Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ.Σπιλάνη στη 31η ΓΣ του ΕΟΑΕΝ

Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου ο ΓΓΑΙΝΠ Γ.Σπιλάνης παρευρέθηκε και μίλησε στη 31η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ)  που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μυτιλήνη με εκπροσώπους 19 Επιμελητηρίων από όλη την νησιωτική Ελλάδα.
Ο Γ.Σπιλάνης αναφέρθηκε στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) με στόχο την εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο ώστε η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου να γίνει αντικείμενο ολοκληρωμένης πολιτικής που θα περιλαμβάνει τόσο ειδικές ρυθμίσεις σε τομεακές πολιτικές όσο και ειδικές χρηματοδοτήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόσθετος κόστος που συνεπάγεται η νησιωτικότητα στη λειτουργία του κράτους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Ο Γ. Σπιλάνης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τους στρατηγικούς άξονες δράσης της ΓΓΑΙΝΠ και μεταξύ άλλων: (α) την έμφαση που πρέπει να δοθεί στη ποιότητα στον τουρισμό αλλά και στη παραγωγική αγροτικών και άλλων προϊόντων ως μονόδρομο ώστε να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων, (β) την αναγκαιότητα για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την εισαγωγή καινοτομιών στη παραγωγή, (γ) την ανάγκη για ορθολογική χρήση και επανάχρηση των πόρων (νερού, υλικών, εδάφους, αποβλήτων, ενέργειας), (δ) η αναγκαιότητα αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δημόσιων πόρων ειδικά μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων έθεσαν θέματα που απασχολούν τα μέλη τους όπως θέματα μεταφορών (συχνότητα δρομολογίων και οργάνωση δικτύου, ανάπτυξης δικτύου υδροπλάνων, δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων και επιπτώσεις στο κόστος μεταφοράς, έλλειψη ελέγχου από πλευρά της πολιτείας), θέματα σχετικά με την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και της σύνδεσης της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό, θέματα σχετικά με την υδροδότηση των νησιών (ποιότητα και κόστος μεταφερόμενου νερού), την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό και την ανάγκη για σεμινάρια για τη κατάρτιση εργοδοτών και εργαζομένων, θέματα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων κα
Ο Γ.Σπιλάνης υπογράμμισε ότι τα Επιμελητήρια θα είναι ένας από τους συνομιλητές της ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής –του οποίου προωθείται η θεσμοθέτηση-, ώστε ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συνεχιστεί και να ξεκινήσει η αντιμετώπιση στα προβλήματα που τέθηκαν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις