Τοποθετήσεις του συνδυασμού ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ στο ΠΣ 25/2/2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ» Γ. ΣΠΙΛΑΝΗ
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΣ 25/2/2015

Θέμα 1ο: Επερώτηση αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα της προμήθειας εξοπλισμού για τη κάλυψη περιοχών που δεν έχουν σήμα DIGEA
Ενώ εξακολουθεί να πλανάται το ερώτημα της ανάθεσης του ψηφιακού σήματος στους ιδιώτες που δεν έχουν άδεια λειτουργίας μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης, σε συνδυασμό με τον «ξαφνικό θάνατο» της κρατικής τηλεόρασης με το πρόσχημα της μείωσης του δημόσιου τομέα και της σπατάλης, το θέμα της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με 600.000 φέρνει δύο ακόμη ερωτήματα:
Ø Ποιες ήταν οι συμβατικές υποχρεώσεις της DIGEA και πως καλύφθηκαν
Ø Γιατί, ενώ η τεχνολογία επιτρέπει την δορυφορική μετάδοση του σήματος στις τηλεπικοινωνίες (που περιλαμβάνει τόσο το τηλεοπτικό όσο και το τηλεφωνικό σήμα), δεν επιλέγεται αυτή η τεχνολογία από τις επίγειες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα τη συνεχή εγκατάσταση κεραιών αναμετάδοσης με ότι αυτό συνεπάγεται (υψηλό κόστος εγκατάστασης και περιβαλλοντική επιβάρυνση)  .
Πρόταση: (α) Να λειτουργήσουν άμεσα οι αναλογικοί πομποί, αφού συντηρηθούν, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες άμεσα σήμα και (β) να μην υπάρξει καμία κίνηση από τη Περιφέρεια μέχρις ότου η Κυβέρνηση πάρει απόφαση για τη ψηφιακή πλατφόρμα  

Θέμα 2ο: Επερώτηση αντιπολίτευσης σχετικά με την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας από τη κατάρρευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Μετά από την ενημέρωση από τον πρόεδρο των μεριδιούχων κ. Πουλέλλη για τον τρόπο με τον οποίο δίνονταν τα δάνεια όχι απλά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά και χωρίς υπογραφές - γεγονός που καθιστά αδύνατη πρακτικά τη διεκδίκηση των σχετικών ποσών, αλλά και από τον κ. Γιακαλή για την ανεπιτυχή αναχρηματοδότηση του δανείου του LESVOS SHOP τον Δεκέμβριο του 2010 και την απροθυμία των ορκωτών λογιστών να αναλάβουν την εκκαθάριση του, γίνεται φανερό πως τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για όλη την επίμαχη περίοδο των θεσμών-εργαλείων ανάπτυξης για τη περιοχή μας έχουν ευθύνη για την απαξίωση τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις προς τις οποίες υπάρχουν οφειλές και γενικά για την οικονομία των νησιών .
Πρόταση: να εγγραφεί η Περιφέρεια στο σύλλογο μεριδιούχων ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις για να μπορέσει να υπερασπιστεί δικαστικά τόσο τα συμφέροντα της όσο και τα συμφέροντα όσων εγκλωβίστηκαν από τις απαράδεκτες ενέργειες που έγιναν από τους διοικούντες την Τράπεζα και την έφεραν στη πτώχευση.

Θέμα 3ο: Έγκριση αναχρηματοδότησης των δανείων της Περιφέρειας:
Με βάση την πληροφόρηση που δόθηκε από τους γνωρίζοντες τους λόγους που λήφθηκαν αυτά τα δάνεια, αλλά και το βαθμό αξιοποίησης τους, φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη πρακτική κακοδιαχείρισης.  Ειδικά στη περίπτωση της Λέσβου όπου η αγορά του οικοπέδου που έχει κοστίσει πάνω από 3 εκ ευρώ χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική  στέγασης των υπηρεσιών της Νομαρχίας, έχει οσμή σκανδάλου. Όπως και στα θέμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας  διαπιστώνεται ότι χειρισμοί των διοικούντων οδηγούν σε «χρεοκοπία» τους φορείς μέσα από αύξηση του δανεισμού.
Προφανώς η αναχρηματοδότηση των δανείων είναι θετική ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των δανείων. Όμως παράλληλα πρέπει να αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα ακίνητα της Περιφέρειας για τα οποία υπήρξε ο δανεισμός, αλλά και γενικά όλων των ακινήτων που διαθέτει.
Επίσης, παρά την παρέλευση τόσων ετών, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες ενέργειες μπορούν ακόμα να γίνουν – άμεσα – στρεφόμενη τώρα η Περιφέρεια νομικά τόσο εναντίον όσων συμμετείχαν στην λήψη και υλοποίηση αυτών των αποφάσεων όσο και εκείνων που στη συνέχεια ¨παρέλειψαν¨ να φροντίσουν για τα συμφέροντα της.
Ψήφος θετική

Θέμα 4: Τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΒΑ
Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός και οι αλλαγές του είναι καθαρά γραφειοκρατικός και καθόλου πολιτικός. Για μια ακόμη φορά δεν έχουμε από τη περιφερειακή αρχή το πολιτικό σκεπτικό της διάθεσης των περιορισμένων πόρων
Προτείνουμε:
Ø να έχουμε τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του 2014 ώστε να γίνει ξεκάθαρο ποιοι κωδικοί δεν «κινούνται» και έτσι να υπάρξει η όσο καλύτερη κατανομή και χρήση των ποσών για το 2015.
Ø να έχουμε εισήγηση για απλοποίηση του γραφειοκρατικού συστήματος εγγραφών και αυξομειώσεων των ποσών από τον ένα κωδικό στον άλλο, ώστε να προτείνουμε προς το Υπουργείο μέσω της ΕΝΠΕ τις αναγκαίες αλλαγές για να διευκολυνθεί το έργο της υπηρεσίας αλλά και το έργο του ΠΣ να γίνει πιο ουσιαστικό.
Ψήφος: Λευκή

Θέμα 5ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΠΒΑ 2015
Γραφειοκρατική η γραπτή εισήγηση, που αποτυπώνει ότι η Περιφερειακή Αρχή εξακολουθεί να μην έχει σχέδιο, γεγονός που δεν διορθώθηκε από τη προφορική εισήγηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. Οι προτάσεις ένταξης νέων έργων αποτυπώνει την παλαιά νοοτροπία όπου όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις, πολλές ή λίγες, πηγαίνουν κυρίως σε οδικά έργα.
Προτείνουμε:
Ø Στο ΠΣ να έρθει το πολιτικό σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής, που σήμερα δεν υπάρχει
Ø Οι απαραίτητες διοικητικές προσαρμογές είτε να γίνονται μόνο από την υπηρεσία είτε να αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε να διευκολύνεται το έργο της υπηρεσίας και να αποσυμφορείται το ΠΣ
Ψήφος: Λευκό εκτός από το έργο που αφορά στην εγκατάσταση αναμεταδοτών DIGEA, όπου η ψήφος είναι αρνητική

Θέμα 6ο: Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης που λειτουργούν στην ΠΒΑ
Απαραίτητη η σωστή λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων σοβαρών προβλημάτων στις κοινωνίες των νησιών, όπως τα παρουσίασαν οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τη λειτουργία τους. Η χρηματοδότηση τους δεν μπορεί να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια όποιων έχουν υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες, είτε είναι το κράτος, είτε η αυτοδιοίκηση. 
Ζητάμε:
Ø μια ολοκληρωμένη παρουσίαση σχετικά με το τον στόχο τους, το έργο τους, τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση των στόχων τους και τον οικονομικό απολογισμό τους για τη τελευταία 5ετία.
Ø τον προγραμματισμό δράσης για το 2015 και το σύνολο της περιόδου 2015-19, και με βάση αυτόν να εγκριθεί η συμπληρωματική χρηματοδότηση των Κέντρων από τη Περιφέρεια
Ψήφος: Θετική

Θέμα 7ο: Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα στη δημόσια υγεία
Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπήρχαν στον τομέα της Υγείας που επιδεινώθηκαν κατακόρυφα από τις περικοπές σε προσωπικό, εξοπλισμό, προμήθειες. Ταυτόχρονα η υγεία ήταν και παραμένει ένας από τους τομείς με τεράστιες σπατάλες και διαπλοκή που οδήγησαν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό τη χώρα. Η δημιουργία του ΕΣΥ το 1982 δεν ολοκληρώθηκε, αλλά αντίθετα μέσα από τις διαρκείς αλλαγές δημιουργήθηκε ένα αδιαφανές σύστημα που δεν ικανοποιεί τους πολίτες που προσφεύγουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες με μεγάλο κόστος. Ταυτόχρονα, και το κράτος αναθέτει τη κάλυψη υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες - όχι πάντα με διαφανή κριτήρια - και έχει υψηλό κόστος λόγω αδυναμίας κάλυψης τους από τις δημόσιες δομές.
Στα νησιά το πρόβλημα είναι οξύτερο: ειδικά στα μικρά νησιά και τις απομονωμένες περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στη πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια υγεία, ενώ οι διακομιδές λειτουργούν με πλήρη αδιαφάνεια, υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Παράλληλα δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος ούτε στον τομέα της τηλεϊατρικής, παρά τα όσα κατά καιρούς εξαγγέλλονται και υλοποιούνται, γεγονός που θα έσωζε ζωές και θα εξοικονομούσε πόρους από περιττές δαπάνες που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την κάλυψη άλλων αναγκών. 
Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στη ΠΑ (άρθρο 186, παρ. Ζ) είναι κυρίως γραφειοκρατικές και περιορισμένες σχετικά στα θέματα Δημόσιας Υγείας και δεν αφορούν τα θέματα που συζητάμε σήμερα που παραμένουν στην αρμοδιότητα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων και επομένως στην αρμοδιότητα του κεντρικού Υπουργείου. Στα θέματα αυτά υπάρχει μόνο δυνατότητα «πολιτικών πιέσεων» που είναι ατελέσφορες γιατί δίνουν προσωρινές λύσεις (πχ. στελέχωση αγροτικών ιατρείων, χρηματοδότηση νοσοκομείων κλπ), αλλά δεν λύνουν προβλήματα και δεν αναβαθμίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες που παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας της χαμηλής ελκυστικότητας των νησιών.
Για να προχωρήσουμε πέρα από τη πολιτική συζήτηση, που έχει τη σημασία της αλλά δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών, ως συνδυασμός ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ προτείνουμε:
Ø Να έρθει προς συζήτηση το πενταετές σχέδιο δράσης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας χωριστά από αυτό της Κοινωνικής Πολιτικής με απολογισμό της δράσης για τη προηγούμενη 5ετία, με ιεράρχηση προβλημάτων και προτεινόμενες κοστολογημένες δράσεις και τον τρόπο υλοποίησης τους. Οφείλουμε να γνωρίζουμε εμείς και οι κάτοικοι των νησιών το έργο της Υπηρεσίας αλλά και το σχέδιο δράσης της.
Ø Να ζητηθεί απολογισμός και αξιολόγηση της λειτουργίας της 2ης ΔΥΠΕ σε ότι αφορά στη Περιφέρεια και υποβολή ιεραρχημένων και κοστολογημένων προτάσεων βελτίωσης σε ότι αφορά στα νησιά
Ø Να ζητηθεί από τη νέα κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του συστήματος υγείας αλλά και του χάρτη της αυτοδιοίκησης, να εξετάσει: α) τον επανασχεδιασμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας στα νησιά και β) τη σκοπιμότητα μεταφοράς ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και ειδικά τις νησιωτικές.
Πρόταση: για να είμαστε αποτελεσματικοί στο έργο μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους ενός «νέου ΕΣΥ» που δεν μπορεί παρά να δίνει έμφαση στη πρόληψη και στη πρωτοβάθμια υγεία και επομένως στην ενίσχυση του έργου τόσο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας όσο και στη παροχή υπηρεσιών πλησίον του τόπου κατοικίας των πολιτών.

Θέμα 13ο: Αρση της απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του έργου «ανασχετικό φράγμα στη θέση «Σαραπιό» Χίου
Αν και το θέμα εμφανίζεται ως καθαρά διοικητικό, έχει προφανώς και πολιτική διάσταση αφού αφορά την εγκατάλειψη κάποιου σχεδιασμού υπέρ κάποιου άλλου.
Θα θέλαμε να γνωρίζουμε:
Ø Ποιος ήταν ο σχεδιασμός που προέβλεπε το ανασχετικό φράγμα Σαραπιού και από ποιόν αντικαταστάθηκε και με ποιο κόστος για την αυτοδιοίκηση τόσο από την ακύρωση αυτού του έργου όσο και από το έργο που το αντικατέστησε
Ø Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του υδρευτικού της Χίου, που ταλαιπωρεί παραγωγούς και κατοίκους από την εποχή του αμαρτωλού έργου του Ναγού τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ.  
Ψήφος: Λευκό

Θέμα 14ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης με τον Δ. Λήμνου για την υλοποίηση έργων
Το θέμα αναδεικνύει ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε ότι αφορά την υλοποίηση έργων στα νησιά τόσο εξ αιτίας της έλλειψης υπαλλήλων αλλά και εξ αιτίας της κακής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στα νησιά στις διαφορετικές υπηρεσίες των δήμων, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παράλληλα με την ανεξήγητη κατάτμηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμών αυτοδιοίκησης και του κράτους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα που υπάρχει στα μικρά νησιά αφού στην καλύτερη περίπτωση έχουν μονομελή τεχνική υπηρεσία που δεν μπορεί να υλοποιήσει ακόμη και «απλά» έργα και έχουν εδώ και καιρό θέσει το θέμα της μη υποστήριξης τους από τη Περιφέρεια ή τους Δήμους που απορρόφησαν τις ΤΥΔΚ και όφειλαν να υποστηρίζουν τους μικρούς δήμους σε συστηματική βάση.
Προτείνουμε:
Ø Η Επιτροπή Διαβούλευσης (ας αναφέρουμε ακόμη μια φορά ότι δεν έχει συσταθεί) που οφείλει να συζητήσει και να εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και ΑΔΑ, να εξετάσει συνολικά το θέμα των προγραμματικών συμβάσεων και των άλλων αναπτυξιακών εργαλείων που επιτρέπει ο Ν.3852/10 ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης συνολικά με τη σωστή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Ειδικά στη δύσκολη περίοδο που ζούμε οι διαγκωνισμοί μεταξύ φορέων, που συνήθως έχουν μικρο-κομματικά ή προσωπικά κίνητρα, δεν έχουν θέση. Αντίθετα συμβάλλουν στην ακόμη μεγαλύτερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
Ø Να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία των προτάσεων των νησιωτικών περιφερειών μέσα από τη σύσταση σχετικής επιτροπής στην ΕΝΠΕ για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο αυτό, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, τώρα που η Κυβέρνηση δηλώνει ότι θα ανοίξει το θέμα της αυτοδιοίκησης
Ψήφος: αρνητική

Θέμα 15ο: Εγκριση κατανομής δαπανών στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της ΠΒΑ
Η πρόταση που ήρθε στα χέρια μας για ψήφιση είναι διπλά απαράδεκτη:
-         Απαράδεκτη πολιτικά γιατί:
o    δεν φαίνεται να πληροί καμία πολιτική διαδικασία για να φτάσει σήμερα στο ΠΣ για «κοινοποίηση» όπως γράφει στη σ.4.
o   Δεν φαίνεται να ασχολείται με το τι έχει υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, να επισημάνει θετικά και αδυναμίες και να προτείνει το νέο σχέδιο αλλά φαίνεται να αποτελεί συρραφή καταλόγου ιδεών και εμμονών. 
o   Δεν φαίνεται να ασχολείται με το τι υλοποιούν οι Δήμοι, που με βάση τον ν.3852/10 έχουν κυρίως την αρμοδιότητα της κοινωνικής πολιτικής λόγω εγγύτητας με τους πολίτες και τα προβλήματα της (πχ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ιατρείο, Φροντιστήριο, δίκτυο Βιβλιοθήκης κλπ) με αποτέλεσμα παράλληλες δράσεις απλά να προτείνονται για το φαίνεστε. Αντίθετα με έκπληξη δεν βλέπουμε πουθενά το πώς θα υλοποιηθούν οι δράσεις «κοινωνικής σύμπραξης» που πιστεύαμε ότι θα ήταν το «βαρύ πυροβολικό» της δράσης της Περιφέρειας με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς
o   Φαίνεται να αγνοεί ότι στο τομεακό πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει το σύνολο των δράσεων  που οφείλει να προωθήσει η ΠΒΑ για τη περίοδο 2015-19, ανεξάρτητα από το που προέρχονται οι πόροι, και όχι μόνο να νοιάζεται το πώς θα «ξοδέψει» τα χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού του 2015.

-         Απαράδεκτη τεχνικά και επιστημονικά γιατί:
o   Δεν υπάρχει πουθενά η ανάλυση της κατάστασης και ο εντοπισμός των προβλημάτων και των αιτιών που τα έχουν δημιουργήσει, ώστε να δικαιολογηθούν οι δράσεις, η ιεράρχηση τους και η χρηματοδότηση τους
o   Οι προτάσεις είναι γενικόλογες, μη κοστολογημένες και χωρίς αναφορά του πως θα υλοποιηθούν
o   Οι δράσεις, που προτείνεται στην εισήγηση να χρηματοδοτηθούν το 2015, δεν συνδέονται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Η απόσυρση του κειμένου, προσωπικά από την κα Καλογήρου, δείχνει το μέγεθος της προχειρότητας στη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής. Αλλά και το θέμα που έμεινε προς ψήφιση, δηλαδή η χρηματοδότηση των ενεργειών για το 2015, είναι απαράδεκτη γιατί βασίζεται στη λογική του «φαίνεσθαι» με τη δημιουργία θεσμών εκεί που λειτουργούν ήδη θεσμοί από άλλους φορείς που είναι καθ’ύλη αρμόδιοι αλλά και μπορούν να γνωρίζουν τα προβλήματα.
Ζητάμε:
Ø Την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης ουσιαστικού σχεδίου κοινωνικής πολιτικής ως τμήματος του συνολικού επιχειρησιακού προγράμματος,  που θα βασίζεται:
o   Στην καταγραφή των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τη προηγούμενη 5ετία και ειδικά κατά τη θητεία της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους
o   Στην ανάλυση της κατάστασης που αφορά την πράγματι ζοφερή κατάσταση για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ώστε να καθοριστούν στόχοι και  προτεραιότητες. Έτσι, θα διαπιστωθεί κατά πόσο οι μελέτες που προτείνετε έχουν λόγο να γίνουν και για να μπουν σαφείς προδιαγραφές ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι χρήσιμα στην άσκηση πολιτικής.
o   Στη στενή συνεργασία με τους Δήμους και τις άλλες κοινωνικές δομές και τους εθελοντές για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων. 
o   Στην εξεύρεση των πόρων από διαφορετικές πηγές και ειδικά την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να υπάρξει μεγιστοποίηση του αποτελέσματος
o   Στη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής με βάση δείκτες, όπως απαιτούν τόσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και το επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ψήφος: αρνητική

Θέμα 16ο: Έγκριση τομεακού προγράμματος πολιτισμού 2015-19 ΠΒΑ
 Η αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε συνοπτικά το σχέδιο που είχε θετικά στοιχεία, αλλά και πολύ βασικές αδυναμίες, αφού η προτεινόμενη χρηματοδότηση της τάξης των 90.000€ αφορά μόνο κάποιες νέες αμφισβητήσιμου περιεχομένου εκδηλώσεις και δεν είχε καμία σχέση με τα όσα παρουσιάστηκαν ως σημαντικές πτυχές του πολιτισμού της Περιφέρειας, όπως μνημεία και μουσεία.
 Τελικά το σχέδιο του τομεακού προγράμματος πολιτισμού αποσύρθηκε και αντ’ αυτού ήρθε με τη μορφή του κατεπείγοντος ένας κατάλογος δράσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη μάχη της Καλλίπολης χωρίς στοιχειώδη κοστολόγηση, ανά έργο και ή έστω συνολική. Και προφανώς δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία ότι η ΥΔΕ ζήτησε να εγκριθεί ο κατάλογος των έργων για να μπορούν να υλοποιηθούν. Ερώτημα: μπορούν να υλοποιηθούν έργα για τα οποία δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός τους;
Τα παραπάνω δείχνουν την προχειρότητα λειτουργίας της Περιφερειακής αρχής και την αδυναμία της να φέρει ένα σχέδιο δράσης για συζήτηση.

Ψήφος: αρνητική


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις