Η πολιτική του «ότι και αν τύχει» και η έλλειψη στρατηγικής της Περιφερειακής Αρχής είναι προφανής σε κάθε επαφή με υπηρεσίες και πολίτες


Η πολιτική του «ότι και αν τύχει» και η έλλειψη στρατηγικής της Περιφερειακής Αρχής είναι προφανής σε κάθε επαφή με υπηρεσίες και πολίτες
Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ με τον Γ.Σπιλάνη τη Τετάρτη το πρωί σε καταστήματα και υπηρεσίες της πόλης και το απόγευμα σε χωριά.
Η αναγκαιότητα της μεταστέγασης του Λιμεναρχείου και η ενοποίηση του με τις άλλες υπηρεσίες του ΛΣ για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η αναγκαιότητα καλής συνεργασίας ΛΣ με την αυτοδιοίκηση για θέματα που σχετίζονται με το προσφυγικό και της πρόσθετης στελέχωσης των υπηρεσιών ήταν αντικείμενο της συζήτησης με τον ……..
Στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ) η συζήτηση εστιάστηκε στον τρόπο που θα μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, η υποβάθμιση περιβάλλοντος αλλά και οι μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με υψηλό κόστος και χαμηλή απόδοση. Ο Γ.Σπιλάνης δήλωσε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και πολιτική στα θέματα περιβάλλοντος που θα δίνει έμφαση στη πρόληψη και τη διαχείριση, με μικρής κλίμακας έργα -ειδικά σε ότι αφορά νερά και δάση- σε κάθε νησί ξεχωριστά θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ τον τομέα «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας» όπως αναφέρεται ήδη στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί (www.symparataxi-politon.com).
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΑΔΑ η συζήτηση εστιάστηκε στη πορεία των εγκρίσεων χρηματοδότησης των αγροτών από τα κοινοτικά προγράμματα. Ο Γ.Σπιλάνης υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας ώστε να υποβληθούν προς το Υπουργείο και την Ευρωπαϊκή Ενωση συγκεκριμένες προτάσεις που θα διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών των νησιών στα προγράμματα αυτά σε σχέση με τους αγρότες της ηπειρωτικής χώρας, εφαρμόζοντας στη πράξη τη «ρήτρα νησιωτικότητας» που ο ίδιος θεσμοθέτησε όταν ήταν ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η συνάντηση με τον προϊστάμενο της Εφορίας Μυτιλήνης και πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Π.Μπαρούτης στράφηκε κυρίως γύρω από το θέμα της έλλειψης ουσιαστικών προτάσεων και συζήτησης γύρω από τα φλέγοντα θέματα της ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας. Ο Γ.Σπιλάνης δήλωσε ότι η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι έτοιμη κάθε στιγμή να συμμετάσχει σε όποια συζήτηση θα προκαλούσε το Επιμελητήριο πάνω στο θέμα αυτό.
Το απόγευμα στις επισκέψεις που έκαναν ο Γ.Σπιλάνης με μεγάλη ομάδα υποψηφίων της παράταξης σε Λαφιώνα, Υψηλωμέτωπο και Στύψη διαπιστώθηκαν για μια ακόμη φορά οι συνέπειες του τρόπου με τον οποίο λειτούργησαν και λειτουργούν μέχρι και σήμερα οι διαχειριστές της τοπικής εξουσίας με έμφαση στην έλλειψη της όποιας στήριξης των υπαρχουσών δραστηριοτήτων και της ανάδειξης νέων ευκαιριών στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον με αποτέλεσμα νέοι και λιγότερο νέοι να βρίσκονται σε απόγνωση και να ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά. Ειδικότερα εκφράστηκε η αγωνία των αγροτών από τις εξελίξεις στο θέμα της δακοκτονίας.     
Ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις ο Γ.Σπιλάνης δήλωσε ότι σε κάθε επαφή με υπηρεσίες και πολίτες σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας οι συνέπειες της πολιτικής του «ότι και αν τύχει» και η έλλειψη στρατηγικής της Περιφερειακής Αρχής είναι προφανείς. Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα αναλάβει από την 3η Ιουνίου ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να αλλάξει αυτή η πορεία διαρκούς δημογραφικής και παραγωγικής συρρίκνωσης της υπαίθρου της Λέσβου, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των νέων που είναι η προϋπόθεση για την όποια βιώσιμη προοπτική των νησιών μας.    

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις