νησιά, όπου το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο λόγω περιορισμένης γης και πόρων, μικρού μεγέθους και απομόνωσης.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα στα νησιά μας, ο στόχος μας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Από το χωράφι στο ράφι του καταναλωτή και στο τραπέζι του τουρίστα με ασφαλή, ποιοτικά, ιδιότυπα και υψηλής προστιθέμενης αξίας τρόφιμα». Αυτό σημαίνει παραγωγή πρώτης ύλης και ανταγωνιστικών τυποποιημένων προϊόντων που να βρίσκουν αγορές που να αμείβουν σωστά τους παραγωγούς, ώστε να μην επιβιώνουν μόνο από τις επιδοτήσεις.
Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να γίνουν εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης των εισοδημάτων μέσα από την αναβάθμιση της παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων και να μην είναι αυτοσκοπός.
Απαραίτητη η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης παραγωγών
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης παραγωγών σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας με εξειδίκευση για κάθε σημαντικό προϊόν (λάδι, κρασί, μέλι, γάλα-τυρί, αρωματικά κ.λπ.) ξεκινώντας από τα σημεία που είναι τα πλέον προβληματικά (όπως προσδιορίζονται από τη συνεργασία μας με τους ίδιους τους παραγωγούς) ανεξάρτητα από το αν είναι άμεσες αρμοδιότητες της περιφέρειας ή πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους δήμους, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και με το υπουργείο. Έτσι, θέματα, όπως της διαχείρισης δασών και βοσκότοπων για τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας και της μείωσης του κόστους διατροφής των ζώων, αποτελεσματικής καταπολέμησης ασθενειών, σχέδια διαχείρισης νερού, εκπαίδευση αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλά και μεταποιητών, στήριξη συλλογικών προσπαθειών, προτάσεις για ειδική νησιωτική αγροτική πολιτική στο νέο ΕΣΠΑ κ.λπ., αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου.
Η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να στηριχθεί σε επιστημονική γνώση που να ενσωματωθεί ως καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία, στην παραγωγή εμβληματικών προϊόντων που βασίζονται στην παραγωγική παράδοση των τόπων και που προσαρμόζονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, καθώς και στη διακίνησή τους, ενώ παράλληλα να συμβάλει στον έλεγχο της ποιότητας και της αυθεντικότητας των πρώτων υλών. Για παράδειγμα, η μετατροπή του νησιωτικού ελαιώνα σε βιολογικό, με στόχο την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του λαδιού, ως πρώτο βήμα για μετατροπή των νησιών σε «πράσινα», με πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων, αλλά και στο brand τους.

Σύνδεση αγροδιατροφής με τον τουριστικό πυλώνα
Ειδικότερα, η σύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού αποσκοπεί στην εξεύρεση αγορών για τα αγροτικά προϊόντα ταυτόχρονα με την ενίσχυση της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος μέσα από την καθιέρωση της αιγαιακής ποιότητας (Aegean quality) ως αναγνωρισμένου σήματος. Ως εργαλείο, θα χρησιμοποιηθεί η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, που θα αναβιώσει με βάση υπάρχουσες καλές πρακτικές.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις