Ο ΓΓ ΑΙΝΠ στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Ν.Αιγαίου στη Λέρο
Ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ.Σπιλάνης παρευρέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Ν.Αιγαίου που συνεδρίασε στη Λέρο τη 1η Σεπτέμβριου με βασικό θέμα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας. Ο κ.Σπιλάνης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα χάραξης και υλοποίησης νησιωτικής πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό αλλά και περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει ιδιαίτερη μεταχείριση στη χρηματοδότηση των νησιών στην επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και για τη διαφοροποίηση των κλαδικών πολιτικών που επηρεάζουν τα νησιά. Σε εθνικό επίπεδο προωθείται η σύγκλιση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής σε ολόκληρο τον ελληνικό νησιωτικό χώρο ώστε να περάσει σε εφαρμογή η επιταγή του συντάγματος για διαφορετική αντιμετώπιση των νησιών από τον νομοθέτη και τη διοίκηση.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πάνω στο θέμα αυτό που διήρκεσε έξι ώρες ο κ.Σπιλάνης ανέφερε το πόσο εποικοδομητική ήταν η συζήτηση σε ότι αφορά τον επικείμενο σχεδιασμό για το 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που ξεκινά άμεσα και προσδιόρισε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η πρόταση της Γενικής Γραμματείας  Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια αλλά οξυμένα λόγω κρίσης προβλήματα που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών και το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Υπογράμμισε ότι πρέπει να ανατραπούν πλήρως οι αναπτυξιακές συνήθειες δεκαετιών και να υπάρξει στροφή α) στη ποιοτική ανάπτυξη ώστε να παράγονται ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στα νησιά αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομία σε συνδυασμό με την ειδικευμένη εργασία αντί της προσπάθειας για επίτευξη ανταγωνιστικότητας (ειδικά στον τουρισμό) με κατασπατάληση των πόρων αυτών , τη μαύρη και ανειδίκευτη εργασία με στόχο την επίτευξη χαμηλών τιμών, β) στη πράσινη ανάπτυξη ώστε η χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων όπως το νερό, η ενέργεια, το έδαφος να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και γ) στη παροχή ίσων ευκαιριών στους νησιώτες σε σχέση με εκείνες που παρέχονται στους κατοίκους της ηπειρωτικής Ευρώπης στους καίριους τομείς των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, η δια βίου εκπαίδευση κλπ
Την επόμενη ημέρα ξεναγήθηκε στα αξιοθέατα του νησιού και έμεινε εντυπωσιασμένος ειδικά με τα στοιχεία της νεώτερης ιστορίας της Λέρου που μένουν μέχρι σήμερα άγνωστα στο ευρύ κοινό και επομένως αναξιοποίητα, αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες που υπάρχουν ώστε η Λέρος να αποτελέσει έναν ιδιαίτερο προορισμό μέσα στο αιγιακό σύμπλεγμα. Ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο του νησιού αλλά και από περιφερειακούς συμβούλους για θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικά του θαλάσσιου, τα προβλήματα που υπάρχουν στη πρόοδο των έργων αφαλάτωσης, τις προσπάθειες ανάπτυξης της κοινωνικής εργασίας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Κάστρο και στους Μύλους της Λέρου όπου οι συμμετέχοντες γεύθηκαν τις τοπικές νοστιμιές που προσέφερε ο Σύλλογος Γυναικών. 

Συναντήσεις του ΓΓ ΑΙΝΠ με ευρωβουλευτές.
Στη προσπάθεια διαμόρφωσης και προώθησης των ελληνικών θέσεων για τα ευρωπαϊκά νησιά, ο ΓΓ ΑΙΝΠ κ. Γ. Σπιλάνης συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κκ Σπ. Δανέλλη και Κρ. Αρσένη που συμμετέχουν στις ιδιαίτερα κρίσιμες για τα νησιά επιτροπές του Κοινοβουλίου όπως εκείνες των Μεταφορών και της Ενέργειας, της Αγροτικής Ανάπτυξης, του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος. Ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και συζήτησε μαζί τους την δυνατότητα συντονισμού των ελλήνων ευρωβουλευτών και τα άμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη προώθηση ειδικής νησιωτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ενωση αξιοποιώντας το σχετικό άρθρο της συνθήκης της Λισσαβόνας.    

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις