ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριοι Αντιπεριφερειάρες,

Από τον τύπο ενημερωθήκαμε ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ στην ΠΕ Λέσβου  δημιουργήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για το θέμα του κορωνοϊού που θα περιλαμβάνει υπηρεσιακούς και αιρετούς. Περιμένουμε λοιπόν την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σύνθεση της, το αντικείμενο της επιτροπής, τον τρόπο λειτουργίας της ώστε να συμβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Σταθερή μας πρόταση που έχουμε υποβάλει εδώ και καιρό,  εξ αιτίας της σύνδεσής του και με το προσφυγικό είναι ότι χρειάζεται η σύσταση τέτοιας ομάδας σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία που είναι καθ' ύλη αρμόδια. Μάλιστα στη πρόσφατη σύσκεψη σ' αυτό το θέμα των επικεφαλής των παρατάξεων, επαναλάβαμε ότι δεν είναι δυνατόν η Περιφερειακή Αρχή να ενημερώνεται μέσω των ΜΜΕ για θέματα που την αφορούν άμεσα και να μην υπάρχει άμεση και συνεχής συνεργασία με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Μετανάστευσης για τα φλέγοντα και αλληλοεπηρεαζόμενα αυτά θέματα.

Ο συντονισμός, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των ενεργειών που αναλαμβάνονται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς αποτελεί αδήριτη ανάγκη και η έλλειψη του  είναι εμφανής και στον τελευταίο πολίτη των νησιών μας με σημαντικούς κινδύνους για όλους μας. Για το λόγο αυτό είναι έκδηλη η αγωνία τόσο της κοινωνίας όσο και  φορέων διεθνώς. Όπως μαθαίνουμε σας έχουν υποβληθεί και σχετικές προτάσεις που αφορούν την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού εντός των ΚΥΤ για τις οποίες θα θέλαμε να ενημερωθούμε και να συμβάλλουμε.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε την ανάγκη να υπάρξει διάβημα προς τα αρμόδια υπουργεία να ορίσουν τον εκπρόσωπο τους συνολικά για το Β. Αιγαίο και η Περιφέρεια να λειτουργήσει αντίστοιχες επιτροπές και στα άλλα νησιά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στο Β. Αιγαίο

Γ. Σπιλάνης, Γ. Αργυρούδη, Μ. Κάρλας και Μ. Νικολάρα

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις