ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Μια συζήτηση που δεν έγινε για 2η φορά με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής με την σύμπνοια των άλλων παρατάξεων που δεν μπορούν τα δύσκολα. 

Πριν από ένα μήνα καταθέσαμε μια ερώτηση μας με στόχο την συντεταγμένη ενεργοποίηση της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που προκαλεί το shut down λόγω της πανδημίας. Είχαν προηγηθεί και άλλες προτάσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους -που από τις δημόσιες τους αντιδράσεις είναι όλοι δυσαρεστημένοι- η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί ότι οι επιτροπές αυτές πρέπει να συσταθούν έστω και στο και 5’.

Προτείναμε τη σύσταση των επιτροπών αυτών αντί μιας γενικής συζήτησης στην ολομέλεια του ΠΣ για δύο κυρίως λόγους:
  • Δεν έχει κανένα νόημα μια γενικόλογη συζήτηση στο ΠΣ χωρίς εντατική προετοιμασία ανά θέμα και γραπτές προτάσεις, αφού το ΠΣ για να αποφασίσει χρειάζεται συγκεκριμένο κείμενο. Δυστυχώς η μη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα είχε αυτόν το ρόλο αφήνει κενό.
  • Η σύσταση των επιτροπών που προτείναμε θα έχουν το ρόλο εκτός από την επεξεργασία των αρχικών προτάσεων, να παρακολουθούν την υλοποίηση των όσων αποφασιστούν και να παρεμβαίνουν διαρκώς με νέες προτάσεις, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο ΠΣ.

Ακολουθεί η αρχική πρόταση που κατατέθηκε στις 27 Απριλίου και δεν συζητήθηκε στο ΠΣ στις 29/4.


Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, με δημόσιες τοποθετήσεις μας εντός και εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο γεγονός ότι απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο, αλλά και τη θεματολογία του Περιφερειακού Συμβουλίου οι συζητήσεις για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και το αν αξιοποιούνται και πως οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι που βρίσκονται στα ταμεία της Περιφέρειας.

Πρόσφατα εξ αιτίας της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας από τον κορωναϊό, τοποθετηθήκαμε για την ανάγκη να γίνει συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό, τον τομέα που θα θιγεί περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Μάλιστα για το θέμα αυτό σας καταθέσαμε προτάσεις τις οποίες, αφού εμπλουτίσαμε μέσα από τις επαφές μας με τους φορείς του τουρισμού, επανακαταθέτουμε.

Με έκπληξη μας διαπιστώνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη του ερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχετε προβλέψει μια τέτοια συζήτηση έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τόσο τις προτάσεις που πρέπει να υποβάλουμε στη Κυβέρνηση, όσο και το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί προτείνουμε:

Α) Να συσταθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 29.4.2020 γνωμοδοτικές επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν.4555/18 για τα θέματα τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και επιχειρηματικότητας εν γένει, και απασχόλησης. Οι Επιτροπές αυτές που αποτελούνται από εκπροσώπους των περιφερειακών παρατάξεων, εκπροσώπους των επαγγελματικών τάξεων και υπηρεσιακούς παράγοντες θα πρέπει να κληθούν να υποβάλουν εντός 10ημέρου προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα αφορούν τόσο προτάσεις προς τη κυβέρνηση όσο και προτάσεις δράσης της περιφερειακής αρχής. Προκειμένου να συγκληθεί Περιφερειακό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό για να συζητήσει επ’ αυτών και να πάρει αποφάσεις για την στήριξη της κοινωνίας των νησιών μας
Οι επιτροπές αυτές θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη παράδοση του αρχικού πορίσματος, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να εμπλουτίζουν τις προτάσεις τους ανάλογα, ενώ θα παρακολουθούν και την υλοποίηση των δράσεων.

Β) Να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 93 του Ν.4555/18 που προβλέπει ότι «Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.». Μέσα από αυτό το άτυπο όργανο στο οποίο ανάλογα με την θεματολογία μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι των ΟΤΑ και των φορέων, θα εξειδικεύσει τα μέτρα ανά ΠΕ και θα παρακολουθεί την υλοποίηση τους.


Για τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στο Βόρειο Αιγαίο

Γ.Αργυρουδη, Μ.Κάρλας, Μ.Νικολάρα, Γ.Σπιλάνης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις