Αντιμετώπιση προβλημάτων και ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης νησιωτικής στρατηγικής που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο τα «Ποιοτικά, Πράσινα και Ισων Ευκαιριών Νησιά», ο ΓΓΑΙΝΠ Γ.Σπιλάνης, δρομολόγησε σειρά ενεργειών με στόχο τον συντονισμό  δράσεων όλων των εμπλεκόμενων  φορέων για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και σχετίζονται με την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την διαχείριση των υδάτων, την αξιοποίηση υποδομών και την πολιτιστική ανάπτυξη και συμβάλουν στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών, που αποτελούν τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου.
Ό συντονισμός μεταξύ των δημόσιων φορέων και στους δύο αυτούς τομείς είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ιδιαίτερα ενόψει και της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου, καθώς ο τουρισμός αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά μας:
·         Ειδικότερα  για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο νησιωτικό χώρο, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάστηκε στις 21/2 στη Μυτιλήνη με τον Αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος κ. Ν. Μάρκου και υπηρεσιακούς παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Β.Αιγαίου και της ΓΓΑΙΝΠ ώστε να εξεταστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την αδυναμία συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες σε ότι αφορά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων που οδηγούν σε επιβολή προστίμων. Εξετάστηκαν τα εμπόδια που υπάρχουν για την επιτάχυνση δράσεων μείωσης του όγκου των αποβλήτων που πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ όπως είναι η ανακύκλωση (πχ. κόστος μεταφοράς, απροθυμία εθνικών φορέων για ανακύκλωση στα νησιά) και η κομποστοποίηση και αναζητήθηκαν οι κατάλληλες λύσεις για βελτίωση των επιδόσεων.
·         Για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων στο νησιωτικό χώρο, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Σπιλάνης, συνεργάστηκε στη Μυτιλήνη στις 22/2 με εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της ΕΥΔΑΠ, των Δήμων Αγ.Ευστρατίου, Οινουσσών και Ψαρών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και υπηρεσιακών παραγόντων για την παροχή τεχνικής βοήθειας με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων κατά προτεραιότητα σε νησιά που δεν έχουν την επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις ώστε να παρέχουν τις σωστές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και να προστατεύουν το περιβάλλον. Στις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσουν συνεργασίες προς αυτή τη κατεύθυνση που θα επισημοποιηθούν με την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
·         Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Σπιλάνης, εγκαινίασε το Σάββατο 23/2 στη Θεσσαλονίκη την έκθεση που οργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με θέμα «Αιγαίο: η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους». Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Λήμνου Α. Χατζηδιαμαντή, της Αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης Ε. Χρησίδου, των Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αιγαίου και μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων, τόνισε ότι αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών. Η ΓΓΑΙΝΠ έχει χρηματοδοτήσει την δημιουργία της έκθεσης με 30.000€ και την έχει θέση υπό την αιγίδα της στη προσπάθεια να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία του αρχιπελάγους στο πλαίσιο της επιχειρούμενης αλλαγής της τουριστικής εικόνας των νησιών.

·         Για την αποτίμηση της προσπάθειας  ένταξης όλων των Νησιωτικών Δήμων στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης ο Γεν. Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Σπιλάνης συναντήθηκε στην Αθήνα στις 25/2 με την ΓΓ Δια Βίου Εκπαίδευσης κα. Ε. Καραντζόλα. Στην συνάντηση  εξετάσθηκε η από κοινού τη προσπάθεια που καταβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα για την ένταξη όλων των Νησιωτικών Δήμων στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού και στα μικρότερα νησιά. Αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος με τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσσων και την ΕΕΤΑΑ δίνοντας έμφαση σε προγράμματα εκπαίδευσης που συνδέονται με την υλοποιούμενη νησιωτική στρατηγική και συγκεκριμένα τον τουρισμό, την γεωργία, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την πολιτιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
·         Με στόχο την αξιοποίηση υποδομών πολιτισμού στα νησιά του Αιγαίου μέσω της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας ο Γεν. Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Σπιλάνης συνεργάστηκε στη Αθήνα στις 26/2 με τις ΓΓ Εργασίας και Πολιτισμού κυρίες Α. Δαλλαπόρτα και Λ. Μενδώνη με στόχο τη προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας ώστε να αξιοποιηθούν υποδομές πολιτισμού που παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.
Τέλος, συμμετέχοντας σε διεργασίες ομάδων που προσπαθούν να επεξεργαστούν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου τους, ο Γ.Σπιλάνης συμμετείχε στις 3/3 στον Πολυχνίτο σε ημερίδα του Κινήματος Πολιτών για την Επιβίωση και την Ανάπτυξη της Λέσβου παρουσιάζοντας τη προσέγγιση και τις δράσεις της ΓΓΑΙΝΠ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις