Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 11/3/15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ για το ΑΙΓΑΙΟ» στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2015 – 2019 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Το σχέδιο που μας παρουσίασε η κα Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού είναι μια καλή πρώτη προσπάθεια για τη σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος σε έναν τομέα, αλλά έχει μια σειρά από δομικές αδυναμίες:
-          Όπως δηλώνεται από την αρχή το κείμενο που κατατέθηκε για ψήφιση είναι αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης μόνο με τους πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ η συνεργασία με τη ΤΑ, τους θεσμικούς και τους ιδιωτικούς φορείς θα γίνει μετά την έγκριση του από το ΠΣ. Επομένως δεν έχει νόημα να εγκριθεί ένα κείμενο που  θα τροποποιηθεί, μπορεί και ριζικά, αν ο διάλογος δεν είναι προσχηματικός. Η έλλειψη της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα έπρεπε να είχε συζητήσει διεξοδικά τη πρόταση είναι προφανής.
-          Το όραμα της περιφέρειας όπως αναλύεται και μέσα από τον καθορισμό των προτεραιοτήτων δεν υποστηρίζεται σε καμία περίπτωση από το σχέδιο δράσης που αναφέρεται μόνο σε ασαφώς καθορισμένες δραστηριότητες, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι εντελώς γενικός, ενώ δεν φαίνεται να είναι άγνωστο από πού θα προέλθουν οι πόροι.
-          Αναφέρεται και σωστά στην ανάγκη συνέργειας με σχεδόν όλες τις άλλες τομεακές πολιτικές όπως για παράδειγμα τον Αθλητισμό, αλλά από το πρόγραμμα που μας φέρνει ο αρμόδιος Εντεταλμένος Σύμβουλος για έγκριση δεν κατάλαβα να υπάρχει η όποια συνάφεια. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού αν ο ίδιος και ο τουριστικός κόσμος έχει συμφωνήσει με το προτεινόμενο σλόγκαν το «Ανατέλλον Αιγαίο» που εγώ ομολογώ πρώτη φορά το ακούω;
-          Προβλέπεται μια σειρά δράσεων που θεωρητικά ξεκινούν τον επόμενο μήνα (Γιορτή Ευεξίας) και δεν έχουμε καμία εικόνα των προτεινόμενων δράσεων και του βαθμού ωριμότητας τους, ούτε του προϋπολογισμού τους, ούτε το ποιοι θα τις υλοποιήσουν.
-          Θα συζητήσουμε σήμερα τον σχεδιασμό του ΠΕΠ που προβλέπει στο άξονα προτεραιότητας 3 δράση «Τουρισμός-Πολιτισμός» με  προϋπολογισμό 26.250.000€ και στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμού δεν έχετε καμία αναφορά.
-          Δηλώνετε ότι η Δ/νση Πολιτισμού έχει 1 άτομο και δεν μας εξηγείτε πως αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Με εθελοντές; Χρειάζεται να υπογραμμίσω ότι ένα Φεστιβάλ έχει διευθυντή και καλλιτεχνικό διευθυντή (πχ. Φεστιβάλ Καλομοίρη), αλλιώς λέγεται γιορτούλα για τοπική κατανάλωση; Υπενθυμίζω ότι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει προϋπολογισμό και τρόπο υλοποίησης.
-          Φαίνεται να αγνοείτε ότι στα νησιά υπάρχουν επίσημοι φορείς πολιτισμού όπως οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων, τα Αρχαιολογικά Μουσεία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου, το Μουσείο Τεριάντ στη Λέσβο, το ΔΙΠΕΘΕ Β.Αιγαίου στη Χίο, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Σάμο κλπ που διαχειρίζονται τα σημαντικότερα μνημεία των νησιών μας με ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις που θα έπρεπε να είναι οργανικά ενταγμένοι στο σχέδιο σας. Η μήπως βρίσκονται σε άλλη Περιφέρεια; 

Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις μου θα μπορούσα να πω ότι και με βάση τη συζήτηση που έγινε για το Πρόγραμμα του Τουρισμού προχωράμε με «εικονικούς προϋπολογισμούς» και «εικονικούς σχεδιασμούς».
Αλλά επειδή στόχος της παράταξης ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ δεν είναι να κάνει μόνο κριτική αλλά και προτάσεις θα αναφερθώ επιγραμματικά στα παρακάτω:
-          Στο σχέδιο που μας παρουσιάσατε δεν υπάρχει καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των δράσεων που έγιναν την τελευταία περίοδο, γεγονός που θα βοηθούσε ιδιαίτερα στη χάραξη της πολιτική σας
-          Θεωρούμε σημαντικό να προσδιοριστεί και να αναδειχθεί η ταυτότητα του κάθε νησιού. Παρά τη προσπάθεια που υπάρχει στο κείμενο για διασύνδεση του μουσειακού-υλικού πολιτισμού με τους άλλους τομείς και στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή μέσα από τη λογική της ταυτότητας του κάθε νησιού, η ταυτότητα του κάθε νησιού, πάνω στην οποία θα μπορούσαν να στηριχθούν όλες οι δράσεις, δεν έχει καθοριστεί και αυτό φαίνεται ως έλλειψη στις προτεινόμενες δράσεις.
-          Η ταυτότητα του κάθε νησιού μπορεί να χρησιμεύσει για τη διαφοροποίηση της έμφασης που δίνουμε σε κάθε νησί (πχ. Χίος το νησί της μαστίχας, της ναυτοσύνης και της μεσαιωνικής παράδοσης – Λέσβος το νησί του Απολιθωμένου Δάσους, της Σαπφούς, του Θεόφραστου, της ελιάς και του ούζου – Σάμος, το νησί του Πυθαγόρα, της επιστήμης και της τεχνολογίας) με βάση στοιχεία αναγνωρισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο επίσημα (μνημεία UNESCO) ή όχι, ενώ μπορεί να υπάρχουν και οριζόντιες δραστηριότητες (πχ. φωτογραφία, μουσική, θέατρο, πεζοπορικές διαδρομές, γαστρονομία κλπ) που να δένουν με όλες τις «ταυτότητες».
-          Η ιστορία και η ταυτότητα κάθε νησιού (πολιτιστική, περιβαλλοντική, παραγωγική κλπ) θα πρέπει να βρίσκονται «αποτυπωμένες» σε έναν χώρο που να αποτελεί το κέντρο αυτογνωσίας των ντόπιων και ενημέρωσης των επισκεπτών όλο το χρόνο, ανεξάρτητα των εκδηλώσεων που υποχρεωτικά έχουν συγκεκριμένο διάστημα υλοποίησης. Το «κέντρο» αυτό θα πρέπει να διασυνδέεται με τα δρώμενα των εκδηλώσεων και να «καθοδηγεί» τους επισκέπτες να επισκεφθούν τα «αξιοθέατα» των νησιών.
-          Οι εκδηλώσεις που θα αποφασιστούν για την ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών θα πρέπει να έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και εξωστρέφεια υπακούοντας στη σύγχρονη νοοτροπία της εκπαίδευσης-συμμετοχής και λιγότερο σε εκείνη του θεάματος και μάλιστα δωρεάν.
-          Αναφερθήκατε σε διάλογο και κατάθεση προτάσεων, αλλά οι περιφερειακές παρατάξεις δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των προτάσεων, αλλά μόνο να ψηφίσουν το δικό σας σχέδιο.
Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η επιλογή του πολιτισμού ως κρίσιμου γραναζιού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας δένει απόλυτα με τη παγκόσμια αναγνωρισμένη άποψη για το «Αιγαίο, κοιτίδα πολιτισμού» και πρέπει να διαποτίσει τη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας και κατά συνέπεια τις δράσεις όπως αποτυπώνονται στο Πρόγραμμα Εργων της Περιφέρειας και βέβαια το Επιχειρησιακό Σχέδιο, μεταβάλλοντες πρακτικές δεκαετιών που συνεχίζονται αλώβητες  και σήμερα, όπως έχουμε διαπιστώσει από τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα που η παράταξη σας ψήφισε.
Ψήφος: θετική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη επεξεργασία. Αρνητική.

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
Όπως έχω υποστηρίξει κατ’επανάληψη, τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική είναι θέματα κυρίως της ΤΑ και πρέπει να υλοποιούνται αποκλειστικά σε συνεργασία είτε μαζί με τους δήμους είτε με άλλους φορείς παρέμβασης και όχι με παράλληλες δομές της Περιφέρειας που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας και μειώνουν την αποτελεσματικότητα.
Ψήφος Αρνητική

 ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.
Ευχαριστούμε τον κ.Εντεταλμένο Σύμβουλο για την ενημέρωση
θα ήθελα κατ’αρχή να ρωτήσω τη Περιφερειακή Αρχή και τον καθένα σας ξεχωριστά πως παρεμβαίνει σε έναν τομέα που αφορά καθαρά την ΤΑ. Ποιες δράσεις έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα που να δικαιολογούν παρέμβαση μας; Υπάρχει Αθλητικός Οργανισμός Περιφέρειας και ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης ή θα αναλωθούμε σε χρηματοδοτήσεις φορέων και συλλόγων για δράσεις τοπικής σημασίας, συνεχίζοντας το πελατειακό έργο των προκατόχων; Η διασπορά των χρημάτων δείχνει την έλλειψη στρατηγικής. Ακόμη και αυτό που επικαλεστείκατε, δηλαδή τη γνωριμία των νέων με άγνωστα αθλήματα δεν τηρείται. Ισως να ήταν σκόπιμο να δοθεί έμφαση στον ναυταθλητισμό που είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας.
Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες δράσεις; Δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή που να μας εξηγεί το πώς καταλήξατε στον συγκεκριμένο πίνακα που, όπως και σε ανάλογες προτάσεις που έχουν έρθει σε ψήφιση δεν έχουν κοστολογηθεί αλλά αναφέρουν συνολικά ποσά; Πως προκύπτουν ποσά ίσου ύψους για 3 νησιά διαφορετικού μεγέθους και τι γίνεται με τα άλλα νησιά που δεν περιλαμβάνονται;
Πως οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις θεωρούνται σημαντικότερες για παράδειγμα από παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ή του πολιτισμού, ή τις δράσεις ωρίμανσης των έργων του ΕΣΠΑ ή όποιων άλλων δράσεων θα προκριθούν ως σημαντικές από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας αν και όποτε υλοποιηθεί;
Όπως είπαμε και στα θέματα πολιτισμού, η κάθε εισήγηση που έρχεται θα πρέπει να προβλέπει δαπάνη ανά δράση και θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους σχετικούς κωδικούς στους οποίους είναι εγγεγραμμένη γιατί μας είναι εντελώς αδύνατον να παρακολουθήσουμε τον τρόπο δέσμευσης του προϋπολογισμού.
Ψήφος: Αρνητική

ΘΕΜΑ: 4ο ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Ψήφος: Θετική

ΘΕΜΑ: 5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.
Ψήφος: Θετική

ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ψήφος: θετική

ΘΕΜΑ:7ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 – 2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Δεν υπήρξε τοποθέτηση και ψηφοφορία

ΘΕΜΑ:8ο  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ << ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ >> ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020.
Οντας μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας είχα την ευκαιρία να έχω διατρέξει το σύνολο της μελέτης αλλά και άλλα συνοδά κείμενα. Ετσι σε συνέχεια των όσων ανέφερα στο προηγούμενο θέμα που είναι αναπόσπαστα δεμένο με το παρόν μπορώ να εκφράσω μερικές σκέψεις που ήδη έχω στείλει στη ΔΑ.
Με βάση τις αρχές για «ποιοτικά, πράσινα και ίσων ευκαιριών νησιά» και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
-          Συγκριτικό πλεονέκτημα στη φύση, στον πολιτισμό και στην παραγωγική παράδοση
-          Συγκριτικό μειονέκτημα στον κατακερματισμό του χώρου και στη πολύ χαμηλή διείσδυση νέων ιδεών
φαίνεται ότι έννοιες όπως  «Κοινωνική Καινοτομία» και «Δημιουργική Οικονομία» πρέπει να βρουν το χώρο τους στο συγκεκριμένο κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ, πέρα από όσα έχουν ήδη ενσωματωθεί.
Δραστηριότητες που συνδέονται με την δημιουργική οικονομία είναι πχ oι τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά, ο τουρισμός, η μουσική, οι νέες τεχνολογίες, η εκδοτική δραστηριότητα, η αρχιτεκτονική, το design και η διαφήμιση. Επομένως με βάση το δίπολο τουρισμός-πολιτισμός θα πρέπει να επιχειρηθεί μια «καινοτόμα» επιχειρηματικότητα (ιδιωτική και κοινωνική) που να αξιοποιεί ιδέες αλλά και κοινούς (κοινόχρηστους) πόρους.
Η Κοινωνική Καινοτομία προσπαθεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως πχ. μείωση του πληθυσμού, δημογραφική γήρανση, αύξηση της ανεργίας, αύξηση της σχετικής φτώχειας του πληθυσμού και δημιουργία ζωνών χωρικού αποκλεισμού (μικρά νησιά, απομονωμένες περιοχές), ένταξη μεταναστών, κλπ. Εδώ η αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε (α) στήριξη ευπαθών ομάδων και (β) ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΕΥΡΩΠΗ 2020 για την απασχόληση, τη παραμονή στο σχολείο και σε εκπαιδευτική διαδικασία, βάζει επιτακτικά στο τραπέζι την ανάγκη «καινοτόμων» λύσεων κυρίως μέσα από ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Από το σχέδιο δράσης της ΔΑ φαίνεται ότι οι 3 άξονες που έχουν επιλεγεί να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του RIS, ίσως όμως θα πρέπει να διαταχθούν διαφορετικά ώστε να αυξηθεί η λειτουργική διασύνδεση. Μόνη πραγματική παρατήρηση αφορά τον τομέα «φύση-πόροι» συνδέεται με την επιχειρηματικότητα(βλ BIOBUS), ενώ ως «φύση-προστασία περιβάλλοντος» είναι περισσότερο οριζόντιο. Οριζόντια λογική βλέπω επίσης τόσο στις ΚΟΙΝΣΕΠ όσο και στη χρήση ΚτΠ.
Μια πρόταση θα ήταν οι άξονες να μπουν ως εξής («κλέβω» ιδέες από προηγούμενες δράσεις που σήμερα είναι ώριμες για εφαρμογή):
Υπεύθυνη επιχείρηση (ανεξαρτήτως κλάδου για να αφήσουμε χώρο και στην «γαλάζια» στην «παραγωγική» και σε όποια άλλη επιχειρηματικότητα εμφανιστεί) με 4 τομείς παρέμβασης για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις:
-          Βιωσιμότητα επιχείρησης με βελτίωση πρακτικών διοίκησης  όπου εντάσσονται δράσεις ενημέρωσης και στήριξης των επιχειρηματιών  σε ότι αφορά τις πρακτικές παραγωγής, οργάνωσης, προβολής και χρηματοδότησης της επιχείρησης
-          Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων που συνδέεται με την εκπαίδευση τους
-          Ποιότητα κα τοπικότητα προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέεται με την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των τόπων (branding), την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών (BIOBUS), προϊόντων και υπηρεσιών με προφανή σημασία στη λειτουργική δικτύωση των επιχειρήσεων ομοειδών και διαφορετικών κλάδων
-          Περιβαλλοντική διαχείριση με ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, όπου τίθεται θέμα προμηθειών αλλά και διαδικασιών παραγωγής (πχ. διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκομείων) 
Προφανώς το Σήμα της Υπεύθυνης Επιχείρησης που θα βελτιώνεται σε όλους τους τομείς θα αποτελεί ένα κίνητρο συνεχούς αυτοβελτίωσης μέσα από δικτύωση ανεξάρτητα αν μια επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί άμεσα και βέβαια μετά τη χρηματοδότηση της.

Υπεύθυνη «Περιφέρεια- Αυτοδιοίκηση» που θα πρέπει με τις παρεμβάσεις της να δίνει «ίσες ευκαιρίες» σε επιχειρήσεις και πολίτες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και μεταξύ των νησιών. Τομείς παρέμβασης:
-          Βελτίωση πρακτικών διοίκησης υπηρεσιών και φορέων της αυτοδιοίκησης
-          Εκπαίδευση, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων της αυτοδιοίκησης
-          Ποιότητα (περιλαμβάνει και τη χωρική κάλυψη και προσπελασιμότητα φυσική ή με ΤΠΕ) υπηρεσιών για στήριξη-ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση τοπικών πόρων είτε από τις δημόσιες υπηρεσίες-επιχειρήσεις είτε από ιδιωτικές είτε από κοινωνικές επιχειρήσεις
-          Ποιότητα (περιλαμβάνει και τη χωρική κάλυψη και προσπελασιμότητα φυσική ή με ΤΠΕ) κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού (κοινωνικές αιρεσιμότητες)
-          Περιβαλλοντική διαχείριση (περιλαμβάνει όλες τις αιρεσιμότητες του προγράμματος και κύρια την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση νερού, τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών)
Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να παρακολουθεί τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης και των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας
Σε ότι αφορά την υποστήριξη της καινοτομίας, η δομή που θα φτιαχτεί θα πρέπει να είναι «μικρή» και βιώσιμη και να στηρίζεται όσο γίνεται:
Α) σε εξωτερική τεχνογνωσία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, άλλα ΑΕΙ και ΕΚ)
Β) σε εξωτερικές δομές συμβουλευτικής αξιοποιώντας υπάρχουσες «δημόσιες» αναπτυξιακές εταιρείες και δομές, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πιθανά να ενισχύει και κοινωνικές επιχειρήσεις αν διαπιστωθούν κενά
Ψήφος: λευκή όχι για το περιεχόμενο της πρότασης, αλλά εξ αιτίας της διαδικασίας συζήτησης και έγκρισης του σχεδίου.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις