Τοποθέτηση για το θέμα του νόμου της Αυτοδιοίκησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
το πόσο καλά λειτουργεί ο σημερινός νόμος φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στην αίθουσα αυτή και στη σημερινή συζήτηση που γίνεται με απουσία της Περιφερειάρχη και των περισσοτέρων συμβούλων. Και αυτό συμβαίνει γιατί η πλαστή πλειοψηφία του 60% των συμβούλων που δίνει ο εκλογικός νόμος ανεξάρτητα του ποσοστού που πήρε ο συνδυασμός στο πρώτο γύρο και ο τρόπος που η περιφερειακή αρχή την χειρίζεται έχει αφαιρέσει κάθε ενδιαφέρον από τις συζητήσεις και έχει μετατρέψει το ΠΣ από το κέντρο λήψης αποφάσεων σε μια διαδικασία ρουτίνας. Αντίθετα οι αποφάσεις ουσίας που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Τις καταγγελίες για υποβάθμιση του ΠΣ που έχει υποβάλει σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν έχει καν δεχτεί να συζητήσει η περιφερειακή πλειοψηφία.

Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ενώ η συζήτηση για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, καμία κατάθεση προτάσεων δεν έχει γίνει σχετικά με όσα θα θέλαμε να αλλάξουν. Αλλά ούτε και σήμερα η εισήγηση της περιφερειακής αρχής αλλά και των άλλων παρατάξεων περιλάμβαναν προτάσεις σε αντίθεση με εμάς που έχουμε καταθέσει προτάσεις που βάζουμε και σήμερα στο τραπέζι (βλ. συνημμένο). Αντίθετα περιλάμβαναν μόνο την απόρριψη των κυβερνητικών προτάσεων ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου και διάλογο ...από μηδενική βάση, χωρίς τη κατάθεση της όποιας πρότασης, ούτε γενικής, ούτε ειδικά για τα νησιά. Η περιφερειακή πλειοψηφία δεν παύει να επικαλείται τα πραγματικά προβλήματα της υποστελέχωσης  όταν αυτά οφείλονται σε πολιτικές που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση που ανήκει στο ίδιο κόμμα με εκείνη, και τα ανύπαρκτα της υποχρηματοδότησης (αφού οι μεταφορές ανεκτέλεστων έργων έφτασε το τέλος του 2017 τα 22 εκ €),

Μερικά σύντομα σχόλια για το Νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση ειδικά σε ότι αφορά το θεσμό της Περιφέρειας:
-          Θετικό στοιχείο η απλή αναλογική, αλλά αναγκαίος ο καθορισμός ελάχιστου % εισόδου ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εδρών. Κατά την άποψη μας 3 έδρες είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για να λειτουργεί ένας συνδυασμός. Όχι να περάσουμε από τη «στρέβλωση της ψήφου» και την «αλαζονεία της πλαστής αυτοδυναμίας» στην «ακυβερνησία των προσωπικών στρατηγικών" και της απλής καταγραφής δυνάμεων.
-          Δεν είναι φανερή η αναγκαία βελτίωση των ελέγχων νομιμότητας και οικονομικός έλεγχος των πράξεων της αυτοδιοίκησης χωρίς αυτοί να υπεισέρχονται σε θέματα σκοπιμότητας (κυρίως από τους οικονομικούς ελεγκτές). Οι πρωτοβάθμιοι εσωτερικοί έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν.
-          Δεν φαίνεται ο νόμος να συμβάλει στην αναγκαία αποσυμφόρηση των Συμβουλίων από διοικητικά θέματα ρουτίνας που πρέπει να λαμβάνονται από μονοπρόσωπα ή ολιγομελή σώματα ώστε το ΠΣ να εστιάζει στο σημαντικό θέμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων στα θέματα εφαρμογής της πολιτικής αυτής
-          Δεν φαίνεται να ενισχύονται οι συμμετοχικές διαδικασίες (πχ. Επιτροπή Διαβούλευσης) και να εισάγονται «ποινές» όταν δεν τηρείται η νομιμότητα σε ουσιαστικά θέματα όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ενημέρωση για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
-          Τα θέματα ανακατανομής των αρμοδιοτήτων παραπέμπονται από το νομοσχέδιο στο μέλλον, ενώ δεν φαίνεται ποιος θα είναι ο στόχος. Η αναγκαιότητα «της αποκλειστικότητας» της απόφασης σε ένα επίπεδο λήψης αποφάσεων και της διόρθωσης των στρεβλώσεων που προέκυψαν από τις διαδοχικές μεταφορές αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση κρατικών αρμοδιοτήτων πρώτα αυτών του διορισμένου νομάρχη και μετά του διορισμένου ΓΓ Περιφέρειας.
-          Δεν φαίνεται ο νόμος να εισάγει τη ρήτρα νησιωτικότητας ειδικά σε ότι αφορά στις Περιφέρειες

Στα νησιά η έννοια των τοπικών θεμάτων είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απ’ότι στην  ηπειρωτική χώρα. Δεν υπάρχουν ούτε εθνικά ούτε περιφερειακά έργα στα νησιά, αλλά υπάρχουν μόνο περιφερειακά δίκτυα και οριζόντιες δράσεις. Η ενίσχυση των προϋπολογισμών της νησιωτικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη για να λάβει υπόψη των πρόσθετο κόστος κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος στα νησιά, αλλά και της κατασκευής τουλάχιστον των βασικών υποδομών ανεξάρτητα του πληθυσμού που έχει ένα νησί.  
Το κράτος και η νησιωτική αυτοδιοίκηση πρέπει να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο της υπηρεσίες τους ώστε να εφαρμόζεται η αρχή της μη μετακίνησης του νησιώτη για την εξυπηρέτηση του με ελέγχους για τη τήρηση της νομιμότητας και εξασφάλιση της διαφοροποίησης του ελέγχοντος από αυτό που αδειοδοτεί. 
Να δοθεί η δυνατότητας αδειοδότησης επιχειρήσεων σε σχέση με αναπτυξιακά κριτήρια εφαρμόζοντας έννοιες όπως του κορεσμού και της φέρουσας ικανότητας.
Το κράτος πρέπει να υιοθετεί κεντρικές πολιτικές και να νομοθετεί λαμβάνοντας υπόψη τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες. 
Πρέπει να κατοχυρωθεί ο αναπτυξιακός ρόλος της Περιφέρειας με μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη κεντρική διοίκηση για όσα έργα δεν είναι εθνικής η διαπεριφερειακής εμβέλειας. 
Ενίσχυση των νησιωτικών δήμων για υπηρεσίες προς τους πολίτες, για τη κοινωνική πολιτική και πολιτική ποιότητας ζωής συμπεριλαμβανόμενων και των υποδομών. Απαραίτητη είναι ειδική υποστήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιμονή πολλών συμβούλων της πλειοψηφίας να υποστηρίζουν ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ώριμη να υιοθετήσει την απλή αναλογική που εφαρμόζεται με επιτυχία στη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστούν 20 και 30 χρόνια να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιές πολιτικές παρατάξεις είναι αυτές που ευθύνονται για την "ανωριμότητα" του ελληνικού λαού αν όχι αυτές που κυβέρνησαν για 40 χρόνια. 

Γιάννης Σπιλάνης
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις