Δήλωση για την Επέτειο της 24ης Ιουλίου στην Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ
Σε κάθε εθνική επέτειο οφείλουμε όχι απλά να εορτάζουμε με παρελάσεις, δεξιώσεις, δηλώσεις κλπ αλλά να κάνουμε ουσιαστική αποτίμηση των επιτευγμάτων και των αποτυχιών με βάση τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από το συγκεκριμένο γεγονός.
Στη περίοδο των σαράντα και ενός χρόνων από τη πτώση της δικτατορίας, η χώρα έκανε μεγάλα βήματα εκδημοκρατισμού και έζησε πολιτικές ελευθερίες όπως ποτέ στη νεώτερη ιστορία της, ενώ εντάχθηκε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια με την ελπίδα ότι δεν θα ζήσει πλέον άλλες περιπέτειες που συνδέονται τόσο με τη γεωπολιτική της θέση όσο και με την αναπτυξιακή της υστέρηση.
Η κρίση που ζούμε τη τελευταία εξαετία αποδεικνύει ότι τα θεμέλια που τέθηκαν τότε δεν ήταν επαρκή ώστε να μας επιτρέψουν να συμμετάσχουμε ως ισότιμοι εταίροι αλλά και να λειτουργήσουμε ως προωθητικό στοιχείο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια ενοποίηση που καθημερινά αποδεικνύεται όλο και πιο απαραίτητη για να αντιμετωπίσει η γηραιά ήπειρος και η χώρα μας τις παγκόσμιες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Η Ελλάδα δεν κατάφερε: (α) να ενισχύσει τους θεσμούς της και να δημιουργήσει κράτος δικαίου όπου θα υπάρχει ισότητα μεταξύ των πολιτών και η τήρηση της νομιμότητας και δεν θα αποτελεί "εθελοντική" συμμόρφωση των νομοταγών και των "αδύναμων", (β) να δημιουργήσει μηχανισμούς χάραξης, υλοποίησης και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών που συμπεριλαμβάνει ένα διαφανές σύστημα παραγωγής νόμων, (γ) να επιτύχει τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος μακριά από ποικιλώνυμα συμφέροντα, αποτελεσματικό και φιλικό στο χρήστη, ώστε να λειτουργεί με βάση την ικανοποίηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος, δ) να χαράξει μια αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο τη δόμηση μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και των επιμέρους περιφερειών της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος.
Δεν έχουμε περιθώριο καμίας καθυστέρησης στην αλλαγή πορείας αν δεν θέλουμε να στιγματιστούμε ως η αποτυχημένη γενιά και να φορτώσουμε την αποτυχία αυτή στις επόμενες γενιές.
Γ.Σπιλάνης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις