Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Επερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης σε ότι αφορά στην αγροτική πολιτική


Επερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
Κε Κουφέλο,
Όπως προφανώς γνωρίζετε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πολλά και οι χαμηλές τιμές που καταγράφονται στα σημαντικότερα προϊόντα των νησιών μας όπως το γάλα, το λάδι, το κρασί έχουν ως συνέπεια η παραγωγή να μειώνεται κάθε χρόνο και οι παραγωγοί – και ειδικά οι νέοι -  να διερευνούν  τις δυνατότητες που έχουν να αλλάξουν επάγγελμα.
Δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και εν όψη της ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, αλλά και της επεξεργασίας προτάσεων για το νέο ΕΣΠΑ, δεν έχετε καταθέσει κανένα συνολικό σχέδιο δράσης για τον τομέα ευθύνης σας αλλά ούτε και κάποια πρόταση ενδεικτική για το πώς σκέφτεστε τα λειτουργήσετε. Ο αγροτικός κόσμος των νησιών που διαπιστώνει με τρόμο την παρατεταμένη αδράνεια των περιφερειακών αρχών στην δρομολόγηση λύσεων που θα ανατρέψει τη καθοδική πορεία των τιμών των προϊόντων, αλλά και τη χειροτέρευση των συνθηκών παραγωγής γεγονός που ανεβάζει το κόστος.
Πιο συγκεκριμένα ρωτάμε:
-          Τι προτίθεστε να πράξετε για να στηρίξετε τους παραγωγούς σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (πχ. βελτίωση σταβλικών εγκαταστάσεων, πρόληψη ζωονόσων, σχέδια διαχείρισης νερού, βοσκοτόπων και δασών, μελέτες ταυτοποίησης και διάδοσης τοπικών ποικιλιών, λειτουργία σφαγείων όπου δεν υπάρχει, εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, έλεγχος εισαγωγών, αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης της δακοκτονίας, ανάδειξη καλών πρακτικών κλπ) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να μειωθεί το κόστος παραγωγής;
-          Τι προτίθεστε να πράξετε για να στηρίξετε την τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων ώστε να πετύχουν υψηλότερες τιμές στην αγορά (πχ. ανάδειξη καλών πρακτικών τυποποίησης και εμπορίας, ανάδειξη της ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων, οργάνωση της μεταφοράς προϊόντων ιδίως μεταξύ νησιών, αξιοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, ανάδειξη των νησιών του Β.Αιγαίου ως γαστρονομικού προορισμού, δικτύωση και ανάδειξη των γιορτών που οργανώνονται από διάφορους φορείς των νησιών και συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα);
-          Τι προτίθεστε να πράξετε για την ενίσχυση των πόρων του προγράμματος  Leader που αφορά την ολοκληρωμένη παρέμβαση στον αγροτικό χώρο των νησιών;
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχοντας γνώση των προβλημάτων της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης των προϊόντων με βάση την πρωτογενή παραγωγή, υποστηρίζει ότι η μόνη διέξοδος να συνεχίσουν να υπάρχουν παραγωγοί στην ύπαιθρο των νησιών μας και να περιοριστεί η τάση φυγής είναι να δοθεί έμφαση στα προϊόντα ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας που να ενσωματώνουν τη παραγωγική παράδοση των νησιών μας. Σύνθημα μας «Από το χωράφι στο ράφι του καταναλωτή και στο τραπέζι του τουρίστα με ποιοτικά, ιδιότυπα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα».
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί μεταξύ άλλων ότι η επανενεργοποίηση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ εμφανίζεται να αποτελεί μονόδρομο ώστε με την καθοριστική συμβολή των ίδιων των παραγωγών να αλλάξει η πορεία των αγροτικού κόσμου στα νησιά.
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Γ.Αργυρούδη, Μ.Κάρλας, Μ.νικολάρα, Γ.Σπιλάνης

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Επερώτηση προς Περιφερειάρχη για πρόοδος ΕΣΠΑ και αναπτυξιακό σχεδιασμό


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου

Κε Περιφερειάρχα,
Στη πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια με εκπροσώπους της ΕΕ σχετικά με το ΕΣΠΑ επιβεβαιώθηκαν τα προβλήματα της καθυστέρησης υλοποίησης του προγράμματος και έγινε φανερό ότι οφείλονται κύρια σε 3 αιτίες:
-          Έλλειψη μελετών
-          Ελλειψη προσωπικού που επιπλέον απασχολείται σε δευτερεύουσας φύσεως έργα με αποτέλεσμα να μην προχωρούν τα έργα του ΕΣΠΑ
-          Ελλειψη σχεδίου και πολιτικής καθοδήγησης με αποτέλεσμα μια σειρά έργων και δράσεων να μην προχωρά
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την ακριβή πορεία του ΕΣΠΑ καθώς και για τις ενέργειες σας στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα απώλειας μεγάλων ποσών τόσο απαραίτητων για την αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων των νησιών μας, αλλά και αναθέρμανσης της οικονομίας τους.
Παράλληλα ζητάμε να φέρετε για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο:
-          Το πρώτο σχέδιο για το ΕΣΠΑ 2021-27
-          Τον πίνακα μελετών για ωρίμανση έργων για το νέο ΕΣΠΑ
Τέλος ερωτάμε:
-          Πότε θα δρομολογηθεί η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) που με βάση τον νόμο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί; Θυμίζουμε ότι η ΠΕΔ είναι το βασικό όργανο διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας
-          Πότε θα ξεκινήσει η επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας και με ποια διαδικασία προκειμένου να καταθέσουμε προτάσεις και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί ότι τα μέχρι σήμερα συσσωρευμένα αρνητικά αναπτυξιακά αποτελέσματα η ΠΒΑ δεν αντέχουν άλλες προχειρότητες και αναβολές, και ότι οι κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των νησιών μας δεν πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες.
 Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο και η ΠΕΔ να γίνουν τα ουσιαστικά κέντρα λήψης των σημαντικών αποφάσεων του αφορούν τη Περιφέρεια.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Αργυρούδη Γ., Κάρλας Μ., Νικολάρα Γ., Σπιλάνης Γ.

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Αναγκαία η προσέγγιση των θεμάτων υγείας από τη πλευρά των χρηστών ως υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος - Σχέδιο Απόφασης του ΠΣ

Αναγκαία η προσέγγιση των θεμάτων υγείας από τη πλευρά των χρηστών ως υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί σημαντικό να συζητηθεί το θέμα της υγείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Υγείας είναι ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τους πολίτες της χώρας μας και ιδιαίτερα των νησιών. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε απομακρυσμένες-απομονωμένες περιοχές και βέβαια στα μικρά νησιά. Αρκεί βέβαια η συζήτηση να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και όχι να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό που έγινε με τη συζήτηση του προσφυγικού. Και επειδή η Περιφερειακή Αρχή που έχει την ευθύνη για να ετοιμάσει ένα πλαίσιο δράσης δεν μας έφερε κάτι τέτοιο, η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ υποβάλει προς συζήτηση το δικό της.
Όπως γνωρίζουμε όλοι οι αρμοδιότητες μας περιορίζονται στα θέματα δημόσιας υγείας που συνδέονται κύρια με τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την λειτουργία των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα απόβλητα που παράγουν και το πώς τα διαχειρίζονται, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, τα θέματα διαχείρισης πόσιμου νερού κλπ. και να δούμε πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είχαμε προτείνει να αναλάβει ένας αντιπεριφερειάρχης τα θέματα ποιότητας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας αλλά δεν εισακουστήκαμε.
Ο κίνδυνος να εξελιχθεί η συζήτηση αποκλειστικά σε μια γενικόλογη κριτική προς την όποια Κυβέρνηση αναφορικά με τις περικοπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα (προσωπικό και πόρους) και έχει δημιουργήσει προβλήματα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν θιγεί περισσότερο από τη κρίση και να μην υπάρξει αναφορά στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα.
Πεποίθηση μας είναι ότι οι συζητήσεις που αναφέρονται σε εθνικές πολιτικές, δηλαδή σε αυτές που χαράζει και υλοποιεί η κεντρική κυβέρνηση όπως είναι η αγροτική, η εκπαιδευτική, η πολιτική μεταφορών και η πολιτική υγείας, η αυτοδιοίκηση πρέπει να αξιολογεί το τι συμβαίνει, να εστιάζει στα προβλήματα και να προτείνει λύσεις ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση τους. Και υπάρχουν τα θεσμικά όργανα όπως η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ που οφείλουν να επεξεργάζονται τις προτάσεις αυτές και να τις προωθούν προς τη Κυβέρνηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος είναι μεγάλος να περιοριστεί η συζήτηση στην εκτόνωση για λάθη και παραλήψεις για την όποια κυβερνητική πολιτική με στόχο μόνο την «κομματική» κατανάλωση και όχι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
Ως ΣΥΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να προχωρήσουμε σε πρόταση δέσμης μέτρων που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός υγειονομικού ισοδύναμου για τα νησιά με ειδικές ρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας. Και για να είμαστε αποτελεσματικοί η συζήτηση πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος ξεκινώντας από διαπιστώσεις και καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις.
Όμως και πριν 20 χρόνια να γινόταν η ίδια συζήτηση, σε μια εποχή που το δημόσιο σύστημα υγείας χαρακτηρίζονταν από υψηλές δαπάνες σε όλο το κύκλωμα, θα ακούγαμε πολλά παράπονα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που είχε «σπρώξει» πολλούς συμπολίτες μας στον ιδιωτικό τομέα. Τα θέματα στη δημόσια υγεία είναι πολλά και χρονίζοντα γνωστά σε όλους που δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τι ιδιαίτερο όμως συμβαίνει στα νησιά που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα και ειδικότερα ιδιαίτερη πολιτική; Πως μέσα στη περίοδο της κρίσης μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα; Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε.
Για το θέμα της υγείας, όπως και για κάθε άλλη πολιτική, θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει την ανάλυση από την αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος ώστε η κριτική να είναι εστιασμένη στα πραγματικά προβλήματα και να έχει ελπίδα να εισακουστεί.
Ποια είναι τα «συμπτώματα» του συστήματος υγείας και τι είναι ιδιαίτερο σε μια πολυνησιωτική περιφέρεια. Πρώτα θα πρέπει να δούμε την οργάνωση του συστήματος παροχής υγείας και να προσπαθήσουμε να δούμε προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις.
Η οργάνωση σε όλα τα συστήματα περιλαμβάνει:
-          Προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία
-          Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας: ΠΕΔΥ για τις αστικές περιοχές, Κέντρα υγείας για τις ημιαστικές και αγροτικά ή πολυδύναμα ιατρεία για τις λοιπές και τώρα ΤΟΜΥ.
-          Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας σε γενικά νοσοκομεία
-          Υπηρεσίες τριτοβάθμιας υγείας σε ειδικευμένα νοσοκομεία
-          Επείγοντα περιστατικά: ΕΚΑΒ
-          Ψυχική υγεία
Τα προβλήματα που συνήθως επισημαίνονται είναι:
-          Υψηλό επίπεδο ιδιωτικής δαπάνης στην υγεία που οφείλεται όπως αναφέραμε προηγούμενα στο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών εξ αιτίας της κακής οργάνωσης και της συμπεριφοράς των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της υγείας (διοικητικών, νοσηλευτικού προσωπικού) αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία που επιδεινώνουν το υψηλά γραφειοκρατικό σύστημα. Ένα παράδειγμα το υψηλό ποσοστό γεννήσεων που δεν γίνονται νησιωτικά νοσοκομεία.
-          Υψηλό επίπεδο δημόσιας δαπάνης που όμως δεν «μεταφράζεται» σε αντίστοιχες παροχές για λόγους που αναφέραμε προηγούμενα. Αντίθετα αυτή η υψηλή δαπάνη ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της δημιουργίας του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας.
-          Χαμηλό επίπεδο προληπτικής ιατρικής (πχ. παχυσαρκία) και ανυπαρξία πολιτικής δημόσιας υγείας με αποτέλεσμα να μην προλαμβάνονται πολλές καταστάσεις που οδηγούν στην ανάγκη για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας υγείας
-          Χαμηλή οργάνωση της παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. Το ΕΣΥ που θεσμοθετήθηκε πριν 35 χρόνια ουδέποτε ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα τα διάφορα ταμεία να λειτουργούν για χρόνια ανεξάρτητα παρέχοντας περιορισμένης ποιότητας υπηρεσίες. Η ενοποίηση των υπηρεσιών σε ένα φορέα όπως είναι το ΠΕΣΥ και η οργάνωση των επισκέψεων με τα ραντεβού βελτίωσε το πρόβλημα αυτό. Τα ΤΟΜΥ που είναι υπό δημιουργία πρέπει να λάβουν υπόψη την ύπαρξη των δομών αυτών
-          Ψυχική υγεία : ελάχιστα έχουν γίνει σε ότι αφορά στη πρόληψη
Τι συμβαίνει στα νησιά και ειδικά στη ΠΒΑ:
-          Πρακτικά ανύπαρκτη προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία
-          Πρωτοβάθμια υγεία με πολλά προβλήματα στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά εξ αιτίας όχι μόνο της χρόνιας υποστελέχωσης (ποσοτικής και ποιοτικής) των αγροτικών ιατρείων αλλά και του περιορισμένου (ανύπαρκτου πολλές φορές) εξοπλισμού για βασικές αναλύσεις που αναγκάζουν τους κατοίκους να υποβάλλονται σε μετακίνηση (εκτός νησιού για τα μικρά νησιά) -αφού η τηλειατρική παραμένει άγνωστη λέξη μετά από τόσα χρόνια «δοκιμών»- με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος ή να αναγκάζουν πολλούς να αποφεύγουν να παρακολουθούν συστηματικά την υγεία τους με τις ανάλογες συνέπειες. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στα Κέντρα Υγείας.
-          Δευτεροβάθμια υγεία: υπάρχουν 5 νοσοκομεία στα μεγάλα νησιά με πολλά προβλήματα στη λειτουργία τους, ενώ το πρόβλημα της «χαμηλής πληρότητας» των μικρότερων από αυτά έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα λειτουργίας τους ή την ανάγκη για διαφορετική οργάνωση.
-          Τριτοβάθμια υγεία: πρακτικά αντιμετωπίζεται με μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα.
-          ΕΚΑΒ: (α) Πολλά προβλήματα στις διακομιδές μεταξύ νησιών και υψηλό κόστος λόγω κακής οργάνωσης (β) επιδείνωση των προβλημάτων στα μεγάλα νησιά λόγω υποστελέχωσης και απαξίωσης εξοπλισμού, (γ) πρόβλημα με την υποχρέωση του γιατρού να βρει νοσοκομείο υποδοχής πριν ενεργοποιηθεί το ΕΚΑΒ.
-          Ψυχική υγεία: καμία πρόληψη, δομές που καταρρέουν.

Ζητούμε ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ η συζήτηση να καταλήξει σε μια απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα και προτείνουμε την υιοθέτηση του παρακάτω σχεδίου δράσης για την υγεία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου, διαπιστώνει:
-          Την σημαντικότητα του τομέα της υγείας σε ότι αφορά την ελκυστικότητα των νησιών τόσο για τους μόνιμους κατοίκους τους όσο και για τους επισκέπτες  
-          Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην οργάνωση του τομέα της υγείας που επιδεινώθηκαν κατά τα δέκα χρόνια της κρίσης μέσα από πολλαπλές περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δαπάνες υποδομών, εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων παρά τις όποιες βελτιώσεις των τελευταίων ετών. Συχνά μάλιστα παρατηρείται να υπάρχουν μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης (ή αποχώρησης) του κατάλληλου προσωπικού ή μη εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού (τηλεϊατρική)
-          Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στη λειτουργία όλων των βαθμίδων της υγείας αλλά και στην μεταφορά των ασθενών από τα απομακρυσμένα σημεία των μεγάλων νησιών (έλλειψη ασθενοφόρων και οδηγών) και των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν διακομιδή (λειτουργία ΕΚΑΒ).
-          Την επιβάρυνση όλων των δομών υγείας εξ αιτίας του προσφυγικού που ανέδειξε και τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικό (πχ. παιδίατροι στη Σάμο) και σε εξοπλισμό.
-          Την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την δημόσια υγεία που αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
-          Την έλλειψη ενός εξειδικευμένου σχεδίου οργάνωσης της παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας στα νησιά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Β.Αιγαίου ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να διεκδικήσει:
-          την άμεση υιοθέτηση έκτακτων μέτρων-διαδικασιών για την ενίσχυση των δομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας στα ΚΥΤ, αλλά και των νοσοκομείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου που σήμερα σηκώνουν το πρόσθετο βάρος εξυπηρέτησης των προσφύγων χωρίς να έχουν καν το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους
-          την άμεση επαναφορά της ρύθμισης απόδοσης ΑΜΚΑ σε όλα τα άτομα διαβιούν στη χώρα ώστε να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στη δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών
-          την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας όπως έχουν ήδη διαπιστωθεί από τους Διοικητές.
-          την αποσύνδεση των νοσοκομείων Λήμνου και Ικαρίας και την αναμόρφωση των οργανισμών όλων των νοσοκομείων ώστε να λάβουν υπόψη τις ιδιετερότητες της νησιωτικότητας
-          την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Θεωρεί θετική εξέλιξη την υιοθέτηση από την σημερινή κυβέρνηση του υπάρχοντος σχεδιασμού για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας με την δημιουργία 15 ΤΟΜΥ στα νησιά και την καλεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο σχεδιασμός αυτός να λάβει σάρκα και οστά, λαμβάνοντας μέριμνα συνδυασμού όλων των δομών πρωτοβάθμιας υγείας όπου υπάρχουν αντί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία υποστελεχωμένων δομών.
-          Ταυτόχρονα καλεί την περιφερειακή αρχή και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να στηρίξουν με τις δικές τους δυνάμεις αυτή την πολιτική (πχ. σε ότι αφορά τα κτίρια).
-          Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες μέσα από τη σύνδεση τους με εξειδικευμένες μονάδες της ηπειρωτικής χώρας είτε για ειδικές γνωματεύσεις από εξειδικευμένα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τοπικά είτε για γνωμάτευση σε επείγοντα περιστατικά ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της διακομιδής
-          την αντιμετώπιση της απροθυμίας των γιατρών να καλύψουν τις θέσεις που προκηρύσσονται στα νησιά μέσα από θεσμικά μέτρα που να αφορούν τόσο τις άμεσες και έμμεσες απολαβές-κίνητρα όσο και την υποχρεωτική (κυρίως από τη πλευρά της πολιτείας) επιστημονική εξέλιξη τους
-          την σύνταξη και υλοποίηση ενός ειδικού σχεδίου υγείας για τον νησιωτικό χώρο που να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από την προληπτική ιατρική μέχρι την τριτοβάθμια παροχή υγείας λαμβάνοντας υπόψη του τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών αλλά και του προσωπικού (ιατρικού, παρα-ιατρικού, διοικητικού κλπ)

Ταυτόχρονα καλεί την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη:
-          να προχωρήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες για τα εκκρεμή έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της υγείας
-          να εφαρμόσει την επιδότηση των επικουρικών γιατρών όπως συμβαίνει με τους αγροτικούς με ενιαία κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές περιπτώσεις (πχ. παιδίατροι Νοσοκομείου Σάμου).
-          Να συντάξει ένα κοστολογημένο σχέδιο δημόσιας υγείας με βάση τις αρμοδιότητες της (πχ. επιδημιολογικές μελέτες) και να το φέρει για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
-          Να εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία Επιτροπής που να αποτελείται από εκπροσώπους της 2ης ΥΠΕ, της Περιφέρειας, των Δήμων και των εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου ώστε να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την εκπόνηση του σχεδίου και την υλοποίηση του και να εισηγείται συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται adhoc. Η ίδια ομάδα θα αναλάβει και τη σύνταξη των προτάσεων για το ΕΣΠΑ 2021-27.
Η εφαρμογή του υγειονομικού ισοδύναμου στα νησιά με ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας αποτελεί ένα μέτρο δικαιοσύνης για τους νησιώτες που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Μια συνάντηση για το ΕΣΠΑ που κατέληξε σε ανακοίνωση για το προσφυγικό


Μια συνάντηση για το ΕΣΠΑ που κατέληξε σε ανακοίνωση για το προσφυγικό
Εγκλωβισμένη στο προσφυγικό βρίσκεται η ηγεσία της αυτοδιοίκησης του Β. Αιγαίου αφού μετέτρεψε μια συνάντηση με ευρωπαίους αξιωματούχους με θέμα το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη των νησιών, σε μια συζήτηση για το προσφυγικό.
Η ευθύνη βαραίνει ιδιαίτερα τον προεδρεύοντα της συνάντησης περιφερειάρχη κ. Μουτζούρη που επέτρεψε αυτήν την εξέλιξη. Ο κ. Μουτζούρης, «παρασυρμένος» από την απαράδεκτη δήλωση του ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, δεν αντιλήφθηκε ότι η συζήτηση για το προσφυγικό έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 10 μέρες     όπου αρνήθηκε με παράτυπο τρόπο να υπάρξει απόφαση για το θέμα. Τότε μπορούσε, αν ήθελε, να θέσει θέμα συνάντησης με  τον πρωθυπουργό και να διαμορφωθεί συγκεκριμένη απόφαση αιτημάτων. Φαίνεται να μην επιθυμεί τον δημοκρατικό διάλογο και τη σύνθεση απόψεων -παρά το γεγονός ότι αυτό δήλωνε όλη τη προηγούμενη περίοδο επικαλούμενος τη θητεία του ως πρύτανης-. Προτιμάει να μην δεσμεύεται με αποφάσεις και την εύκολη συζήτηση με αυτούς με τους οποίους έχει παρόμοιες απόψεις.
Προφανώς ελάχιστα ενδιαφέρει το γεγονός ότι σε περίοδο παρατεταμένης κρίσης, 200εκ € παραμένουν ακόμη στα αζήτητα, ούτε ότι μπροστά μας έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο όπου θα πρέπει να διαχειριστούμε 660 εκ €. Ούτε ότι το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στη τελευταία θέση της ανταγωνιστικότητας, ούτε ότι έχουμε χαμηλά εισοδήματα, παραπαίουσα αγροτική παραγωγή, χαμηλού επιπέδου τουρισμό, χαμηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό και τόσα άλλα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν βγήκε καμία ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και εμποδίζουν την απορρόφηση των πόρων και είτε είναι εξωγενή όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών, το ακατάλληλο για τα νησιά θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων, είτε είναι ενδογενή και αφορούν τον τρόπο που (δεν) λειτουργούν οι θεσμοί και οι διαδικασίες στο εσωτερικό της Περιφέρειας.
Μακάρι η ζέση που υπήρξε για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και με την οποία βγήκε η απόφαση να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το θέμα, να υπήρχε και για το αναπτυξιακό με μια κοινή διατύπωση αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο συνάδελφος του του Ν.Αιγαίου.   
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ δηλώνει ότι το προσφυγικό - μεταναστευτικό είναι σοβαρό θέμα και απαιτεί μελετημένες κινήσεις και όχι δηλώσεις για λαϊκή κατανάλωση. Η σύνδεση του  με την αναπτυξιακή καθυστέρηση του Β.Αιγαίου (που προϋπήρχε του προσφυγικού κατά 40 χρόνια τουλάχιστον) είναι όχι μόνο ατυχής αλλά και επιζήμια. Αναρωτιόμαστε μάλιστα μήπως αυτό γίνεται σκόπιμα, όπως και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, για να κρύψει κάτω από το χαλί τις ορατές πλέον αδυναμίες όχι απλά για αναπτυξιακό σχεδιασμό αλλά και για την στοιχειώδη παραγωγή έργου.
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ όχι μόνο δεν θα ακολουθήσει την Περιφερειακή Αρχή στη κατεύθυνση αυτή, αλλά, όπως φαίνεται ήδη στη πράξη με τις πρωτοβουλίες μας, θα συμβάλουμε για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων της Περιφέρειας. Σ’ αυτή τη προσπάθεια καλούμε όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.  

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Πρόταση ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για τον Πολιτισμό


Πρόταση ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για τον Πολιτισμό

Ο πολιτισμός, υλικός και άυλος, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε περιοχή και ειδικά για τις νησιωτικές που απετέλεσαν διαχρονικά σταυροδρόμια πολιτισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά διαφορετικά και σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά αποτυπώματα. Η ανάδειξη της ταυτότητας κάθε νησιού ως στοιχείο πολιτισμού και η σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους προτείνουμε να κινηθεί η πολιτική στον τομέα πολιτισμού, στοχεύοντας τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες.
Το Βόρειο Αιγαίο έχει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία. Δεν υστερεί σε τίποτα από κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας ως προς τα μνημεία διαθέτει για να αναδεχθεί ως πολιτιστικός πόλος έλξης. H ΠΒΑ στοχεύει στο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα που αξιοποιούν και αναδεικνύουν το πολιτιστικό απόθεμα, με ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων. Ο στόχος διπλός. Αφενός να είναι προσιτά και επισκέψιμα από τους ίδιους τους κατοίκους και αφετέρου να γίνουν σημεία αναφοράς για την τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας.
Ειδικότερα στόχος μας είναι:
·         η χρήση των παγκόσμιας εμβέλειας προσώπων της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας ως brand των νησιών (Ικαρία - το νησί του Ικάρου και του Διόνυσου, Σάμος - το νησί του Πυθαγόρα, Χίος - το νησί του Ομήρου, Λέσβος - το νησί της Σαπφούς και ο αγαπημένος προορισμός του Αριστοτέλη, Λήμνος -το νησί του Ηφαίστου)
·         Η δημιουργία κέντρων εξιστόρησης (story telling) και κατάλληλων μουσείο-παιδαγωγικών προγραμμάτων που θα αφηγούνται την ιστορία και θα παροτρύνουν στην επίσκεψη των   διαφόρων αξιοθέατων ώστε να αναδειχθεί μέσα από την τοπική ιστορία των νησιών αλλά και σε   συνδυασμό με τη συνολικότερη ελληνική ιστορία και γραμματεία η νησιωτική τους ταυτότητα
 • Κάλεσμα των απόδημων για να στηρίξουν το εγχείρημα.
Οι πρώτες κινήσεις είναι να οργανωθεί και να προβληθεί δημόσια το Μητρώο Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας, όπου θα καταγράφονται οι σχετικές υποδομές και τα ιδρύματα. Τα προστατευμένα μνημεία είναι καταγεγραμμένα από τον επίσημο κρατικό φορέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Αρχείου Μνημείων.

Τα μνημεία μας και οι χώροι πολιτισμού αποτελούν ένα σοβαρό κεφάλαιο για τα νησιά μας ικανό να συμβάλει στην ανάταξη τους με την κατάλληλη προστασία, αξιοποίηση και προβολή. Η πολιτική μας απέναντι στα μνημεία και τους χώρους πολιτισμού του τόπου μας περιλαμβάνει δύο αρχές: 
 • Την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ τους, δηλαδή το καθήκον μας να μην επιφέρουμε καταστροφικές και μη αναστρέψιμες αλλαγές στα μνημεία και στο περιβάλλον τους.
 • Την ΕΠΙΛΟΓΗ που αφορά στο πως τα μνημεία γίνονται αντικείμενο διαχείρισης και αξιοποίησης και πώς συνδέονται με τις κοινωνικές ανάγκες σε κάθε εποχή.
Αλλά και τα νεότερα Μνημεία, αλλά και τα κτήρια αρχιτεκτονικής αξίας, ιστορικής σημασίας και εξαιρετικού κάλλους πρέπει να καταγραφούν και να μελετηθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπορούν να προβληθούν, αλλά και να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αποκατάστασης, λειτουργίας, καθώς και περιστασιακής χρήσης για έκτακτες εκδηλώσεις, κινηματογραφικά-τηλεοπτικά γυρίσματα κλπ. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην αστική αρχιτεκτονική της Λέσβου, αλλά και στον Κάμπο της Χίου, ώστε να παρουσιάζονται πλήρως τεκμηριωμένα στους ενδιαφερόμενους.

Ειδικά για τους Πολιτιστικούς πόρους και φορείς καταγράφονται με έμφαση στην σημαντικότητα τους, στη λειτουργία τους και στις δυνατότητες αξιοποίησης τους:
 • Πολιτισμικές υποδομές: επισκέψιμοι χώροι, ιστορικά κτήρια, ενδιαφέροντα αρχιτεκτονήματα, δημόσιοι χώροι για πολιτιστικές συναθροίσεις, χώροι συναυλιών, παραστάσεων κλπ, γραφεία και υπηρεσίες.
 • Ιδρύματα: κοινωφελή πολιτιστικά ιδρύματα, ιδρύματα υποτροφιών, χορηγιών, ταμεία χρηματοδότησης εντός και εκτός της περιφέρειας κλπ. Η συγκέντρωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς και η προσπάθεια για ενεργοποίηση κάθε ανενεργού πόρου θα προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης νεαρών επιστημόνων και δράσεων στην περιφέρεια, που αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν.
 • Μνημεία: Η περιφέρεια στηρίζει την καταγραφή των μνημείων (αρχαίων και νεοτέρων) και φροντίζει τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα δημόσια για τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Οι εγγραφές του Μητρώου εμπλουτίζονται από σχετικές πληροφορίες για τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους ιδιοκτήτες και τους παροδικούς χρήστες του. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στις μελέτες και προβάλλεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους για πολιτισμικούς και οικονομικούς σκοπούς. Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων, αλλά και ως προοπτική για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πολιτισμικών πόρων από τους φυσικούς τους φροντιστές, η Περιφέρεια μέσα από προγραμματικές συμφωνίες φροντίζει για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων από φορείς της κοινωνικής οικονομίας και συμπράξεις καλλιτεχνών και επιστημόνων. Έτσι ώστε να πετύχουμε την πλήρη ενεργοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος χωρίς μείζονες επενδύσεις και καταστροφικές παρεμβάσεις.

Πρόταση ΣΥΜΠΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Αγροτική Οικονομία


Πρόταση ΣΥΜΠΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Αγροτική Οικονομία
Η αγροτική οικονομία στα νησιά βρίσκεται σε μία κρίσιμη κατάσταση μετά από πολλές δεκαετίες συρρίκνωσης εξ αιτίας της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών προϊόντων (υψηλό κόστος και μικρό μέγεθος παραγωγής), αλλά και τη χαμηλή ελκυστικότητα της αγροτικής ζωής που είχε ως συνέπεια τη μη προσέλκυση νέων ανθρώπων. Η αλλαγή του πλαισίου με την αύξηση της ζήτησης για ασφαλή προϊόντα διατροφής με τοπικό χαρακτήρα, η τάση για μετατροπή των παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων σε επιχειρήσεις και ο περιορισμός της απομόνωσης της υπαίθρου, έχει μεταβάλει την ελκυστικότητα του επαγγέλματος.
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η Ελλάδα για να είναι ανταγωνιστική οφείλει να εστιάσει στη ποιότητα και στη καινοτομία με δεδομένη τη πίεση που δέχεται από τις χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Και αυτό, όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει, διαπερνά όλους τους κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, η μεταποίηση, η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία. Αυτό είναι δύο φορές αλήθεια στα νησιά όπου το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο, λόγω περιορισμένης γης και πόρων.
Ειδικά σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα στα νησιά μας ο στόχος μας είναι «Από το χωράφι στο ράφι του καταναλωτή και στο τραπέζι του τουρίστα με ποιοτικά, ιδιότυπα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα». Αυτό συνεπάγεται σε παραγωγή της πρώτης ύλης και ανταγωνιστικών τυποποιημένων προϊόντων ώστε να βρίσκουν αγορές που να αμείβουν σωστά τους παραγωγούς προκειμένου να μην επιβιώνουν μόνο από τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης των εισοδημάτων μέσα από την αναβάθμιση της παραγωγής και όχι αυτοσκοπός.
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης παραγωγών σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξειδίκευση για κάθε σημαντικό προϊόν (λάδι, κρασί, μέλι, γάλα-τυρί, αρωματικά φυτά κλπ) ξεκινώντας από τα σημεία που είναι τα πλέον προβληματικά (όπως προσδιορίζονται από τη συνεργασία με τους ίδιους τους παραγωγούς) ανεξάρτητα αν είναι άμεσες αρμοδιότητες της Περιφέρειας ή πρέπει να συνεργαστεί είτε με τους δήμους, είτε με την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και με το Υπουργείο.
Οι δράσεις αυτές ενδεικτικά αφορούν:
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις
 • Δακοκτονία:  Αμεση βελτίωση του τρόπου υλοποίησης της. Εξέταση των όρων για την προώθηση της βιολογικής δακοκτονίας ανά νησί παράλληλα διαφημιστική καμπάνια ότι στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου ή σε κάποιο νησί ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΗΜΙΚΑ καταπολέμησης του δάκου μέσα στη λογική για προώθηση του brand για πράσινα νησιά. Πειραματική εφαρμογή άμεσα στο νησί που συγκεντρώνει τις περισσότερες προϋποθέσεις
 • Διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων για να λυθεί το πρόβλημα της τεχνικής τακτοποίησης με δήλωση βοσκοτόπων σε άλλα νησιά, αλλά και της μείωσης του κόστους προμήθειας των ζωοτροφών. Αναδασώσεις με κτηνοτροφικά και μελισσοκομικά φυτά σε περιοχές ερημοποιημένες και/η περιοχές με καθ΄υπερβολή βόσκηση. 
 • Σχέδια διαχείρισης νερού για να εξασφαλιστεί μακροχρόνια (και για τις επόμενες γενιές) ο πολύτιμος αυτός πόρος με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στη φύση.
 • Σχέδια διαχείρισης δασών για την αξιοποίηση τους με τον καλύτερο τρόπο αλλά και για μείωση των κινδύνων πυρκαγιών που απειλούν και τις καλλιεργημένες περιοχές.
 • Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα και δράσεις για την αναγκαία προσαρμογή
 • Εκπαίδευση αγροτών & κτηνοτρόφων ώστε να ενσωματώσουν στη παραγωγική διαδικασία τις ορθές γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές
 • Στήριξη συλλογικών προσπαθειών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί) ώστε να βελτιώνεται η διαπραγματευτική ικανότητα τόσο σε ότι αφορά τις αγορές πρώτων υλών και τη πώληση του προϊόντος αλλά και δράσεις που αφορούν στη τυποποίηση και διακίνηση των τελικών προϊόντων
 • Σχέδιο οργάνωσης των σφαγείων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ανά νησί ή ανά ομάδες γειτονικών νησιών (μεταφορά ζώων, κινητό σφαγείο)
 • Δράσεις ταυτοποίησης και διάδοσης τοπικών ποικιλιών σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα
 • Αξιοποίηση των ΠΟΠ και Π.Γ.Ε προϊόντων, αλλά και των παραδοσιακών προϊόντων και επέκτασή τους σε άλλα προϊόντα που σήμερα δεν περιλαμβάνονται.
 • Ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών μας: Aegean Quality (εταιρείες παραγωγής), Aegean Cuisine (εστιατόρια), Aegean Food (stands – μπακάλικα)
 • Αγροδιατροφική Σύμπραξη με έμφαση στη προώθηση των τελικών προϊόντων σε αγορές εκτός των νησιών παραγωγής τους
 • Σύνδεση αγροδιατροφής και λοιπής μεταποίησης με τον τουριστικό τομέα
 • Logistics (Ανθρώπινη-Υλική και Άυλη πλατφόρμα) για τη μεταφορά των προϊόντων αγροδιατροφής σε γειτονικές αγορές. Η δημιουργία του «container των νησιών» για την άμεση μεταφορά των τοπικών προϊόντων, ανάμεσα στα νησιά.
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική θάλασσας που να περιλαμβάνει εκτός από την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη διαχείριση των θαλασσών (και ιδιαίτερα των κλειστών κόλπων) ώστε να γίνει σωστή και πολύπλευρη αξιοποίηση του πόρου αυτού (θαλάσσιος τουρισμός, εκπαιδευτικός-επιστημονικός τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός) αξιοποιώντας ταυτόχρονα την παράδοση και την τεχνογνωσία (πχ. παλαιά σκάφη) αλλά και τις νέες ευκαιρίες.

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ


Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ


Σήμερα ανήμερα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940  ο Περιφερειάρχης κ. Μουτζούρης δηλώνει: "Η Κυβέρνησή μας οφείλει ένα νέο ΟΧΙ στην νέα εισβολή (Βόρειο Αιγαίο 28.10.2019)".
https://www.facebook.com/KostasMoutzouris/posts/164013231343102

Προφανώς παρασυρμένος από τη δήλωση της κας Υπουργού που δήλωσε ότι το 1940 μας επιτέθηκαν λαϊκιστές και όχι οι Ιταλοί φασίστες, παρομοιάζει μάλλον τους κάθε είδους και κινήτρου πρόσφυγες και μετανάστες -που το μόνο όπλο που διαθέτουν συνήθως είναι το κινητό τους και η πρόθεση τους είναι πρώτα απ' όλα να ζήσουν- με τους εισβολείς Ιταλους και Γερμανούς που ήθελαν ξεκάθαρα να κυριεύσουν τη χώρα μας και να επιβάλουν το καθεστώς του φασισμού.

Θεωρεί ο κ. Περιφερειάρχης ότι αυτό που υφιστάμεθα εδώ και 4 χρόνια στη Λέσβο, στα νησιά, στην Ελλάδα έχει με κάποιο τρόπο αναλογίες με όσα έζησαν οι γονείς μας στην Πίνδο, στο Ρούπελ και στη συνέχεια σε όλη την κατεχόμενη χώρα. Αναρωτιέμαι ποιές άραγε;

Μήπως ο κ. Περιφερειάρχης συντάσσεται τελικά με εκείνους που υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι στην ουσία ένας καλυμμένος στρατός κατοχής των νησιών, της χώρας και της χριστιανικής Ευρώπης γενικότερα; Το σημειώνουμε.

Κατά την άποψη μας, αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι η διαφορετική στάση των Ελλήνων σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου. Το 1940 και στην συνέχεια του πολέμου η Ελλάδα αντιστάθηκε στις επιθέσεις των Ιταλών φασιστών και των Γερμανών ναζιστών (σε αντίθεση με ότι έκαναν αρκετές χώρες της Δ. Ευρώπης) με συνέπεια να χαθεί ο πόλεμος στο μέτωπο της Ρωσίας για τους Γερμανούς, όπως παραδέχτηκαν πολλοί την εποχή εκείνη μεταξύ των οποίων ο Στάλιν. Αντισταθήκαμε, μέσα και έξω από την χώρα ακόμα και όταν ο πόλεμος είχε χαθεί για τη χώρα μας. Αντισταθήκαμε για την πίστη σε κάποια ιδανικά.

Σήμερα η Ελλάδα "αντιστέκεται" ξανά απέναντι σε όσους επιθυμούν και πάλι να γίνει η Ευρώπη ένας χώρος μόνο για "άριστους", την νέα άρια φυλή. Αντιστέκεται για τα ίδια ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης όπως και τότε.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο που βρίσκει κανείς είναι ότι και τότε όπως και τώρα δεν ήμασταν όλοι οι Ελληνες μαζί, δεν πολεμήσαμε και δεν πολεμάμε  τελικά από την ίδια πλευρά, έστω και αν στην αρχή υπήρξε ομοψυχία.

Παρόλαυτα ελπίζουμε ότι η ιστορία διδάσκει και ίσως αυτή την φορά να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και ενωμένοι να δώσουμε μέχρι το τέλος ένα διαφορετικό μήνυμα ανθρωπιάς και θάρρους το ίδιο ισχυρό όπως και στις 28 Οκτωβρίου του 1940.