Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Βουλή και σε ημερίδα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020


Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ.Σπιλάνης παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής τη Τρίτη 13/11 με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία για το Περιβάλλον». Στη συνεδρίαση όπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων  ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Καλαφάτης, η ΓΓ Πολιτισμού κα Μενδώνη, η ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας κα Δαλλαπόρτα, ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κορασίδης, η ΓΓ Δημόσιας Υγείας κα Παπανικολάου,  παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα εμπλοκή της ΓΓΑΙΝΠ στα θέματα περιβάλλοντος και η νέα στρατηγική που έχει εκπονηθεί και αφορά στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων ως κύριων στοιχείων της ανάπτυξης των νησιών.

Τη Τετάρτη 14/11 ο Γενικός Γραμματέας παρακολούθησε την ημερίδα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στην ημερίδα που παρακολούθησαν οι ΓΓ των Υπουργείων, οι Περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών, παρουσιάστηκαν οι θεματικοί στόχοι του προγράμματος, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι προτάσεις με βάση τις προτεραιότητες κάθε ταμείου χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρούνται για την έγκριση των προγραμμάτων, η αναγκαιότητα για έγκαιρη έναρξη επεξεργασίας της στρατηγικής και των αξόνων δράσης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί όχι απλά η απορρόφηση αλλά και η αποτελεσματικότερη χρήση των περιορισμένων πόρων που θα διατεθούν για την πολιτική της συνοχής και τέλος οι διαδικασίες αξιολόγησης της υλοποίησης των προγραμμάτων. Ο Γ.Σπιλάνης παρουσίασε τις προτάσεις της Γραμματείας που εξειδικεύουν τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 με βάση τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και εξέφρασε την ανάγκη όπως  ληφθούν υπόψη οι συνέπειες των ιδιαιτεροτήτων αυτών στη χρηματοδότηση,  στους στόχους και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις