Οι Βιομηχανικές ΑΠΕ και η στρατηγική για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Β.Αιγαίου

ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

Τα "Πράσινα Νησιά" μαζί με τα "Ποιοτικά Νησιά" και τα "Νησιά Ίσων Ευκαιριών" αποτελούν τους 3 στρατηγικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, όπως αναφέρω στο βιβλίο "Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής" που βασίζεται σε μελέτη που εκπόνησα για λογαριασμό της ΕΕ. Προφανώς η ενέργεια αποτελεί βασική πτυχή της πολιτικής για τα "Πράσινα Νησιά".

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται 3 άξονες δράσης:
(α) ενεργειακά αποτελεσματικά νησιά για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQCssltmDAlUHOnw&w=398&h=208&url=http%3A%2F%2Fwww.istoselides.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fimage49-1024x754.jpg&cfs=1(β) ανάπτυξη τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
γ) διασύνδεση νησιών με τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη κλίμακα των νησιών, αλλά και το γεγονός ότι το φυσικό και το πολιτιστικό τοπίο και η βιοποικιλότητα τους είναι τα πιο σημαντικά κεφάλαια που διαθέτουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Με βάση τα παραπάνω η επένδυση Ρόκα δεν εμπίπτει σ'αυτή τη στρατηγική, αλλά αντίθετα υπονομεύει τη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και για 2 άλλους λόγους:
- δεν αυξάνει την απασχόληση, ούτε τοπικά, ούτε στη χώρα, αφού τεχνολογία και μηχανήματα είναι εισαγόμενα,
- ενώ θα υπάρξει και μεγάλη διαρροή κερδών εκτός της χώρας.

Οι υποστηρικτές της άποψης, ότι σε πολλά ευρωπαϊκά νησιά υπάρχει εκτεταμένη ανάπτυξη ανεμογεννητριών, λησμονούν να αναφερθούν τόσο στην διαφορετική τοπογραφία των νησιών, όσο και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην όλη δράση μέσα από συλλογικές επενδύσεις.

Λέμε ναι στις ΑΠΕ, αλλά με βάση άλλο ολοκληρωμένο σχέδιο και ενταγμένο στη γενική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις