Ενταξη έργων με ορίζοντα το ……. 2033 από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή


Ενταξη έργων με ορίζοντα το ……. 2033 από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή 
Τσάμπα μαγκιές η ένταξη νέων έργων -ανάμεσά τους και οι επισκευές σχολικών κτιρίων που με τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκαν -στα προγράμματα της Περιφέρειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης (ΠΔΕ και ΚΑΠ) από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή.
Και για να το κάνουμε κατανοητό π.χ σε ότι αφορά τα έργα των σχολείων με προβλεπόμενη δαπάνη 4.150.000€ η προβλεπόμενη πίστωση για το 2019 είναι ......51.000€. Προφανώς μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουν να υπάρχουν δαπάνες θα έχει παρέλθει το 2019 κι ακόμα και αυτό το μικρό ποσό δύσκολα μπορεί να απορροφηθεί.  Επομένως χρειάζεται να μπουν σημαντικά ποσά στο πρόγραμμα του 2020 για να προχωρήσουν τα έργα αυτά. Όμως αυτό είναι πρακτικά αδύνατον με τα ήδη ενταγμένα έργα από τα προηγούμενα χρόνια και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον 4 χρόνια μέχρι να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των έργων αυτών.
Σε ότι αφορά το κυρίως πρόγραμμα του ΠΔΕ το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 158 έργα από τα οποία οι νέες εντάξεις αφορούν 55 έργα!!!! Τα 103 συνεχιζόμενα έργα έχουν υπόλοιπο προϋπολογισμού προς εκτέλεση 40.223.000€ και η Περιφερειακή Αρχή ενέκρινε την ένταξη των 55 νέων έργων με συνολικό προϋπολογισμό 38.892.000€ και πίστωση έτους 1.049.000!!!!. Όταν η συνολική ετήσια πίστωση του προγράμματος είναι 5.503.000€!!!!!. Με λίγα λόγια  με τους ρυθμούς που προχωρούν οι πιστώσεις (αν και αυξημένες μετά το 2015) και η υλοποίηση των έργων θα  χρειαστεί 14,5 χρόνια (δηλαδή 3,5 περιφερειακές θητείες) για να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν ενταχθεί. Όχι τίποτα άλλο αλλά να γνωρίζουν φορείς και πολίτες ότι ο σχεδιασμός που γίνεται είναι μακροχρόνιος και ότι θα μπορούν να υποβάλλουν νέα αιτήματα μετά το 2033!!!!

Και βέβαια το ερώτημα που μπορεί να θέσει ένας πολίτης είναι αν τα έργα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες ή όχι. Βλέποντας τα ένα-ένα τα έργα, παλιά και νέα, υπάρχει σημαντικός αριθμός που σίγουρα δεν θα χαρακτηρίζονταν πρώτης προτεραιότητας.   Αυτό που έγινε για μια ακόμη φορά, κατά την άποψη της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι υπογραφή πολιτικών παρακαταθηκών για το μέλλον και υπονόμευση του έργου του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου που η θητεία του ξεκινά σε ένα μήνα.

Αντίθετα αυτό που χρειάζεται μια Περιφέρεια που αιμορραγεί παραγωγικά και δημογραφικά με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο είναι η πλήρης αναδιάταξη των δυνάμεων της με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο που θα αξιοποιεί υπάρχουσες αρμοδιότητες,  διαθέσιμους πόρους και  ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υπάρξει επανεκκίνηση με άμεσο στόχο την παραγωγική και δημογραφική ανασυγκρότηση.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ δεν θα υπολογίσει κόπο και πολιτικό κόστος ώστε η Περιφέρεια να «διαβεί οριστικά τον Ρουβικώνα» της μικροπολιτικής του πελατειακού κράτους και των προσωπικών συμφερόντων, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον του συνόλου των κατοίκων και την δίκαιη και βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των νησιών.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις