Η ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σχεδόν 2 χρόνια μετά την ανάληψη της αρχής από την κα Καλογήρου και την παράταξη της ερχόμαστε να συζητήσουμε για τη λειτουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε η παραμικρή προετοιμασία για το δύσκολο εγχείρημα της διοίκησης της Περιφέρειας. Η περιφερειακή αρχή δεν είχε και δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική και κυρίως δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι δεν αρκούν εξαγγελίες σε ημερίδες, συνέδρια και ΜΜΕ για να υπάρξει το όποιο αποτέλεσμα αλλά ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που θα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός επεξεργασμένου σχεδίου. Η κα Καλογήρου και η ομάδα της φάνηκε να αγνοούν και τα στοιχειώδη που τα περιγράφει με σαφήνεια ο νόμος και επεσήμανε η αντιπολίτευση πριν ένα χρόνο: ότι με 3 αναπτυξιακής εταιρείες σε εκκαθάριση, δεν επρόκειτο να της δοθεί η άδεια να δημιουργήσει μια νέα. Ετσι χάθηκε ένας χρόνος ακόμη και βλέπουμε……..

Η παράταξη ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ είχε με σαφήνεια τοποθετηθεί πριν ένα χρόνο (ioannispilanis.blogspot.com) για την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας που θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες της για να υλοποιηθεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο, αφού κάθε δομή έχει συγκεκριμένες δυνατότητες παρέμβασης.     

Όμως είχε εκφράσει και μια σειρά επιφυλάξεις για το πώς η σημερινή περιφερειακή αρχή θα αξιοποιήσει το εργαλείο αυτό για μια σειρά από θέματα που δεν φαίνονται να ικανοποιούνται από τις εισηγήσεις που έχουμε στα χέρια μας. Πιο συγκεκριμένα:
-          Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση της αποτυχίας της ΕΝΑ ΧΙΟΥ (παρά τον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που εκτέλεσε), ούτε και των άλλων αναπτυξιακών εταιρειών (πελατειακές σχέσεις, κακοδιαχείριση, αποτυχημένες πρωτοβουλίες κλπ) ώστε να γίνει ο καταλογισμός των πολιτικών τουλάχιστον ευθυνών για λανθασμένες δράσεις και παραλήψεις προηγούμενων αυτοδιοικητικών αρχών που έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση χρεών που το κοινωνικό σύνολο θα κληθεί να πληρώσει στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον αλλά και να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη τους. Ειδικότερα θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί η προηγούμενη περιφερειακή αρχή έβαλε την εταιρεία σε εκκαθάριση, χωρίς να προχωρήσει σε οριστικό κλείσιμο από τη γεγονός που οδήγησε σε συσσώρευση χρεών (αύξηση υποχρεώσεων και απώλεια εσόδων ειδικά στο 2011 όπως αναφέρει η έκθεση), ενώ ταυτόχρονα στέρησε από τη Περιφέρεια ενός αναπτυξιακού εργαλείου. 
-          Δεν υπάρχει σήμερα σαφές σχέδιο το πώς θα μετατραπεί μια εταιρεία που λειτουργούσε σε νομαρχιακό επίπεδο σε εταιρεία που θα καλύπτει όλα τα νησιά της Περιφέρειας με οριζόντιες δράσεις λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τους Δήμους  και τις εταιρείες τους. Η πρόταση που κατατέθηκε δεν έχει περιφερειακή διάσταση (η ομάδα φαίνεται ότι δεν «εικόνα» της Περιφέρειας), ενώ η μόνη συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης της περιουσίας αφορά το Κέντρο Γ.Καλουτάς, σας να είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας, αγνοώντας τα υπόλοιπα υλικά και άυλα «κεφάλαια» που σήμερα υποχρησιμοποιούνται όπως είναι συνεδριακές υποδομές, λιμάνια αναψυχής, ιαματικές πηγές, σημασμένα μονοπάτια, πολιτιστικοί πόροι, παραγωγικές παραδόσεις, φυσικοί πόροι, δυνατότητες σήμανσης και δικτύωσης επιχειρήσεων κλπ
-          Είναι σωστή η πρόταση η Αναπτυξιακή Εταιρεία να αναλάβει τη δομή καινοτομίας που προβλέπεται να συσταθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που έχει εγκριθεί, ενώ σκόπιμο είναι να αναλάβει και τη δομή υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας που προβλέπεται να συσταθεί σε κάθε Περιφέρεια. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία και νέων θνησιγενών δομών όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, θα βοηθήσει στην βιωσιμότητα της Αναπτυξιακής Εταιρείας στα πρώτα δύσκολα χρόνια και κυρίως θα συμβάλει στον α δημιουργηθεί και να διατηρηθεί σοβαρή τεχνογνωσία για τα θέματα αυτά που μπορεί να αποδώσει πολλαπλά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.  
-          Δεν υπάρχει πρόταση για το πώς η Εταιρεία θα γίνει περιφερειακή σε ότι αφορά τους με τη συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας στην εταιρεία (πχ μέσω της ΠΕΔ), αλλά και άλλων φορέων όπως τα Επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
-          Δεν υπάρχει σαφές οργανόγραμμα, σχέδιο στελέχωσης και λειτουργίας για τη πρώτη 3ετία (που συμπίπτει με τη θητεία της σημερινής περιφερειακής αρχής), περίοδο κατά την οποία θα έχει να αντιμετωπίσει αυξημένα έξοδα για την αποπληρωμή των χρεών, περιορισμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες αν θέλει να παράξει έργο. Το σχέδιο αυτό θα έπρεπε βέβαια να είχε ενσωματωθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας που η πλειοψηφία του ΠΣ υιοθέτησε πριν μερικούς μήνες, αλλά δυστυχώς ΚΑΜΙΑ απολύτως αναφορά στην ύπαρξη και τον ρόλο της αναπτυξιακής εταιρείας όπως άλλωστε και των άλλων νομικών προσώπων της Περιφέρειας (Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο, ΚΕΚΑΠΕΛ). Το σχέδιο που περιλαμβάνεται στην έκθεση που ανέθεσε η Περιφερειακή Αρχή (αλήθεια με ποια διαδικασία;) αναφέρονται γενικές και στοιχειώδεις αρχές για τη κερδοφόρο λειτουργία μιας εταιρείας ή σε αυτονόητες δράσεις (σελ. 51-59) παρά συγκεκριμένες προτάσεις για τη δραστηριοποίηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό το αφήνει στο ΔΣ της εταιρείας με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση της εταιρείας να παραπέμπεται στο απώτερο μέλλον, υπονομεύοντας σαφώς τη βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ έχουμε επαναλάβει με κουραστικά μονότονο τρόπο ότι χωρίς ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θα έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους  φορείς στο πλαίσιο της Περιφερειακής Επιτροπής διαβούλευσης όπως ορίζει ο νόμος και θα αναλύεται σε στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας σε συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβουν είτε οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας, είτε οι άλλοι φορείς, έξοδος από τα αναπτυξιακά αδιέξοδα του Β.Αιγαίου δεν θα υπάρξει.

Εκτός και αν τα δάκρυα που συχνά χύνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς είναι «κροκοδείλια» και έχουν ως μόνο σκοπό να διώξουν μακριά τις αναμφισβήτητες ευθύνες που είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας και ανικανότητας. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις