Η αισθητική ρύπανση. Ενα σημαντικό πρόβλημα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του τουριστικού προϊόντος

Δυστυχώς το πρόβλημα της αισθητικής ρύπανσης είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που καταγγέλλουν οι Ενεργοί Πολίτες Λέσβου και αφορά κυρίως την "υπαίθρια" προσωρινή διαφήμιση. Το θέμα των σκουπιδιών γύρω από τους κάδους και όχι μόνο, των εγκαταλειμμένων αντικειμένων κάθε είδους σε δημόσιους, η μόνιμη διαφήμιση με πινακίδες χωρίς κανόνες, η δημιουργία χώρων υλικών οικοδομών χωρίς τη τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί περιμετρική φύτευση, οι διάφορες "πρόχειρες" και μόνιμες κατασκευές επαγγελματικές ή μη κλπ υποβαθμίζουν τόσο τη ποιότητα της ζωής των μονίμων κατοίκων όσο και του τουριστικού προϊόντος ειδικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας που είναι οι χώρες του ευρωπαϊκού μεσογειακού νότου.
Αποψη μας είναι ότι χρειάζεται:
- κωδικοποίηση των προβλημάτων που έχουν επισημανθεί καθώς και της νομοθεσίας που τα αφορά ώστε να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις
- ειδική καμπάνια για το θέμα διαχείρισης των σκουπιδιών με παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν τους πολίτες να συνεχίζουν τις σημερινές πρακτικές σε συνδυασμό με την επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης σε όλο το νησί για είδη που αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης (πλαστικά μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, χάρτινες συσκευασίες κλπ)
- σχεδίαση ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα σήμανσης, αλλά και γενικότερα αισθητικής αναβάθμισης, αποτελούν στοιχείο αξιολόγησης για την επιβεβαίωση της επιλογής της Λέσβου ως Γεωπάρκου με τη σήμανση της Ουνέσκο
- σχεδίαση παρεμβάσεων σε επαγγελματικά κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα στη Λεσβιακή ύπαιθρο και ειδικά πάνω στο κεντρικό οδικό δίκτυο με φυτεύσεις που μπορούν να αποτελέσουν και τμήμα προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Οι παρεμβάσεις αυτές όπως και άλλες θα πρέπει να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Λέσβου αλλά και των άλλων Δήμων των νησιών της Περιφέρειας έτσι ώστε στην εξειδίκευση του ΕΣΠΑ 2014-20 να προβλεφθούν αντίστοιχες δράσεις. Μία πρόταση που θα μπορούσε να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις μέσω της άμιλλας είναι η θέσπιση βραβείων τοπικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας σε επίπεδο δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αξιοποιώντας εργαλεία κοινωνικής ενεργοποίησης που έχουν αποδώσει στις χώρες της Ευρώπης, μέλη της οποίας λέμε ότι θέλουμε να είμαστε.
Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ δεν θα κουραστεί να υπογραμμίζει ότι η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού πρέπει να συνεργαστεί άμεσα για την εκπόνηση και εξειδίκευση του σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ αλλά και την αξιοποίηση των όποιων άλλων πόρων με τρόπο που να οδηγήσουν τη Περιφέρεια έξω από τη κρίση, συμβάλλοντας στο βαθμό που της αναλογεί στην αντιμετώπιση των εθνικών προβλημάτων. Πρέπει να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι το εθνικό ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πρόβλεψη για αξιοποίηση του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τον νησιωτικό χώρο που μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, η συνέχιση από τη πλευρά της αυτοδιοίκησης, των άλλων τοπικών φορέων και των πολιτών της Περιφέρειας των πρακτικών που συνέβαλλαν στον δημοσιονομικό, παραγωγικό και περιβαλλοντικό εκτροχιασμό της χώρας μέσα από τη λογική του "δεν βαριέσε", "δεν αλλάζουν οι άνθρωποι" ή ότι "αυτή δεν είναι δική μας δουλειά" πρέπει να τελειώσουν οριστικά.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις