Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ετήσια Συνέλευση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Νησιών στη Κύπρο
Ο Γ. Σπιλάνης παρευρέθηκε στις 5 Νοεμβρίου στην Ετήσια Συνέλευση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Νησιών στη Κύπρο όπου παρουσίασε τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και . Στη συνάντηση όπου παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από το Ν. Αιγαίο, τη Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και άλλες 9 ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη θέση των ευρωπαϊκών νησιών στις ευρωπαϊκές πολιτικής της επόμενης περιόδου σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων, τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, την ενέργεια. Εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα που παρουσιάστηκε από αντιπροσωπεία των νησιωτικών περιφερειών στο Συμβούλιο Υπουργών Εδαφικής Συνοχής που έγινε στη Λευκωσία στις 6 Νοεμβρίου. 
Στα πλαίσια της επίσκεψης στη Κύπρο οι κκ Σπιλάνης και Μαχαιρίδης συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  κ. Α.Μαυρογιάννη. Εγινε διεξοδική συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις της κυπριακής προεδρίας σε ότι αφορά στα Διαρθρωτικά Ταμεία και την Πολιτική συνοχής για το 2014-2020 και την προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου οι πόροι της επόμενης προγραμματικής περιόδου, που είναι μειωμένοι,  να έχουν όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες η Ελλάδα και η Κύπρος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις