ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με κείμενο που είχαμε καταθέσει στις 17/5 μαζί με τις συναδέλφους κυρίες Νικολάρα Μ και Αργυρούδη Α. είχαμε επισημάνει το θέμα της μη σωστής λειτουργίας του ΠΣ επισημαίνοντας ότι θεωρούσαμε σημαντικότερο. Σήμερα με τη παρούσα πρόταση επικεντρωνόμαστε στις προτάσεις που θεωρούμε ως προϋποθέσεις για να προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο προς μια αναβαθμισμένη λειτουργία και σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη, αλλά και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών για μια αποτελεσματική αυτοδιοίκηση.

Θέματα πρακτικά:
-          Σύγκλιση Περιφερειακού Συμβουλίου: καθορισμός της μηνιαίας τακτικής συνεδρίασης σε καθορισμένη ημέρα (πχ. πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα εκτός αν είναι αργία οπότε αυτόματα θα μετατίθεται στη δεύτερη Δευτέρα του μήνα) για ένα χρόνο ώστε να μπορεί να υπάρχει προγραμματισμός των υποχρεώσεων μας. Αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες αλλά και στους αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένους συμβούλους να γνωρίζουν από πολύ νωρίς μέχρι πότε θα μπορούν να καταθέτουν θέματα προς συζήτηση. Αντίστοιχος προτείνουμε να είναι και ο προγραμματισμός συνεδριάσεων της ΟΕ (πχ. κάθε Παρασκευή ή κάθε Δευτέρα πρωί)
-          Εισαγωγή θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης θα μπορεί να εισάγεται μόνο όταν η εισήγηση του έχει σταλεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του ΠΣ (και της ΟΕ)
-          Αναβάθμιση εξοπλισμού ώστε να γίνεται η τηλεδιάσκεψη χωρίς προβλήματα
-          Η ψηφοφορία επί των θεμάτων να γίνεται με τη συνήθη πρακτική: πρώτα οι θετικές ψήφοι, μετά οι αρνητικές και μετά λευκά, αποχές, παρών κλπ

Θέματα ουσιαστικά:
-          επί των θεμάτων χάραξης πολιτικής (πχ. προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα, ΠΔΕ, ετήσια τομεακά προγράμματα κλπ ) να υπάρχει γραπτή εισήγηση από μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή εντεταλμένο σύμβουλο ο οποίος και θα παρουσιάζει προφορικά το θέμα και ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας να συμπληρώνει ή να παρέχει τεχνικές διευκρινίσεις αν χρειάζεται.

-          Μετά το τέλος της τοποθέτησης των συμβούλων και πριν την ψηφοφορία, είναι συνήθης πρακτική η Περιφερειακή Αρχή να απαντά στα θέματα πολιτικής που έχουν τεθεί και όχι οι απαντήσεις να περιορίζονται σε τεχνικά θέματα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αποτελεί τη βάση του δημοκρατικού διαλόγου, αλλά και προϋπόθεση για βελτίωση των αποφάσεων και δημιουργίας συναινέσεων.

-          Όταν κατατίθενται τα ετήσια τομεακά προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των δράσεων με ενδεικτικό προϋπολογισμό και να εγκρίνονται πριν ή το αργότερο ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό και οι προγραμματισμένες δράσεις να αναφέρονται αναλυτικά σ’αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι γνωστή η δράση της Περιφερειακής αρχής και θα μειωθεί η ανάγκη για συνεχείς τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

-          Ο ετήσιος απολογισμός δράσης να εστιάζεται στον απολογισμό επί των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος και να γίνεται από τα αρμόδια άτομα της ΕΕ όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης να παρουσιάζεται ο απολογισμός των άλλων νομικών προσώπων της Περιφέρειας –για τα οποία υπάρχει πλήρης άγνοια για τη δράση τους - από τον Πρόεδρο τους.

-          Τα θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού (πχ. ΠΔΕ) να συζητούνται έγκαιρα και επί της ουσίας στο ΠΣ και όχι εκ των υστέρων για την τυπική κατοχύρωση τους. Η δημιουργία Επιτροπής Ανάπτυξης & Απασχόλησης ή η ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης με αποκλειστικό αντικείμενο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στη κατεύθυνση αυτή.

-          Να υπάρχει γραπτή (ηλεκτρονική) ενημέρωση των μελών του ΠΣ για τις αποφάσεις της ΟΕ, αλλά και των άλλων Επιτροπών μετά από κάθε συνεδρίαση τους με αποστολή των σχετικών πρακτικών-αποφάσεων.


Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ θεωρεί ότι οι τοπικές κοινωνίες προσβλέπουν στην Αυτοδιοίκηση για να βελτιώσει την ποιότητα και τις προοπτικές ζωής στα νησιά. Οι αλαζονικές συμπεριφορές, οι προσωπικές στρατηγικές και οι άγονες αντιπαραθέσεις δεν τους αφορούν. Αντίθετα υπονομεύουν ακόμη περισσότερο τους ήδη τραυματισμένους θεσμούς και οδηγούν στην απαξίωση τους.


Γιάννης Σπιλάνης
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις