Ας μην μπλέκουμε μεταναστευτικό και ΦΠΑ για λόγους εντυπώσεων ή εξ αιτίας της έλλειψης τεκμηριωμένων προτάσεων

Ο κ. Μαριάς δεν είναι ο πρώτος ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ σε καταλύματα και εστίαση ως βασικού μέτρου για αποζημίωση των απωλειών από τη μείωση του τουρισμού λόγω του προσφυγικού (http://www.emprosnet.gr/…/85530-meiomenos-fpa-os-apozimiosi).

Η πρόταση αυτή έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα και κανένα πλεονέκτημα:

- αν μια τουριστική επιχείρηση δεν έχει πελάτες κατά τη τρέχουσα χρονιά και επομένως δεν έχει έσοδα σε τι θα την ωφελήσει να μειωθεί ο ΦΠΑ; Θα την βοηθήσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της; Θα τη βοηθήσει να αποκτήσει τα απαραίτητα έσοδα για τη διαβίωση των ιδιοκτητών και των μελών των οικογενειών τους; Θα καλύψει το πρόβλημα της μη πρόσληψης εργαζομένων;

- αν μειωθεί (αναδρομικά, μελλοντικά δεν διευκρινίζεται) ο ΦΠΑ σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξαιρέτως της επίπτωσης που είχε στη λειτουργία τους το μεταναστευτικό θεωρείται λογικό και δίκαιο; Δηλαδή θεωρείται λογικό και δίκαιο να μειωθεί το ίδιο ο συντελεστής ΦΠΑ για ένα ξενοδοχείο που ήταν γεμάτο όλο το χρόνο λόγω του μεταναστευτικού και για ένα ξενοδοχείο που δεν είδε πελάτη; Ακόμη και αν το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ αφορά στο μέλλον, θεωρεί κανείς ότι η μείωση της τουριστικής κίνησης οφείλεται στις αυξημένες τιμές και μόλις αυτές μειωθούν θα έρθουν οι τουρίστες που δεν θέλουν να έρθουν στα νησιά επειδή φοβούνται για την ασφάλεια τους ή γιατί δεν θέλουν να έρθουν "αντιμέτωποι" με τους πρόσφυγες;

Το θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά (ανεξάρτητα αν έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό ή όχι) έχει να κάνει με την μερική αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κράτους αλλά και του κόστους ζωής των μονίμων κατοίκων λόγω της νησιωτικότητας και πρέπει να μείνει στο τραπέζι των συζητήσεων ως τέτοιο μαζί με άλλα συμπληρωματικά μέτρα. Ομως δεν πρέπει να συνδέεται με το μεταναστευτικό. Η Παράταξη ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ έχει κατ’επανάληψη ζητήσει από τη Περιφερειακή Αρχή του Β.Αιγαίου να θέσει το θέμα της νησιωτικής πολιτικής μέσω της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας αλλά δεν έχει εισακουστεί.

Το θέμα της αποζημίωσης των τουριστικών επιχειρήσεων που θίχτηκαν από το προσφυγικό πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφανή κριτήρια όπως είναι η σύγκριση των δηλώσεων εσόδων και δαπανών (πχ. νερού, ρεύματος, προμηθειών) αλλά και καταστάσεων απασχόλησης προσωπικού για τα έτη 2014, 2015 και 2016 όπου θα φαίνεται η μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων αυτών και η μείωση της απασχόλησης προσωπικού. Εφόσον προκριθεί αυτού του τύπου η αποζημίωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απόδοση ΦΠΑ ως στοιχείου για προκαταβολή τμήματος της αποζημίωσης μέχρι την υποβολή της δήλωσης του 2016.
Για τις επιχειρήσεις που θα κριθεί ότι έχουν υποστεί μείωση των εσόδων τους μπορεί να υπάρξουν και συμπληρωματικά μέτρα που θα ελαφρύνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους (ΕΝΦΙΑ, δόσεις δανείων κλπ), ενώ ειδικά για τα ξενοδοχεία μπορεί να προβλεφθεί αναστολή της υποχρέωσης έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2017 με βάση τις νέες προδιαγραφές του νόμου 216/8.1.2015 περί "Καθορισμού τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων".

Ούτε το θέμα του προσφυγικού, ούτε το θέμα του ΦΠΑ είναι θέματα που προσφέρονται για άσκηση πολιτικής εντυπώσεων, πόσο μάλλον άσκησης πολιτικών που θα ωφελήσουν κυρίως αυτούς οι οποίοι ήδη επωφελήθηκαν ή έστω δεν ζημιώθηκαν.

Ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να μελετήσουν τα προβλήματα και να καταθέσουν στο τραπέζι για συζήτηση σοβαρές προτάσεις τόσο για το θέμα των οικονομικών επιπτώσεων του μεταναστευτικού, όσο και για τη νησιωτική πολιτική και στη συνέχεια να πιέσουμε όλοι μαζί για την εφαρμογή τους.

Γ.Σπιλάνης

Παράταξη ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις