Συμμετοχή της ΓΓΑΝΠ στο Διεθνές Συνέδριο Thalatta 2012 στη Σαντορίνη
«Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στην Σαντορίνη το Διεθνές Συνέδριο Thalatta 2012 υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και άλλων σημαντικών φορέων στο οποίο Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Σπιλάνης ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του Υπουργού κ. Μουσουρούλη στο Συνέδριο και παρουσίασε την υπό διαμόρφωση Στρατηγική του Υπουργείου για την Νησιωτική Ανάπτυξη. Ειδικότερα έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα για Ολοκληρωμένη Νησιωτική Πολιτική και τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής στην χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της.
Η νησιωτική πολιτική, πάγιο αίτημα των νησιωτών αλλά και συνταγματική επιταγή, δεν θα είναι απλά μία συρραφή μεμονωμένων παρεμβάσεων που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, αλλά μία συνολική αναπτυξιακή πρόταση για τον νησιωτικό χώρο που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την “νησιωτικότητα” και η οποία θα έχει ως κεντρικό στόχο να καταστίσουν τα νησιά ελκυστικά για την εγκατάσταση ανθρώπων και δραστηριοτήτων αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά.
Παράλληλα μέσα από την καθιέρωση διαδικασίας που θα επιβάλει την εξέταση των επιπτώσεων των κλαδικών πολιτικών στα νησιά κατά το σχεδιασμό και πρόβλεψη ειδικών μέτρων πριν την υιοθέτηση τους, θα αντισταθμίζονται οι αρνητικές συνέπειες των οριζόντιων ομοιογενών πολιτικών της κεντρικής διοίκησης και θα προσφέρονται βιώσιμες λύσεις στο αναπτυξιακό πρόβλημα των νησιών.
Στο Συνέδριο, που άλλοι κύριοι ομιλητές ήταν η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας της ΕΕ κα Δαμανάκη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Τσαυτάρης, επιβεβαιώθηκε ότι η έννοια της ποιότητας πρέπει να χαρακτηρίζει την νησιωτική οικονομία ώστε να γίνει ανταγωνιστική, γεγονός που απαιτεί ριζικές αλλαγές στο σχεδιασμό των βασικών κλάδων της νησιωτικής οικονομίας όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η αλιεία. Μαζί όμως με ένα χωροταξικό σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη την νησιωτική πολιτική και στις δραστηριότητες που την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, όπως η ακτοπλοϊα, οι λιμενικές εγκαταστάσεις, η ενέργεια.
Ιδιαίτερα, σύμφωνα τόσο με τους παραπάνω, αλλά και άλλους ομιλητές κι εκπρόσωπους φορέων, όπως τον Ευρωβουλευτή κ. Κρίτωνα Αρσένη, τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΤΕ κ. Γιώργο Βερνίκο, τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ κ. Κώστα Συνολάκη, τον Πιερ Υβ Κουστώ, κ.α., θα πρέπει μία νησιωτική στρατηγική για να πετύχει το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης να δώσει έμφαση στην έρευνα και στη καινοτομία, στη προστασία του περιβάλλοντος, στη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στην κοινωνική ένταξη, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση καθώς η συγκράτηση στα νησιά του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμη για την επιβίωση τους.

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με την θέσπιση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, θέμα που χειρίζεται η Επιτρόπος, μία πολιτική η οποία - όπως διαπιστώθηκε στη συνάντηση και τις συζητήσεις της Επιτρόπου με τον Γενικό Γραμματέα - ταυτίζεται σε πολλά σημεία με την σχεδιαζόμενη Ολοκληρωμένη Νησιωτική Πολιτική από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.
Η Γενική Γραμματεία μέσα από τη θέσπιση του Εθνικού Συμβούλιου Νησιωτικής Πολιτικής εστιάζει στην άμεση συμμετοχή των τοπικών αρχών και κοινοτήτων στη διαμόρφωση της πολιτικής στα θέματα που αφορούν τα νησιωτική ανάπτυξη, αλλά και στη διευκόλυνση των φορέων στην εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Τέτοια προγράμματα είναι αυτά που συνδέονται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη των νησιών, όπως η ανάδειξη πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων που θα διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν, η παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων που θα βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες, αλλά και στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε απομονωμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με βάση την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και του κοινωνικού συμφέροντος.
Έμφαση δόθηκε επίσης από τους ομιλητές, τόσο κατά τις ομιλίες όσο και στα Στρογγυλά Τραπέζια που οργανώθηκαν με θέμα τον θαλάσσιο τουρισμό, τις καταδύσεις, την αλιεία και τα θαλάσσια καταφύγια, στην αναγκαιότητα για αποτελεσματικό συντονισμό ανάμεσα στους φορείς που συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές για τη θάλασσα, και επηρεάζουν άμεσα τις πολιτικές για τα νησιά, μέσα και από την τήρηση των κατευθύνσεων που θα λαμβάνουν από τον Φορέα που σχεδιάζει την νησιωτική πολιτική, ώστε μέσα από τις συνέργειες να έχουμε την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στη νησιωτική οικονομία, αντίστοιχα βέβαια και στην θαλάσσια και παράκτια οικονομία, με ορίζοντα το έτος 2020, σε αναλογία με την Στρατηγική της ΕΕ.
Το έργο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής θα είναι αφενός να συντονίσει τις παρεμβάσεις και να διευκολύνει την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και δράσεων στον δύσκολο χώρο του Αιγαίου και των νησιών γενικότερα, κι αφετέρου να προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία στους φορείς, εστιάζοντας στους τομείς στους οποίους υπάρχει καθυστέρηση και έλλειψη τεχνογνωσίας, καθώς και στην προσαρμογή των παρεμβάσεων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις