Συμμετοχή του ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Σπιλάνη στην Συνάντηση των Ευρωπαϊκών Νησιών με θέμα την Ενέργεια


Ο ΓΓΑΙΝ Γ.Σπιλάνης συμμετείχε στη ημερίδα  των Ευρωπαϊκών Νησιών με θέμα την ενέργεια στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο τον Νησιών» που έγινε τη Τρίτη 21 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ημερίδα συμμετείχε δεκαμελής ελληνική αντιπροσωπεία από τη Κρήτη, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο για να παρουσιάσει τα επιτεύγματα των φορέων που εκπροσωπούσαν στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του προγράμματος που είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάλογη παρουσίαση έκαναν και οι εκπρόσωποι των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών και δήμων.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις υπάρχουσες τεχνολογίες και στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.

Ο Γ.Σπιλάνης παρουσίασε τη στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που δίνει μεταξύ άλλων έμφαση στα «πράσινα Νησιά» στοχεύοντας στην μείωση της χρήσης και στην επανάχρηση των περιορισμένων και σε ανεπάρκεια πόρων και ειδικά της ενέργειας μέσα σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης πολιτικής που λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις