Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το σεισμό της Σάμου

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020),

Μυτιλήνη 04 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 4117/114/27-01-2021.]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ενημέρωση – ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου αντιμετώπισης των συνεπειών που προκάλεσε ο σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020.
  2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη διαδικτυακή – ψηφιακή έκθεση << The DeliFair by EXPOTROF >>.
  4. Έγκριση τροποποίησης συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996.
  5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ΥΠ.Α.Α.Τ. που αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκπροσώπησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ)) για την παραλαβή οχημάτων από το Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κ. Παναγιώτη Μ. Κουφέλο.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 


1)     Κωνσταντίνος  ΑΡΩΝΗΣ                            Πρόεδρος Π.Σ.

2)     Παντελής          ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ                 Αντιπρόεδρος Π.Σ.

3)     Μαγδαληνή       ΤΟΥΦΟΥ                           Γραμματέας Π.Σ.

4)     Παντελής          ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ                        Μέλος Π.Σ.

5)     Βασίλειος          ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ                                 =/=

6)     Άγγελος             ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ                 =/=

7)     Αναστασία        ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ                                     =/=

8)     Παντελής          ΒΡΟΥΛΗΣ                                           =/=

9)     Δημήτριος         ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ                              =/=

10)   Νικόλαος           ΝΥΚΤΑΣ                                              =/=

11)   Χριστιάνα         ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                                    =/=

12)   Θεόδωρος         ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ                                   =/=

13)   Καλλιόπη          ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ              =/=

14)   Ευστράτιος       ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ       =/=

15)   Λεωνίδας          ΑΘΗΝΑΔΗΣ                                       =/=

16)   Γεώργιος           ΝΟΜΙΚΟΣ                                          =/=

17)   Παντελεήμων   ΛΕΓΑΤΟΣ                                           =/=

18)   Παρασκευάς     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                             =/=

19)   Γεώργιος           ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                         =/=

20)   Σουλτάνα          ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ                                      =/=

21)   Κωνσταντίνος  ΑΔΑΜΙΔΗΣ                                        =/=

22)   Παναγιώτης      ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ                                      =/=

23)   Παναγιώτης      ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                      =/=

24)   Νικόλαος           ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                   =/=

25)   Παντελέων       ΒΕΡΡΗΣ                                               =/=

26)   Χριστόφορος    ΚΡΙΜΙΖΗΣ                                         =/=

27)   Στυλιανός          ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ                                   =/=

28)   Νικόλαος           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                           =/=

29)   Αγλαΐα               ΚΥΡΙΤΣΗ                                            =/=

30)   Γεώργιος           ΑΜΠΑΖΗΣ                                         =/=

31)   Σταμάτιος         ΦΙΛΙΠΠΗΣ                                         =/=

32)   Στυλιανός          ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ                                    =/=

33)   Ιωάννης             ΣΠΙΛΑΝΗΣ                                         =/=

34)   Μαρία               ΝΙΚΟΛΑΡΑ                                         =/=

35)   Αγλαΐα               ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ                                      =/=

36)   Εμμανουήλ        ΚΑΡΛΑΣ                                              =/=

37)   Ευστράτιος       ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ                                   =/=

38)   Νικόλαος           ΜΑΝΑΒΗΣ                                          =/=


ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Παναγιώτης         ΚΟΥΦΕΛΟΣ                                                  2) Αριστείδης                                  ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ

3) Παναγιώτης         ΓΕΝΟΥΖΟΣ                                                  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου κ. Βασίλειος Πανουράκης αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και ενημερώνοντας το Σώμα για τις ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητα Σάμου αντιμετώπισης των συνεπειών που προκάλεσε ο σεισμός της 30ής Οκτωβρίου 2020 που έπληξε το νησί της Σάμου είπε ότι:  η ισχυρή σεισμική δόνηση στον  υποθαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα βόρεια της νήσου Σάμου, εκδηλώθηκε  την 30ή Οκτωβρίου 2020 περί την 1,50 μ.μ., άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου έκανε τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών από σεισμό. ( βλέπε σχετική επισυναπτόμενη ενημέρωση  ).

2. Την ημέρα του σεισμού και ως τις 6.30 μ.μ. ολοκληρώθηκε από  μικτά κλιμάκια στελεχών της ΠΕ Σάμου γρήγορη επισκόπηση των ζημιών στις υποδομές και ιδιαίτερα στις λιμενικές υποδομές για να διαπιστωθεί  ενδεχόμενο αποκλεισμού του νησιού μέσω της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας με την ενδοχώρα. 

3. Την επόμενη ημέρα του σεισμού, αίτημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το οποίο ικανοποιήθηκε αυθημερόν.

4. Διάθεση στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου 220 κλινοσκεπασμάτων για τους διαμένοντες εκτός οικιών. Διάθεση ταινιών σήμανσης (9 χλμ μήκους) στους πληγέντες Δήμους για την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης και απαγόρευσης κίνησης πλησίον ετοιμόρροπων κτιρίων.

5. Διάθεση κόνων σήμανσης στην Τροχαία Σάμου.   

6. Αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΠΕ Σάμου σε όλες τις πόλεις και χωριά ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό και το ακολουθούμενο τσουνάμι, με παράλληλη λειτουργία γραφείων καταγραφής πληγέντων στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου.

7. Αυτοψία από την ΔΤΕ Σάμου στο επαρχιακό δίκτυο και λιμάνια της Ικαρίας και των Φούρνων.

8. Εξυπηρέτηση κλιμακίου  μηχανικών του ΥΠΕΝ κατά τις πρώτες ημέρες διαμονής στη Σάμο.

9. Αίτημα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για επιστροφή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας

10. Σύσταση επιτροπής διαχείρισης, της παραλαβής και καταγραφής απώλειας περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που επλήγησαν από σεισμό και τσουνάμι.

Έχουν αποσταλεί έως σήμερα στο αρμόδιο Υπουργείο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά  195 επιχειρήσεων, επεξεργάζονται 70 και αναμένονται περίπου 100 από τους ενδιαφερόμενους . 

11. Αίτημα για χαρακτηρισμό του Νομού Σάμου ως σεισμόπληκτης περιοχής.

12. Διήμερη αυτοψία μεικτού κλιμακίου της ΔΤΕ Σάμου και του Υπουργείου Υποδομών συνοδεία του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου στις ζημίες του οδικού δικτύου των γεφυρών και των λιμένων.

13. Αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών για ενίσχυση σε προσωπικό και παράταση υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

14. Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη επιχορήγηση κάλυψης δαπανών  λόγο σεισμού  στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

15. Συντονισμός με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της απεγκατάστασης και μεταφοράς  25 οικίσκων από το υπό κατασκευή ΚΥΤ στη θέση Ζερβού και διάθεση των οικίσκων για την στέγαση αστέγων συμπολιτών μας συνέπεια του σεισμού.

16. Άμεσες εργασίες αποκατάστασης της συγκοινωνίας στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο σε όσα σημεία και θέσεις προκλήθηκαν ζημίες από κατολισθήσεις και υποχωρήσεις εδαφικών εκτάσεων.

17. Συμμετοχή σε διαδοχικές συσκέψεις εργασίας με αυτοδιοικητικούς, κοινοβουλευτικούς, επιχειρηματικούς, θρησκευτικούς και κυβερνητικούς φορείς για προγραμματισμό υλοποίησης δράσεων στην μετασεισμική περίοδο, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Υπόμνημα  προς τα Υπουργεία  Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Εργασίας, Παιδείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που περιελάμβανε:

   Α) Στέγαση των κατοίκων που  τα  σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα με περαιτέρω ενίσχυση σε οικίσκους.

   Β) Οικονομική  ενίσχυση των πληγέντων  κατοίκων και επιχειρήσεων.

   Γ) Η  οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν  από  το σεισμό.

   Δ) Επίσπευση νομοθετικής ρύθμισης για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων και εγκαταλειμμένων οικοδομών που εγκυμονούν κινδύνους .

   Ε) Έκδοση της αναγκαίας Υπ. Απόφασης για τις διαδικασίες αδειοδότησης για την αποκατάσταση των  ζημιών στις οικοδομές , ανάλογα με τον βαθμό χαρακτηρισμού από τις Επιτροπές.

   ΣΤ) Αποκατάσταση  ζημιών Σχολικών Κτηρίων .

   Ζ)  Αποκατάσταση  του οδικού δικτύου  της Σάμου που υπέστη τεράστιες ζημιές

   Η) Αποκατάσταση Λιμενικών  Υποδομών

   Θ) Αποκατάσταση Μνημείων  Πολιτιστικής Κληρονομιάς

    Ι) Φορολογικές   απαλλαγές και διευκολύνσεις  για τους πληγέντες και  τις επιχειρήσεις.

    ΙΑ) Αύξηση του ποσού  της επιστρεπτέας προκαταβολής  και μικρότερο ποσό επιστροφής.

    ΙΒ) Πρόβλεψη οικονομικής ενίσχυσης  για  διαφυγόντα κέρδη  των πληγεισών επιχειρήσεων.

    ΙΓ)  Μεγαλύτερη συμμετοχή  στα προγράμματα ΟΑΕΔ

    ΙΔ)  Περαιτέρω παράταση ενίσχυσης  ανέργων.

    ΙΕ)  Την επίσπευση των αναγκαίων  ΚΥΑ  που αφορούν  την αποκατάσταση  των ζημιών και τη δρομολόγηση λύσεων.

    ΙΣΤ) Ενίσχυση με προσωπικό  των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας  Σάμου- Ικαρίας.

    ΙΖ)  Διαβούλευση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για ρυθμίσεις εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων.

    ΙΗ) Κατάρτιση  Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος  για το Νομό Σάμο, που θα δώσει  λύσεις  στα μεγάλα και καυτά προβλήματα  που αντιμετωπίζει .

19. Λόγο της έντονης μετασεισμικής δραστηριότητας με πάνω από 3100 (τρεις χιλιάδες εκατό)  σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται  στην περιοχή μας,  διαβιβάστηκε αίτημα γονέων και κηδεμόνων Λυκείου Σάμου  στο Υπουργείο Παιδείας για ρύθμιση ευμενούς ποσοστού εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τις προσεχείς πανελλαδικές εξετάσεις.

20. Μεταφορά οικίσκων με την συνδρομή της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου για  στέγαση και προστασία πληγήσης συλλογής λαογραφικού μουσείου και κάλυψη αναγκών Νοσοκομείου Ικαρίας.

21. Σύνταξη τεχνικών δελτίων από την ΔΤΕ Σάμου  και αποστολή στο αρμόδιο Υπουργείο για ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης σε πληγείσες δημόσιες υποδομές που αφορούν 14 υποέργα οδοποιίας, 3 υποέργα κτιριακών και 17 υποέργα λιμενικών εγκαταστάσεων.

22. Αίτημα στα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών για τρόπο μεταφορά μαθητών λόγω αλλαγής σχολικής στέγης ως συνέπεια του σεισμικού φαινομένου.

23. Καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ενημερώνουμε με Δελτία Τύπου τους συμπολίτες μας σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και παρακολουθούμε λόγω της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας την επιδείνωση βλαβών ή μεταβολών του μεγέθους των προκληθεισών ζημιών στις δημόσιες υποδομές έως την οριστική τους αποκατάσταση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις συνέπειες του μεγαλύτερου σε ένταση σεισμού που έπληξε την περιοχή μας τα τελευταία 100 χρόνια, το επακόλουθο τσουνάμι που εκδηλώθηκε και την βούληση επιστροφής στην κανονικότητα της ζωής των συμπολιτών μας

Εισηγούμαι

1. Την υποβολή πρότασης από τον κ. Περιφερειάρχη της Π.Β.Α. προς τα αρμόδια Υπουργεία, περί τροποποίησης: του υφιστάμενου από  εικοσικονταπενταετίας νομοθετικού πλαισίου και διαταγμάτων που διέπουν  τα μέτρα στήριξης πληγέντων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από θεομηνία, την λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών για τον ίδιο λόγο, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Πολιτικής Προστασίας κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε συνεργασία με την ΕΝ.ΠΕ. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

2. Την διά νομοθετήματος τροποποίηση του τρόπου αποπληρωμής  δαπανών για ενέργειες και δράσεις των Δημόσιων Φορέων και Ν.Π.Δ.Δ. που πραγματοποιούνται  κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την θεομηνία.

3. Την εξαίρεση ένταξης μελετών και έργων αποκατάστασης ζημιών λόγο θεομηνίας από το ετήσιο όριο πληρωμών των τριετών μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων του  ΠΔΕ, με την δημιουργία αποθεματικού για την άμεση εκταμίευση δαπανών.

4. Την εναρμόνιση του κόστους δαπανών ανά  μονάδα μέτρησης μήκους, εμβαδού και όγκου στις αντίστοιχες ΚΥΑ, για αποκατάσταση ή επισκευή ζημιών από θεομηνία σε οικοδομικά έργα, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΔΕΤ, ΚΑΝΕΠΕ, Ευροκώδικες κ.λ.π.) και τα σύγχρονα τεχνολογικά υλικά του εμπορίου.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα για τις ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, καθώς και για τις δράσεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου με στόχο την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Συνοπτική καταγραφή ενεργειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σάμου προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

1.         Συγκρότηση συνεργείων καταγραφής – αυτοψίας  - εκτίμησης ζημιών  που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου. 

2.         Μετάβαση στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου Δυτικής Σάμου της Π.Ε. Σάμου,  καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι Εμπορικές, Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές  Μονάδες, Εμπορικά Καταστήματα,  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που υπέστησαν ζημιές λόγω του σεισμού που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2020 στην Π.Ε. Σάμου αλλά και του τσουνάμι που ακολούθησε. Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον διακόσιες εξήντα (260 αυτοψίες)

3.          Κατάρτιση πίνακα αποτύπωσης της καταγραφής ζημιών που πραγματοποιήθηκε χειρόγραφα τις πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό.  [ Η αποτύπωση αφορά εκατόν είκοσι πέντε (125) περιπτώσεις πλέον των αυτοψιών που πραγματοποίησαν τα συνεργεία ].

4.        Έκδοση σχετικών εντύπων αίτησης αποζημίωσης & υπ. δήλωσης και χορήγησης αυτών από την υπηρεσία μας.

5.         Ενημέρωση των ενδιαφερομένων με χρήση  μέσων μαζικής επικοινωνίας.  Ενημέρωση Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικών συλλόγων κλπ.

6.         Παραλαβή αιτήσεων,  πρωτοκόλληση και καταγραφή αυτών. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί διακόσιες ογδόντα έξι (286) αιτήσεις.

7.         Παροχή διευκρινήσεων στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά και διά ζώσης.

8.         Έλεγχος αιτήσεων – δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

9.         Τμηματική Αποστολή στο Υπουργείο, πινάκων που περιλαμβάνουν τα επεξεργασμένα αιτήματα, με  εκτίμηση της ζημιάς, χωριστά για ζημιές από τον σεισμό και για ζημιές από το τσουνάμι που ακολούθησε. [ Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί  εκατόν ενενήντα δύο (192) υποθέσεις. (117 από σεισμό και 75 από τσουνάμι) ].

Η Υπηρεσία μας συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις πολιτών.  Η αρμόδια επιτροπή συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων.  Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας θα προχωρήσει στα ακόλουθα:

1.    Σύνταξη του ανάλογου πρακτικού εκτίμησης ζημιών

2.    Έκδοση βεβαίωσης που θα αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημιά που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολική, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νομικής δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των καταστροφών που υπέστησαν οι υποδομές, και πιο συγκεκριμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού, σε λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια αλλά και σε κτήρια που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, η Υπηρεσία μας προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

1.     Διενέργεια αυτοψιών σε όλο το μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου για την καταγραφή και επισήμανση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Κύριος σκοπός ήταν στοχευόμενες επεμβάσεις για την άμεση άρση της επικινδυνότητας καθώς και η σήμανση των λοιπών παρατηρημένων ζημιών. Σε δεύτερη φάση προέβη σε αναλυτικότερη καταγραφή των ζημιών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων με προτεινόμενες λύσεις καθώς και εκτιμήσεις κόστους αποκατάστασης ανά περίπτωση, με την συνδρομή μηχανικών και γεωλόγων του ΕΑΓΜΕ, αλλά και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2.     Όσον αφορά τα τρία κτήρια της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Διοικητήριο, κτήριο ΚΤΕΟ και κτήριο ΚΕΓΕ), έγιναν και εκεί αυτοψίες για την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που παρατηρήθηκαν

3.     Όσον αφορά τους λιμένες και τα αλιευτικά καταφύγια, η Υπηρεσία μας συγκέντρωσε τα αποτελέσματα των αυτοψιών και ελέγχων που έγιναν  από την   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Έχοντας υπ΄ όψιν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, έγινε η σύνταξη 2 τεχνικών δελτίων έργων, για την ένταξη και χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ (Έργα φυσικών καταστροφών Βορείου Αιγαίου). Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε κτηριακές υποδομές συνολικού ύψους 4.900.000 € και περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) επιμέρους υποέργα σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων.  Το δεύτερο αφορά την αποκατάσταση ζημιών στις λιμενικές υποδομές του νησιού (λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια) συνολικού ύψους 4.910.000 € και περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) επιμέρους υποέργα σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων

ΘΕΜΑ: Δράσεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου με στόχο την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 ως εξής:

Άμεσα μετά την εκδήλωση του σεισμού έγιναν οι παρακάτω ενέργειες.

1) Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β., τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου και τον Δήμο Ικαρίας, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική εικόνα της κατάστασης.

2) Ενημέρωση των ΜΜΕ για επικείμενη εκδήλωση Τσουνάμη μετά από την προειδοποίηση από την ΓΓΠΠ για την εκδήλωση Τσουνάμη. (η φυσική παρουσία ήταν αδύνατη καθώς εκείνη την περίοδο η υπηρεσία μας δεν διέθετε αυτοκίνητο).

3) Συντονισμός δράσεων αποκλεισμού επικίνδυνων περιοχών και ενέργειες αναζήτησης πιθανών θυμάτων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β., τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου .

4) Συντονισμός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου για την συγκρότηση συνεργείων καταγραφής των ζημίων που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις στην Νήσο Σάμο.

5) Διανομή εξοπλισμού ατομικής προστασίας (κράνη) και υλικού (τσάντες – χρώματα σήμανσης , σφυριά) κλπ στους υπαλλήλους των Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου και στους υπαλλήλους της ΔΑΕΦΚ.

6) Υποβολή αιτήματος για κήρυξη των δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου στην Γ.Γ.Π.Π. σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

7) Επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να γίνει η καταγραφή και αποτίμηση των συνεπειών του σεισμού στο σύνολό της νήσου Σάμου.

8) Συνεργασία με τους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, και την 79 ΑΔΤΕ και ο από κοινού σχεδιασμός και οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών , Δημοτικό Στάδιο Σάμου, Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου, στην Χώρα Σάμου και στο Κοκκάρι Σάμου).

9) Συνεργασία με τους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, για την από κοινού οριοθέτηση των επικίνδυνων σημείων, προκειμένου να αποκλειστούν και να απαγορευτεί η διέλευση από τον πληθυσμό.

10)Υποβολή αιτήματος για κήρυξη του Δήμου Ικαρίας στην Γ.Γ.Π.Π. σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

11) Συμμέτοχή στα Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας των Δήμων που βρίσκονταν σε σύσκεψη για 30 ημέρες.

12)Έγγραφη παρέμβαση στην ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου για να δοθεί σε κυκλοφορία ο Περιφερειακός δρόμος της πόλης της Σάμου, που για απροσδιόριστο μέχρι σήμερα λόγο η ΕΛΑΣ είχε απαγορεύσει την διέλευση οχημάτων θέτοντας σε κίνδυνο της ζωή και την σωματική ακεραιότητα πολιτών της Σάμου.

13)Αίτημα προς την Γ.Γ.Π.Π. για την Αποστολή κλιμακίου Μηχανικών Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ολοκληρώθηκε).

14)Αίτημα προς την Γ.Γ.Π.Π. για την Αποστολή 100 σκηνών (ολοκληρώθηκε).

15)Αίτημα προς τον ΟΑΣΠ για αποστολή έντυπου υλικού (ολοκληρώθηκε).

16) Ενεργοποίηση του μητρώου ιδιωτών εργολάβων για την μεταφορά και τοποθέτηση των οικίσκων που μας παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκεκριμένα :

1) Μεταφορά 2 οικίσκων από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στους Μαυρατζαίους.

2) Μεταφορά 2 οικίσκων από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στον Παγωνδα.

3) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στο Κοκκαρί.

4) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στον Τιμίο Σταυρό.

5) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στην Π.Ε Σάμου.

6) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στα Κουμαίϊκα

7) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στα Κοντακαιϊκα.

8) Μεταφορά 1 οικίσκου από το ΚΥΤ Σαμου (θέση Ζερβού) στον Πύργο.

17) Ενεργοποίηση του μητρώου ιδιωτών εργολάβων και του συνεργείου της Π.Ε Σάμου για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών από το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ως αποτέλεσμα των συνεχών κατολισθήσεων που λαμβάνουν χώρα μέχρι και σήμερα αφού το φαινόμενο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. (Συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σάμου).

18) Ενεργοποίηση του μητρώου ιδιωτών εργολάβων για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης κυκλοφορίας της Εθνική οδού Σάμου - Καρλοβάσου στην περιοχή «ΑΥΛΑΚΙΑ». (Συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σάμου).

19)Προμήθεια εξοπλισμού ( drone – ηλεκτρονικοί υπολογιστές) για τις ανάγκες υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου του Τμήματος Π.Π. Π.Ε. Σάμου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό που έλαβε χώρα στις 30/10/2020».

20) Σύνταξη του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Τμήματος Π.Π. Π.Ε. Σάμου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό που έλαβε χώρα στις 30/10/2020. (βρίσκεται σε εξέλιξη).

21)Αναμονή ψήφισής του Προϋπολογισμού της Π.Β. Αιγαίου για το έτος 2021 προκειμένου να προχωρήσουμε τις διαδικασίες πληρωμής για παροχή υπηρεσιών σε εργολάβους. Δεν υπήρχαν διαθέσιμες εγγεγραμμένες δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2020.

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> κ. Ιωάννης Σπιλάνης αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, έθεσε υπόψη του Σώματος τις παρακάτω προτάσεις:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ολοι πλέον έχουμε διαπιστώσει ότι ο σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο επέφερε σοβαρό πλήγμα  στην οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρου του νησιού και ευρύ ρήγμα στην αναπτυξιακή του πορεία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σαν πολιτικό όργανο προγραμματισμού της ανάπτυξης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχοντας αναλύσει την κατάσταση, προτείνει σχέδιο άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο στήριξης του τόπου σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες και καλεί την κυβέρνηση να πάρει όλες τις πρωτοβουλίες για υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού κυρίως στη Σάμο, αλλά και στη Χίο και στην Ικαρία, είναι δύο κατηγοριών:

·       Η πρώτη αφορά δράσεις για την ανακούφιση των πληγέντων και την επισκευή κατοικιών, καταστημάτων, εκκλησιών, μνημείων και δημόσιων υποδομών σε όλα τα νησιά.

·       Η δεύτερη αφορά δράσεις για το σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της Σάμου.

Στη πρώτη κατηγορία παρεμβάσεων εντάσσουμε:

1.      Τον άμεσο ορισμό συντονιστή πολιτικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εγνωσμένου κύρους και κοινής αποδοχής με έδρα τη Σάμο και αρμοδιότητα να προτείνει την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων , τη σωστή υλοποίηση των αποφάσεων, το συντονισμό των εμπλεκόμενων κ.ά

2.      την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των όσων  μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει για την αρωγή των σεισμοπλήκτων των νησιών με την κατά  100% στήριξή τους από το Κράτος, με την άμεση εκταμίευση πόρων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων και για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

3.      Την Έκδοση απόφασης εγγυοδοσίας εκ μέρους του Δημοσίου (ΦΕΚ 1802/Β/22.5.19)- σαν πρώτο βήμα- ως μέτρο πίεσης των Τραπεζών προκειμένου να χορηγούν στους σεισμοπαθείς το Άτοκο Δάνειο που αντιστοιχεί στο 20% της στεγαστικής συνδρομής. Επειδή όμως -όπως φαίνεται από τις προηγούμενες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών – αυτό δεν είναι αρκετό για να κάμψει την άρνηση των Τραπεζών στη χορήγησή του, να διερευνηθεί και άλλος τρόπος προκειμένου να μην μένει κενό γράμμα η άτοκη δανειοδότηση για τα κόκκινα κτίρια όπως έγινε στη Λέσβο.

4.      την άρση των αδικιών από τη σύγκριση των επιδοτήσεων που δόθηκαν το 2017 στο σεισμό της Λέσβου με τις επιδοτήσεις του σεισμού της Σάμου (το 2020 και εν μέσω πανδημίας) όπως προκύπτει από το συνημμένο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΣΒΟ και ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ, ΧΙΟ

 

Εικόνα που περιέχει πίνακαςΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Σημειωτέον ότι η αποκομιδή των αδρανών, η αγορά και διαχείριση των οικοδομικών υλικών καθώς και ότι το πλείστον των κτισμάτων είναι επίκοινα  επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές ανακατασκευής. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί το ΦΕΚ 5293/Β/01-12-2020 για την στεγαστική συνδρομή στον σεισμό Σάμου, Ικαρίας και Χίου και να προστεθεί παράγραφος με την προσαύξηση λόγω νησιωτικότητας και παραμεθορίου περιοχής τουλάχιστον 10% και για τους παραδοσιακούς – ιστορικούς οικισμούς προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Οι προσαυξήσεις αυτές να ισχύουν για τις επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων καθώς και για την κατεδάφιση κτιρίων. 

5.      τη διόρθωση του ΦΕΚ 5500/Β/14-12-2020 για την επιδότηση ενοικίου στην σεισμόπληκτη Σάμο ώστε να μην υπάρχουν οι περιοριστικές διατάξεις των 25 χιλιομέτρων (ενδεχόμενη δεύτερη οικία στο χωριό) και να συμπεριληφθούν και οι διαμένοντες σε ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης περιοχών με απόφαση του Δημάρχου (λόγω επικινδυνότητας όμορων κτιρίων).

6.      Άμεση και επαρκής χρηματοδότηση των Δήμων κυρίως της Σάμου για την επισκευή των κτιρίων της Προσχολικής, της Ειδικής, της Υποχρεωτικής Αγωγής, των Γυμνασίων και Λυκείων και των υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ και το συναρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιερών ναών και άλλων εμβληματικών και ιστορικών κτιρίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΟΑ ως μνημεία.

7.      Η αναστήλωση, διάσωση, αξιοποίηση των χαρακτηρισμένων με αποφάσεις του ΥΠΟΑ μνημείων κάθε είδους και κάθε ιστορικής περιόδου με πρόγραμμα και προτεραιότητες.

8.      Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του ακινήτου (οικοπέδου και πληγέντος κτίσματος) σύμφωνα με το ΦΕΚ 110/Α/1.8.17 (Νόμος 4484 της 1/8/2017 άρθρο 13) που ίσχυσε για τον σεισμό της Λέσβου.

9.      Κούρεμα των χρεών των σεισμοπλήκτων βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

10.   Ανάληψη από το κράτος των τρεχουσών οφειλών στη ΔΕΗ και διαγραφή από τους Δήμους των τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (επιχορήγηση παγίων δαπανών σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί).

11.   Απαλλαγή από την συμμετοχή στα φάρμακα των μονίμων κατοίκων των πληγέντων οικισμών επί τριετία όπως έγινε και στο σεισμό της Λέσβου.

12.   Να δοθεί εφάπαξ οικονομική βοήθεια μέχρι 5.000€ σε όλους τους πληγέντες όπως έγινε στην πλημμύρα της Καρδίτσας και στην Εύβοια.

13.   Να ισχύσει και για τους ιστορικούς οικισμούς των νησιών ό,τι είναι νομοθετημένο για τους παραδοσιακούς οικισμούς.

14.   Να εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση επιδότησης για κατεδάφιση σεισμοπλήκτων κτιρίων με αποφάσεις ΠΑΕΕΚ, παρόμοια με το ΦΕΚ 3490/5-10-2017 (Λέσβος).

α) Η επιδότηση κατεδάφισης να είναι τουλάχιστο 10€/κυβικό μέτρο, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο του υπερκείμενου του εδάφους κτιρίου που θα κατεδαφιστεί, όπως περιγράφεται στο ΠΑΕΕΚ που εκδίδει η ΔΑΕΦΚ.

β) Σε περίπτωση που τίθενται ειδικοί όροι διατήρησης όψεων ή στοιχείων κτιρίου να υπάρχει προσαύξηση 20%.

γ) Δικαιούχοι επιδότησης κατεδάφισης είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί ΠΑΕΕΚ. Να ληφθούν υπόψιν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς των νησιών με τα στενά δρομάκια, τις μεσοτοιχίες και την έλλειψη αύλειων χώρων για την προσωρινή απόθεση των αδρανών.

15.   Να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι Δήμοι για την αποκομιδή των αδρανών υλικών των κατεδαφίσεων και για την διαμόρφωση και δημιουργία Ταμείου Υλικών Κατεδάφισης και ΧΥΤΑ αδρανών.

16.   Να νομοθετηθεί ή και να επικαιροποιηθεί η διάταξη για την υπερκάλυψη των οικοπέδων στους οικισμούς κατά τις εργασίες επανακατασκευής των κτιρίων που έχουν πληγεί.

17.   Να ψηφιστεί ο νόμος που θα ορίζει σαφώς τις διαδικασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού.

18.   Απλούστευση του θεσμικού πλαισίου μεταφοράς των μαθητών δαπάναις του κράτους και πρόβλεψη ενεργειών σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης τόσο για τις μεταφορές όσο και για την ταχύτατη προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων και άλλων χρηστικών ειδών καθώς και ταχείας ενοικίασης χώρων για τις έκτακτες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου.

19.   Ενεργοποίηση των ΚΕΠ και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των πληγέντων με προσπάθεια υπέρβασης της γραφειοκρατίας.

20.   Η μοριοδότηση των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το τρέχον έτος

21.   Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού των Δημόσιων Υπηρεσιών και της Αυτοδιοίκησης στη Σάμο με μόνιμες  ή τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας προσλήψεις (υπάλληλοι, ει δυνατόν με δικαίωμα υπογραφής) όλων των ειδικοτήτων, κατά τα οργανογράμματα των Υπηρεσιών και ειδικότερα τεχνικών, γεωτεχνικών, διοικητικών, οικονομικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών για τη διαχείριση και την ανασυγκρότηση της νήσου, την στήριξη όλων των τομέων  της Οικονομίας και  την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ και του 5ετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ανάπτυξης που είναι επί θύραις.

22.   Εγκατάσταση στη Σάμο άρτιων Υπηρεσιών των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προσλήψεις προσωπικού στην ΔΑΕΦΚ σε κεντρικό επίπεδο ώστε το στελεχιακό της δυναμικό να είναι επαρκές για την γρήγορη διεκπεραίωση των περιστατικών αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη τη χώρα.

23.   Το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, κάθε είδους, να είναι ανεξάρτητο και πέραν των κονδυλίων που αναλογούν στα νησιά, τόσο από το πενταετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους κάθε είδους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που επίκεινται και αναμένονται.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της Σάμου:

1.      Δημιουργία Οργανισμού Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της Σάμου που θα αναθέσει άμεσα την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (MasterPlan) της μετασεισμικής Σάμου.

2.      Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Σεισμολόγοι, Ειδικοί Επιστήμονες Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών κλπ.) για την ανασυγκρότηση του νησιού και την δημιουργία και θέσπιση κανόνων Πολιτικής Προστασίας.

3.      Η αξιοποίηση της UNESCO, της Διεθνούς Ένωσης Σηραγγολόγων, της Αμερικανικής Εταιρίας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) [Ευπαλίνειο] και άλλων Διεθνούς εμβέλειας οργανισμών τέχνης και πολιτισμού για την στήριξη των αρχαιολογικών μνημείων της Σάμου.   

4.      Η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Χώρας μας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όλων των φορέων και οργάνων, Επιστημονικών, Συνδικαλιστικών και μη, των Παραγωγικών Τάξεων του τόπου (ΕΟΣΣ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κλπ).

5.      Να ζητηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης η στήριξη μας για την αποκατάσταση των δημόσιων δομών της Σάμου (Σχολεία, Δημόσια Κτίρια, Μνημεία κλπ).

6.      Δημιουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο και στελέχωση τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, με κατάλληλο εξοπλισμό και τις δέουσες πιστώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής ώστε να συμβάλει στην διαμόρφωση και η στήριξη και συμπόρευση για ένα ενωτικό, διεκδικητικό και οραματικό κίνημα στη Σάμο με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και μαχητική ηγεσία που θα παλέψει και θα κερδίσει την ανασυγκρότηση του νησιού.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> κ. Αγλαΐα Κυρίτση η οποία τοποθετούμενη επί του θέματος είπε ότι:   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι κατ αρχάς να πούμε ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας και γραπτά και προφορικά συζητάμε καθυστερημένα και όχι με αποκλειστικό θέμα τη Σάμο όπως είχαμε προτείνει.

Επίσης είχαμε αιτηθεί στη συζήτηση να συμμετέχουν και φορείς των σεισμόπληκτων νησιών, (θα μπορούσαν και με τηλεδιάσκεψη) οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται  αποκλείστηκαν.

Τα προβλήματα από το σεισμό, τρεις μήνες μετά εξακολουθούν να είναι πολλά (έγινε αντιληπτό από τα στοιχεία των καταγραφών στις εισηγήσεις που μας αποστείλατε, εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγράφονται τα στοιχεία, καταγράφονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι ενέργειες που έχουν γίνει, δεν διαφαίνεται όμως σε τι στάδιο όλα αυτά βρίσκονται...) και υπάρχουν ευθύνες.

Αφενός για το ότι φτάσαμε στο να υπάρχουν ζημιές και κυρίως στο να υπάρχουν 2 παιδιά που χάθηκαν και αφετέρου ευθύνες διότι τρείς μήνες μετά, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε ξενοδοχεία, μαθητές που δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία τους (και δεν αναφέρομαι στις συνθήκες που προκαλεί η πανδημία αλλά στην ολιγωρία κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης, οι οποίοι τρεις μήνες μετά, παρά τις υποσχέσεις δεν φρόντισαν ούτε τις προκάτ αίθουσες να εξασφαλίσουν...) στην αδιαφορία τους για τη διασφάλιση των εργαζομένων σε χώρους δουλειάς που λειτουργούν, (αναφέρομαι σε ελέγχους και άμεση αποκατάσταση ζημιών σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, και κ. Πανουράκη απ’ όσο γνωρίζω ούτε σεις μπαίνετε στο κτίριο της Περιφέρειας...) και άλλα πολλά ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες...

Τα προβλήματα λοιπόν είναι γνωστά...

Τι  αναδείχθηκε λοιπόν από τον μεγάλο σεισμό του Οκτώβρη;

·      Αναδείχθηκε ότι τα έργα αντισεισμικής θωράκισης που μόνιμα διεκδικούμε ως Λ.Σ. σε δήμους και περιφέρειες, από το κεντρικό κράτος, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

·      Αναδείχτηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα για αντισεισμική θωράκιση της χώρας, των κτιρίων. Το ότι τα καινούρια κτίρια άντεξαν στην συγκεκριμένη στιγμή, αναδεικνύει αυτό το γεγονός. Κι εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε συνάμα το γεγονός, ότι οι υποσχέσεις των αλληλέγγυων εταίρων μας είναι φρούδες, προς τους πληγέντες κατοίκους των νησιών μας (κι αναφέρομαι στο περίφημο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο δια της αρμόδιας Επιτρόπου κας Φουρέιρα, σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ  για άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων απάντησε ότι η Αλληλεγγύη της ΕΕ δεν περιλαμβάνει τις ιδιωτικές ζημιές...

Από την απάντηση αυτή, όπως κι άλλες ανάλογες σε προηγούμενες καταστροφές επιβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι η «αλληλεγγύη» είναι ψευδεπίγραφη και ότι το ταμείο δεν έχει καμία σχέση με την ανακούφιση των κατοίκων...

Η Επιτροπή κυνικά απέρριψε τις αποζημιώσεις, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αφορούν πληγέντες που υφίστανται τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης χρόνων, την οποία η πανδημία διόγκωσε, δημιούργησε κόσμο χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι , χωρίς επαρκή υγειονομική περίθαλψη, έναν κόσμο σε πλήρη αβεβαιότητα...

Αντίθετα, η κ. Φουρέιρα φροντίζει στην απάντησή της να διαφημίζει τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής κλπ) ως «μάνα εξ ουρανού», παραβλέποντας την πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι τα αναγκαία έργα υποδομής, όπως η αντισεισμική θωράκιση εν προκειμένω, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα.

Η πρόβλεψη χρηματοδότησης τέτοιων υποδομών και έργων από την ΕΕ, όπως ομολογεί στην απάντησή της η Επιτροπή, γίνεται με βάση τη «διαχείριση του κινδύνου καταστροφής», δηλαδή αφορά στις περιοχές, με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα και όχι την καθολική θωράκιση μιας περιοχής και συνολικά της χώρας.

Η εκάστοτε λοιπόν επιλογή παρέμβασης της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων, μηδέ της τοπικής διοίκησης εξαιρουμένης, έχει κριτήριο την αναλογία «κόστους- οφέλους», είναι μακριά κι ενάντια απ’ ό,τι δείχνουνε οι αποφάσεις τους, στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου...

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με το σεισμό αναδείχτηκε η ανάγκη να γκρεμιστούν εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίρια, (αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των Δήμων) κάτι που ούτε σήμερα προχωρά και ας θρηνήσαμε 2 νέα παιδιά.

Ξέρουμε εκ των προτέρων ότι για πολλά ζητήματα θα δηλώσετε αναρμόδιοι, όπως αναρμόδιοι δηλώνουν οι δήμοι, αλλά και η κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι οι λαϊκές ανάγκες σε όλη την κρατική κλίμακα κυριολεκτικά πέφτουν σε τοίχο.

Και μπορεί όλοι, κι εσείς μαζί, να κρύβεστε πίσω από αρμοδιότητες, καταμερισμούς και πόρους, ωστόσο η ευθύνη σας είναι μεγάλη.

Και είναι μεγάλη, ακριβώς επειδή χρησιμοποιείτε τις περιβόητες αρμοδιότητες για να κάνετε κάθε φορά τα ελάχιστα και από την άλλη επικροτείτε και καθημερινά ρίχνετε νερό στο μύλο ενός συστήματος ,που στο επίκεντρο δεν έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά τις μπίζνες των λίγων, τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα.

Ένα σύστημα που σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες συμπιέζει και εξαφανίζει τους πόρους ή τους δίνει με μεγάλη ευκολία μόνο όταν πρόκειται να τους διαχειριστεί κάποιος επιχειρηματίας, εξασφαλίζοντας κέρδη και πολιτική πελατεία για τις εκάστοτε κυβερνήσεις ή τοπικές μικρο-εξουσίες.

Είναι ενδεικτικά όσα συμβαίνουν στη Σάμο, όπου μάλιστα συγκλίνετε με την αντιπολίτευση στην ανάγκη να δημιουργηθεί masterplan για τη μετασεισμική Σάμο.

Ποια έργα θα ιεραρχηθούν για την επόμενη μέρα και με ποιο  κριτήριο;

Το σίγουρο είναι ότι για άλλη μια φορά ,κριτήριο δεν θα είναι οι πραγματικές ανάγκες, αλλά τα κέρδη επιχειρηματιών και ομίλων, πχ του τουρισμού κλπ. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο: πάνω σε καταστροφές κάποιοι να βλέπουν επενδυτικές ευκαιρίες. Και αυτές οι προτάσεις, εκεί στοχεύουν.

Δε χρειάζεται ούτε masterplan, ούτε επιτροπές για τα αυτονόητα

Στο Π.Σ.  εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις, ακούγονται όλες οι απόψεις και μπορούμε σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεδρίαση να χαράξουμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης για:

1)  100% αποκατάσταση των πληγέντων, είτε αφορά κατοικία, πρώτη ή δεύτερη, είτε αφορά επαγγελματίες.

2)  Άμεσος σχεδιασμός ώστε να ξαναγίνουν όπως πρέπει τα σχολεία

3)  Να αποκατασταθούν οι ζημιές σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

4)  Να αποκατασταθούν οι ζημιές στο οδικό δίκτυο τις οποίες διόγκωσαν οι πρόσφατες πλημμύρες και ενδεχομένως χρειαστεί και αναπροσαρμογή κονδυλίων. Τι έχετε προγραμματίσει για να αποκατασταθεί;

5)  Επίσης, να γκρεμιστούν άμεσα τα ερείπια που είναι εστίες μεγάλων κινδύνων.

Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα:

1.      Έχει βγει ΦΕΚ με το ποσό που αφορά στη Σάμο, στη Χίο και στην Ικαρία. Συγκεκριμένα σημειώνεται στο ΦΕΚ, ότι το ποσό που αφορά στα μέτρα, θα εκπέσει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με δαπάνη ύψους € 72.167.340 περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες (δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει να ξοδεύεται). Το ποσό που προβλέπεται για Σάμο, Ικαρία και Χίο είναι πολύ μικρό, αν λάβει κανείς υπόψη τις ζημιές σε κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια όπως τα σχολεία (που κάποια θέλουν επί της ουσίας ξαναφτιάξιμο), τα μνημεία, τα διατηρητέα, τις εκκλησίες. Είναι φανερό ότι με το συγκεκριμένο ποσό, πρακτικά δεν θα αποκατασταθούν οι ζημιές στους πληγέντες. Άλλωστε όσοι έχουν πάθει ζημιές σε δυο κατοικίες αποζημιώνονται μόνο για τη μια. Έτσι σπίτια με ζημιές αποκλείονται εξαρχής.

2.      Οι συγκρίσεις με τη Λέσβο δεν αποτυπώνουν αδικίες. Αποτυπώνουν ότι είναι χρήματα που δε φτάνουν ούτε ως ποσότητα, ούτε στον προορισμό τους. Και για να μην ξεχνιόμαστε: Στη Λέσβο, που παρουσιάζει σήμερα σεισμική δραστηριότητα, ποια είναι η κατάσταση με την αποκατάσταση των ζημιών;

3.      Τα σχολεία έχουν πολλά προβλήματα. Στα τεχνικά προγράμματα των δήμων, πχ Ανατολική Σάμος δεν αποτυπώνονται κονδύλια για μελέτες και επισκευές. Εμείς λέμε να μην κλείσει κανένα σχολείο, να αποκατασταθούν οι ζημιές και όπου υπήρχε σχολείο να ξαναγίνει καινούριο αν χρειάζεται. Αντί γι’ αυτό με ευθύνη του κράτους οι προκάτ αίθουσες θα φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση τέλη Μάρτη, σχολεία κάνουν μειωμένο ωράριο και πρωί απόγευμα (Χώρα, Μυτιληνιοί, Κοντακαίικα, γυμνάσιο Μαραθοκάμπου), ενώ και το θέμα των μεταφορών έχει λυθεί εν μέρει και στο και πέντε, και ενώ οι συνθήκες καραντίνας σας επέτρεπαν να είστε έτοιμοι.

4.      Στο θέμα των μικρών επιχειρηματιών τι κάνατε; Πχ έχετε δυνατότητα να δώσετε στήριξη σε μικρούς επιχειρηματίες που έπαθαν ζημιές; Θα το αποφασίσουμε; Περιμένουν οι άνθρωποι το κράτος να δεήσει να ενισχύσει για να βάλουν μπρος τις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί δεν έχουν ίδια κεφάλαια για να στηρίξουν το άνοιγμά τους. Χώρια που και λόγω lockdown δεν το τολμούν, και απλά περιμένουν.

Αυτά είναι ορισμένα από τα γεγονότα, για τα οποία πρέπει να πάρετε/να πάρουμε πολιτική θέση όπως και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας να πάρετε/να πάρουμε πρωτοβουλίες και πρακτικά μέτρα.

Έχει σημασία η πολιτική στάση της περιφέρειας;

Έχει, γιατί μπορεί, αν θέλει, να ασκήσει πίεση, να μη μείνει στο «τόσα μπορούμε, τόσα κάνουμε». Να πείτε συγκεριμένα τι θα κάνετε για:

·       Το οδικό δίκτυο

·       Τις μεταφορές των μαθητών, θέμα που θα έχουμε μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια

·       Τη στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί

·       Για να γκρεμιστούν τα ερείπια

·       Για να ανέβει το ποσό που αφορά τους σεισμόπληκτους στο ύψος των αναγκών

Να πείτε πώς τοποθετείστε στην κυβερνητική πολιτική που:

1)  Έχει δώσει μόνο το 600άρι

2)  Έχει κόσμο σε ξενοδοχεία

3)  Δεν έχει στείλει ούτε καν τις προκάτ αίθουσες ύστερα από τρεις μήνες!

4)  Δεν αποκαθιστά τις ζημιές των ανθρώπων στο 100%, όπως φαίνεται από το ΦΕΚ και από το πώς αποτιμά προκαταβολικά, τις δαπάνες επισκευών

Να πείτε πώς τοποθετείστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που:

1.      Συντηρεί τα ερείπια μέχρι να πέσουν από μόνα τους, με ότι κινδύνους αυτό ελλοχεύει

2.      Που δεν παίρνει μέτρα για τα παιδιά του νησιού, να έχουν άμεσα, ασφαλή σχολεία

Και επειδή συμφωνούμε ότι χρειάζεται και προσωπικό πώς τοποθετείστε στην έγκριση μιας θέσης στο δήμο Δυτικής Σάμου από τις 4 που ζήτησε και πώς πιστεύετε ότι θα καλύψετε τις ανάγκες με πρόσληψη 3 διμηνιτών μηχανικών από την περιφέρεια;

Το προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και απαιτούν αντίστοιχα συγκεκριμένες προτάσεις και κυρίως δυναμικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις για να αντιμετωπιστούν. Και σ’ αυτό κρινόμαστε και κρίνεστε όλοι…

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος:

Ψήφισμα ΠΣ Βορείου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου μετά από διαλογική συζήτηση για την κατάσταση στη Σάμο, 3 μήνες μετά το φονικό σεισμό της 30ης Οκτώβρη.

Όπως αποδείχτηκε από την περίπτωση της Σάμου, σήμερα υπάρχουν όλες οι τεχνικές δυνατότητες για αντισεισμική θωράκιση των νησιών κρίνεται επομένως αναγκαία η άμεση υλοποίηση προγράμματος, το οποίο θα διασφαλίζει τους κατοίκους των νησιών μας από τη συνεχή πλέον σεισμική δραστηριότητα που σημειώνεται στην περιοχή μας.

Οι διαδικασίες για αποκατάσταση των ζημιών στην πληγείσα Σάμο και τα άλλα νησιά του Β. Αιγαίου στα οποία καταγράφηκαν ζημιές, προχωρούν βασανιστικά αργά. Απτό παράδειγμα, οι προκάτ σχολικές αίθουσες, οι οποίες  δεν έχουν καν εξασφαλιστεί τρεις μήνες μετά την φονική σεισμική δραστηριότητα.

Το ΠΣ Β Αιγαίου, παίρνοντας υπόψη του, αφενός τη στρατηγική επιλογή της ΕΕ να μην εντάσσει στις επιλέξιμες προς αποζημίωση τις “ιδιωτικές“ καταστροφές απο το σεισμό, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη τους σε περιόδους μάλιστα πανδημίας που δημιουργεί μεγαλύτερη οικονομική κρίση και αφετέρου τις πολιτικές των κυβερνήσεων στη χώρα μας, που διαχρονικά δεν έχουν επιλέξιμα τέτοιου είδους έργα, στηρίζει και διεκδικεί τα αιτήματα της Επιτροπής Αλληλεγγύης και Διεκδίκησης Σάμου και επιλύει αυτά τα οποία άπτονται της δικής του αρμοδιότητας.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

Μαζί με τους κατοίκους διεκδικούμε :

·        Επιδότηση ενοικίου 100% από το κράτος για όσους έμειναν άστεγοι από το σεισμό έως την αποκατάσταση των ζημιών. Η παραμονή σε ξενοδοχεία είναι μόνο προσωρινή λύση.

·        Να ελεγχθούν όλοι οι εργασιακοί χώροι. Πολλοί λειτουργούν ενώ τα κτήρια που στεγάζονται έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα».

·        Να ελεγχθούν και να αποκατασταθούν όλα τα δημόσια κτήρια και οι υποδομές.

·        Προτεραιότητα η αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία. Να δοθούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια για επισκευές. Τα κοντέινερ δε θα ανεχτούμε να γίνουν μόνιμη λύση.

·        Ειδική φροντίδα και μέριμνα για την επισκευή των ιστορικών μνημείων του νησιού.

·        ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΟΎΝ ΤΩΡΑ ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτήρια με συνοπτικές διαδικασίες για να μη θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές.

·        Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων άμεσων αναγκών σε όλους όσοι έχουν πάθει ζημιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

·        Καμιά απόλυση εργαζομένου. Επιτέλους να τεθούν σε αναστολή σύμβασης από 1/11 όλοι οι εργαζόμενοι που οι χώροι δουλειάς τους έχουν υποστεί ζημιές ή παραμένουν κλειστοί, ως την αποκατάστασή τους.

·        Να πάρουν αυξημένο επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι σε Σάμο και Ικαρία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία.

·        Αποζημιώσεις 100% σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και όσους έχουν πληγεί (κτήρια, υλικοτεχνική υποδομή, αυτοκίνητα κλπ). Μέτρα ουσιαστικής στήριξής τους για όσο καιρό παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους.

·        Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και όλες τις δομές υγείας των νησιών. Να θωρακιστεί το σύστημα υγείας στα νησιά.

·        Μαζικοί έλεγχοι στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς για τον κορονοϊό. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

·        Απαλλαγή των πληγέντων από εφορία και δάνεια τραπεζών. Απαλλαγή υποχρεώσεων από ΕΝΦΙΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση. Κανένας πλειστηριασμός, κατάσχεση, διακοπή ρεύματος, νερού, τηλεφώνου.

·        Άμεση χρηματοδότηση στους Δήμους για ν’ ανταποκριθούν στις μεγάλες ανάγκες και αυξημένες δαπάνες.

·        Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους και την Περιφέρεια σε όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.

·        Δηλώνουμε τη στήριξη μας ως Περιφέρεια στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, δίνοντας 5000 ευρώ επιδομα σε κάθε επιχείρηση που έχει πληγεί.

·        Δηλώνουμε ότι το ποσό που με ΦΕΚ δίνεται για τις συνέπειες από το σεισμό σε Σάμο, Χίο και Ικαρία δεν επαρκεί. Χρειάζεται να αυξηθεί και ταυτόχρονα να αρχίσει να δίνεται στους δικαιούχους.

Μαζί με τους μαζικούς φορείς του νησιού διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε με κριτήριο τις ανάγκες του λαού της Σάμου.

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στο ψήφισμα – απόφαση του Σώματος, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Κυβέρνησης και των συναρμόδιων Υπουργείων και ως εκ τούτου πρότεινε να συνέλθουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και να προτείνουν μέτρα που εκτιμούν ότι είναι απαραίτητα να ληφθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φοβερού και φονικού σεισμού των 7 Ρίχτερ της 30/10/20 στο νησί συνεκτιμώντας τις προτάσεις που κατατέθηκαν γραπτώς από τις παρατάξεις «Συμπαράσταση Πολιτών για το Βόρειο Αιγαίο» και «Λαϊκή Συσπείρωση» αλλά και τις τοποθετήσεις και των άλλων παρατάξεων καθώς και μεμονωμένων συμβούλων:

Η παραπάνω πρόταση έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή

Στη συνέχεια και μετά την παραπάνω πρόταση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ο κ.κ. Πανουράκης Βασίλειος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Γεώργιος Κυριαζής Σουλτάνα Ανδρεάδου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου, Νικόλαος Τριανταφύλλου, Σταμάτιος Φιλιππής και Εμμανουήλ Κάρλας συσκεφθέντες κατά τα προειρηθέντα πρότειναν και έθεσαν υπόψη του Σώματος προς έγκριση τα παρακάτω:

«Όλοι πλέον έχουμε διαπιστώσει ότι ο σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο επέφερε σοβαρό πλήγμα  στην οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρου του νησιού και ευρύ ρήγμα στην αναπτυξιακή του πορεία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σαν πολιτικό όργανο προγραμματισμού της ανάπτυξης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχοντας αναλύσει την κατάσταση, προτείνει σχέδιο άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο στήριξης του τόπου σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες και καλεί την κυβέρνηση να πάρει όλες τις πρωτοβουλίες για υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Αποδείχτηκε από την περίπτωση της Σάμου, το γεγονός ότι πιο σύγχρονα κτίρια άντεξαν, ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι τεχνικές δυνατότητες για αντισεισμική θωράκιση. Είναι ανάγκη να υλοποιηθεί πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας.

Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι διαδικασίες για αποκατάσταση των ζημιών προχωρούν βασανιστικά αργά, ενώ ούτε οι προκάτ αίθουσες για τα σχολεία δεν έχουν εξασφαλιστεί μετά από τρεις και πλέον μήνες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου δεσμεύεται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που είναι στην ευθύνη του καθώς και να στηρίξει τα αιτήματα των κατοίκων και των φορέων της Σάμου.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού κυρίως στη Σάμο αλλά και στη Χίο και στην Ικαρία είναι δύο κατηγοριών:

·       Η πρώτη αφορά δράσεις για την ανακούφιση των πληγέντων και την επισκευή κατοικιών, καταστημάτων, εκκλησιών, μνημείων και δημόσιων υποδομών σε όλα τα νησιά.

·       Η δεύτερη αφορά δράσεις για το σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της Σάμου.

Στην πρώτη κατηγορία παρεμβάσεων εντάσσουμε:

1.     Την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση και υλοποίηση των όσων μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει για την αρωγή των σεισμόπληκτων των νησιών. Απαιτούμε την κατά 100% στήριξη των πληγέντων από το κράτος , με άμεση εκταμίευση πόρων για πλήρεις αποζημιώσεις των σεισμοπαθών και για την αποκατάσταση των ζημιών στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και την συνεργασία και τον συντονισμό των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε οι κυβερνητικές αυτές αποφάσεις να είναι λειτουργικές και άμεσα εφαρμόσιμες για τους πολίτες.

2.     Την Έκδοση απόφασης εγγυοδοσίας εκ μέρους του Δημοσίου (ΦΕΚ 1802/Β/22.5.19)- σαν πρώτο βήμα- ως μέτρο πίεσης των Τραπεζών προκειμένου να χορηγούν στους σεισμοπαθείς το Άτοκο Δάνειο που αντιστοιχεί στο 20% της στεγαστικής συνδρομής. Επειδή όμως -όπως φαίνεται από τις προηγούμενες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών – αυτό δεν είναι αρκετό για να κάμψει την άρνηση των Τραπεζών στη χορήγησή του, να διερευνηθεί και άλλος τρόπος προκειμένου να μην μένει κενό γράμμα η άτοκη δανειοδότηση για τα κόκκινα κτίρια όπως έγινε στη Λέσβο.

3.     Την άρση των αδικιών από τη σύγκριση των επιδοτήσεων που δόθηκαν το 2017 στο σεισμό της Λέσβου με τις επιδοτήσεις του σεισμού της Σάμου (το 2020 και εν μέσω πανδημίας) όπως προκύπτει από το συνημμένο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΣΒΟ και ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ, ΧΙΟ

Σημειωτέον ότι η αποκομιδή των αδρανών, η αγορά και διαχείριση των οικοδομικών υλικών καθώς και ότι το πλείστον των κτισμάτων είναι επίκοινα  επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές ανακατασκευής. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί το ΦΕΚ 5293/Β/01-12-2020 για την στεγαστική συνδρομή στον σεισμό Σάμου, Ικαρίας και Χίου και να προστεθεί παράγραφος με την προσαύξηση λόγω νησιωτικότητας και παραμεθορίου περιοχής τουλάχιστον 10% και για τους παραδοσιακούς – ιστορικούς οικισμούς προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Οι προσαυξήσεις αυτές να ισχύουν για τις επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων καθώς και για την κατεδάφιση κτιρίων.  Επιπρόσθετα, στις αποζημιώσεις των πληγέντων πρέπει να ενταχθούν και τα κόστη για τις άδειες κατασκευής/επισκευής.

Ζητούμε τουλάχιστον ίση ή και καλύτερη ακόμη αντιμετώπιση και μεταχείριση διότι στην περίπτωση της Σάμου εκτός από το σεισμό υπάρχει και η πανδημία.

4.     Την διόρθωση του ΦΕΚ 5500/Β/14-12-2020 για την επιδότηση ενοικίου στην σεισμόπληκτη Σάμο ώστε να μην υπάρχουν οι περιοριστικές διατάξεις των 25 χιλιομέτρων (ενδεχόμενη δεύτερη οικία στο χωριό) και να συμπεριληφθούν και οι διαμένοντες σε ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης περιοχών με απόφαση του Δημάρχου (λόγω επικινδυνότητας όμορων κτιρίων). Επιπρόσθετα ζητούμε την 100% επιδότηση ενοικίου από το κράτος για όσους έμειναν άστεγοι από το σεισμό έως την αποκατάσταση των ζημιών. Η παραμονή σε ξενοδοχεία είναι μόνο προσωρινή λύση.

5.     Άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων κυρίως της Σάμου για την επισκευή των κτιρίων της Προσχολικής, της Ειδικής, της Υποχρεωτικής Αγωγής, των Γυμνασίων και Λυκείων και των υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ και το συναρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιερών ναών και άλλων εμβληματικών και ιστορικών κτιρίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΟΑ ως μνημεία και ίδρυση νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολικών μονάδων. Δεν θα ανεχθούμε τα κοντέινερς να γίνουν μόνιμη λύση.

6.     Να ελεγχθούν όλοι οι δημόσιοι και οι εργασιακοί χώροι και να πάψουν να λειτουργούν όσοι από αυτούς έχουν χαρακτηρισθεί «κίτρινοι» μέχρι την πλήρη και ασφαλή αποκατάστασή τους.

7.      Αναστήλωση, διάσωση, αξιοποίηση των χαρακτηρισμένων με αποφάσεις του ΥΠΟΑ μνημείων κάθε είδους και κάθε ιστορικής περιόδου με πρόγραμμα και προτεραιότητες.

8.     Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του ακινήτου (οικοπέδου και πληγέντος κτίσματος) σύμφωνα με το ΦΕΚ 110/Α/1.8.17 (Νόμος 4484 της 1/8/2017 άρθρο 13) που ίσχυσε για τον σεισμό της Λέσβου.

9.     Κούρεμα των χρεών των σεισμοπλήκτων(εφορία, τράπεζες κ.λ.π) βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

10.  Ανάληψη από το κράτος των τρεχουσών οφειλών σε ΔΕΗ και ΟΤΕ καθώς και διαγραφή από τους Δήμους των τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (επιχορήγηση παγίων δαπανών σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί). Κανένας πλειστηριασμός, κατάσχεση, διακοπή ρεύματος, νερού,τηλεφώνου.

11.  Απαλλαγή από την συμμετοχή στα φάρμακα των μονίμων κατοίκων των πληγέντων οικισμών επί τριετία όπως έγινε και στο σεισμό της Λέσβου.

12.  Να δοθεί εφάπαξ οικονομική βοήθεια μέχρι 5.000€ σε όλους τους πληγέντες όπως έγινε στην πλημμύρα της Καρδίτσας και στην Εύβοια.

13.  Να ισχύσει και για τους ιστορικούς οικισμούς των νησιών ό,τι είναι νομοθετημένο για τους παραδοσιακούς οικισμούς.

14.  Να εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση επιδότησης για κατεδάφιση σεισμοπλήκτων κτιρίων με αποφάσεις ΠΑΕΕΚ, παρόμοια με το ΦΕΚ 3490/5-10-2017 (Λέσβος), το συντομότερο δυνατόν για την αποφυγή ατυχημάτων και δή θανατηφόρων από τα επικινδύνως ετοιμόρροπα.

α) Η επιδότηση κατεδάφισης να είναι τουλάχιστο 10€/κυβικό μέτρο, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο του υπερκείμενου του εδάφους κτιρίου που θα κατεδαφιστεί, όπως περιγράφεται στο ΠΑΕΕΚ που εκδίδει η ΔΑΕΦΚ.

β) Σε περίπτωση που τίθενται ειδικοί όροι διατήρησης όψεων ή στοιχείων κτιρίου να υπάρχει προσαύξηση 20%.

γ) Δικαιούχοι επιδότησης κατεδάφισης είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί ΠΑΕΕΚ. Να ληφθούν υπόψιν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς των νησιών με τα στενά δρομάκια, τις μεσοτοιχίες και την έλλειψη αύλειων χώρων για την προσωρινή απόθεση των αδρανών.

15.  Να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι Δήμοι για την αποκομιδή των αδρανών υλικών των κατεδαφίσεων και για την διαμόρφωση και δημιουργία Ταμείου Υλικών Κατεδάφισης και ΧΥΤΑ αδρανών.

16.  Να νομοθετηθεί ή και να επικαιροποιηθεί η διάταξη για την υπερκάλυψη των οικοπέδων στους οικισμούς κατά τις εργασίες επανακατασκευής των κτιρίων που έχουν πληγεί.

17.  Να ψηφιστεί άμεσα  ο νόμος που θα ορίζει σαφώς τις διαδικασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού και να τεθεί σε εφαρμογή με συνοπτικές διαδικασίες για να μη θρηνήσουμε και άλλα ανθρώπινα θύματα.

18.  Αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μεταφοράς των μαθητών δαπάναις του κράτους και πρόβλεψη ενεργειών σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης τόσο για τις μεταφορές όσο και για την ταχύτατη προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων και άλλων χρηστικών ειδών καθώς και ταχείας ενοικίασης χώρων για τις έκτακτες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου.

19.  Καμιά απόλυση εργαζομένων. Να τεθούν επιτέλους σε αναστολή σύμβασης από 01/11/2020 όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι που οι χώροι δουλειάς τους έχουν υποστεί ζημιές ή παραμένουν κλειστοί, ως την αποκατάσταση τους.

20.  Να πάρουν αυξημένο επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι σε Σάμο, Ικαρία και Χίο χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία.

21.  Αποζημιώσεις 100% σε εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και σε όσους έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληγεί(κτίρια, υλικοτεχνική υποδομή, αυτοκίνητα κ.λ.π). Μέτρα ουσιαστικής στήριξης τους για όσον καιρό παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους.

 

22.  Ενεργοποίηση των ΚΕΠ και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των πληγέντων με προσπάθεια υπέρβασης της γραφειοκρατίας.

23.  Μοριοδότηση των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το τρέχον έτος.

24.  Ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλων ανεξάρτητα των Δημόσιων Υπηρεσιών και της Αυτοδιοίκησης στη Σάμο με μόνιμες  ή τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας προσλήψεις (υπάλληλοι, ει δυνατόν με δικαίωμα υπογραφής) όλων των ειδικοτήτων, κατά τα οργανογράμματα των Υπηρεσιών και ειδικότερα τεχνικών, γεωτεχνικών, διοικητικών, οικονομικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών για τη διαχείριση και την ανασυγκρότηση της νήσου, την στήριξη όλων των τομέων  της Οικονομίας και  την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ και του 5ετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ανάπτυξης που είναι επί θύραις. Η Αντιπεριφέρεια Σάμου και οι πληγέντες Δήμοι να μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων 8 μηνιτών λόγω του σεισμού.

25.  Εγκατάσταση στη Σάμο άρτιων Υπηρεσιών των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προσλήψεις προσωπικού στην ΔΑΕΦΚ σε κεντρικό επίπεδο ώστε το στελεχειακό της δυναμικό να είναι επαρκές για την γρήγορη διεκπεραίωση των περιστατικών αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη τη χώρα.

26.  Το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, κάθε είδους, να είναι ανεξάρτητο και πέραν των κονδυλίων που αναλογούν στα νησιά μας, τόσο από το πενταετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους κάθε είδους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που επίκεινται και αναμένονται.

27.  Η Σάμος να γίνει πιλότος για οριζόντιο εμβολιασμό με τα απαραίτητα εμβολιαστικά κέντρα και κινητή μονάδα εμβολιασμού για να αποκτήσει το συντομότερο δυνατόν ανοσία αγέλης. Παράλληλα ζητούμε μαζικούς ελέγχους στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ουσιαστική προστασία από τον κορωναΐό. Απαιτούμε επίσης συστηματικό έλεγχο στις πύλες εισόδου για όλους ανεξαίρετα τους ταξιδιώτες πριν ταξιδέψουν για Ικαρία, Φούρνους και Σάμο με οποιοδήποτε μέσο. 

28.  Ζητούμε να αξιοποιηθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και των πλημμυρών στη Σάμο με ειδικά κονδύλια και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις όπου, όπως και όταν χρειάζεται.

29.  Εν τέλει εκφράζουμε την ευχή να ορίσει το ταχύτερο η Κυβέρνηση τοπικό βοηθό συντονιστή, πολιτικό πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και αναλόγων προσόντων, ει δυνατόν κοινής αποδοχής και κάτοικο της Σάμου, έμμισθο και με έδρα το νησί μας για να βοηθήσει στο δύσκολο έργο του τον κεντρικό συντονιστή κ. Τριαντόπουλο σε εκ του σύνεγγυς καθημερινή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς με κοινό στόχο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ταχύτερη προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων και της  αναπτυξιακής ανασυγκρότησης του τόπου μας.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της Σάμου:

Ζητάμε:

1.Δημιουργία Οργανισμού Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της Σάμου που θα αναθέσει άμεσα την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (MasterPlan) της μετασεισμικής Σάμου.

2.Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Σεισμολόγοι, Ειδικοί Επιστήμονες Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών κλπ.) για την ανασυγκρότηση του νησιού και την δημιουργία και θέσπιση κανόνων Πολιτικής Προστασίας.

3.Αξιοποίηση της UNESCO, της Διεθνούς Ένωσης Σηραγγολόγων, της Αμερικανικής Εταιρίας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) [Ευπαλίνειο] και άλλων Διεθνούς εμβέλειας οργανισμών τέχνης και πολιτισμού για την στήριξη των αρχαιολογικών μνημείων της Σάμου.   

4.Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Χώρας μας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όλων των φορέων και οργάνων, Επιστημονικών, Συνδικαλιστικών και μη, των Παραγωγικών Τάξεων του τόπου (ΕΟΣΣ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τουριστικές Ενώσεις κάθε επιπέδου και κλίμακας κλπ).

5.Να ζητηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης η στήριξη μας για την αποκατάσταση των δημόσιων δομών της Σάμου (Σχολεία, Δημόσια Κτίρια, Μνημεία κλπ).

6.Δημιουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο και στελέχωση τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, με κατάλληλο εξοπλισμό και τις δέουσες πιστώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης προτάθηκε η σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής ώστε να συμβάλει στην διαμόρφωση, στήριξη και συμπόρευση για ένα ενωτικό, διεκδικητικό και οραματικό κίνημα στη Σάμο με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και μαχητική ηγεσία που θα παλέψει, θα συνδιαμορφώσει, θα επιβλέψει και θα κερδίσει την ανασυγκρότηση του νησιού».

Σημειώνεται ότι τα αριθ. 27 αίτημα της παραπάνω πρότασης έλαβε την αποδοχή των Περιφερειακών Συμβούλων ( κ.κ Βασίλειου Πανουράκη, Παρασκευά Παπαγεωργίου, Γεωργίου Κυριαζή Νικολάου Τριανταφύλλου και Εμμανουήλ Κάρλα, ενώ έτυχε της καταψήφισης εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβούλου κ Σταμάτιου Φιλιππή και της λευκής ψήφου της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Σουλτάνας Ανδρεάδου.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη του, όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου δεσμεύεται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που είναι στην ευθύνη του καθώς και να στηρίξει τα αιτήματα των κατοίκων και των φορέων της Σάμου.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού κυρίως στη Σάμο αλλά και στη Χίο και στην Ικαρία είναι δύο κατηγοριών:

·       Η πρώτη αφορά δράσεις για την ανακούφιση των πληγέντων και την επισκευή κατοικιών, καταστημάτων, εκκλησιών, μνημείων και δημόσιων υποδομών σε όλα τα νησιά.

·       Η δεύτερη αφορά δράσεις για το σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της Σάμου.

Στην πρώτη κατηγορία παρεμβάσεων εντάσσουμε:

1.Την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση και υλοποίηση των όσων μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει για την αρωγή των σεισμόπληκτων των νησιών. Απαιτούμε την κατά 100% στήριξη των πληγέντων από το κράτος , με άμεση εκταμίευση πόρων για πλήρεις αποζημιώσεις των σεισμοπαθών και για την αποκατάσταση των ζημιών στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και την συνεργασία και τον συντονισμό των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε οι κυβερνητικές αυτές αποφάσεις να είναι λειτουργικές και άμεσα εφαρμόσιμες για τους πολίτες.

2.Την Έκδοση απόφασης εγγυοδοσίας εκ μέρους του Δημοσίου (ΦΕΚ 1802/Β/22.5.19)- σαν πρώτο βήμα- ως μέτρο πίεσης των Τραπεζών προκειμένου να χορηγούν στους σεισμοπαθείς το Άτοκο Δάνειο που αντιστοιχεί στο 20% της στεγαστικής συνδρομής. Επειδή όμως -όπως φαίνεται από τις προηγούμενες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών – αυτό δεν είναι αρκετό για να κάμψει την άρνηση των Τραπεζών στη χορήγησή του, να διερευνηθεί και άλλος τρόπος προκειμένου να μην μένει κενό γράμμα η άτοκη δανειοδότηση για τα κόκκινα κτίρια όπως έγινε στη Λέσβο.

3.Την άρση των αδικιών από τη σύγκριση των επιδοτήσεων που δόθηκαν το 2017 στο σεισμό της Λέσβου με τις επιδοτήσεις του σεισμού της Σάμου (το 2020 και εν μέσω πανδημίας) όπως προκύπτει από το συνημμένο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΣΒΟ και ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ, ΧΙΟ

Σημειωτέον ότι η αποκομιδή των αδρανών, η αγορά και διαχείριση των οικοδομικών υλικών καθώς και ότι το πλείστον των κτισμάτων είναι επίκοινα  επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές ανακατασκευής. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί το ΦΕΚ 5293/Β/01-12-2020 για την στεγαστική συνδρομή στον σεισμό Σάμου, Ικαρίας και Χίου και να προστεθεί παράγραφος με την προσαύξηση λόγω νησιωτικότητας και παραμεθορίου περιοχής τουλάχιστον 10% και για τους παραδοσιακούς – ιστορικούς οικισμούς προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Οι προσαυξήσεις αυτές να ισχύουν για τις επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων καθώς και για την κατεδάφιση κτιρίων.  Επιπρόσθετα, στις αποζημιώσεις των πληγέντων πρέπει να ενταχθούν και τα κόστη για τις άδειες κατασκευής/επισκευής.

Ζητούμε τουλάχιστον ίση ή και καλύτερη ακόμη αντιμετώπιση και μεταχείριση διότι στην περίπτωση της Σάμου εκτός από το σεισμό υπάρχει και η πανδημία.

4.Την διόρθωση του ΦΕΚ 5500/Β/14-12-2020 για την επιδότηση ενοικίου στην σεισμόπληκτη Σάμο ώστε να μην υπάρχουν οι περιοριστικές διατάξεις των 25 χιλιομέτρων (ενδεχόμενη δεύτερη οικία στο χωριό) και να συμπεριληφθούν και οι διαμένοντες σε ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης περιοχών με απόφαση του Δημάρχου (λόγω επικινδυνότητας όμορων κτιρίων). Επιπρόσθετα ζητούμε την 100% επιδότηση ενοικίου από το κράτος για όσους έμειναν άστεγοι από το σεισμό έως την αποκατάσταση των ζημιών. Η παραμονή σε ξενοδοχεία είναι μόνο προσωρινή λύση.

5.Άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων κυρίως της Σάμου για την επισκευή των κτιρίων της Προσχολικής, της Ειδικής, της Υποχρεωτικής Αγωγής, των Γυμνασίων και Λυκείων και των υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ και το συναρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιερών ναών και άλλων εμβληματικών και ιστορικών κτιρίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΟΑ ως μνημεία και ίδρυση νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολικών μονάδων. Δεν θα ανεχθούμε τα κοντέινερς να γίνουν μόνιμη λύση.

6.Να ελεγχθούν όλοι οι δημόσιοι και οι εργασιακοί χώροι και να πάψουν να λειτουργούν όσοι από αυτούς έχουν χαρακτηρισθεί «κίτρινοι» μέχρι την πλήρη και ασφαλή αποκατάστασή τους.

7.Αναστήλωση, διάσωση, αξιοποίηση των χαρακτηρισμένων με αποφάσεις του ΥΠΟΑ μνημείων κάθε είδους και κάθε ιστορικής περιόδου με πρόγραμμα και προτεραιότητες.

8.Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του ακινήτου (οικοπέδου και πληγέντος κτίσματος) σύμφωνα με το ΦΕΚ 110/Α/1.8.17 (Νόμος 4484 της 1/8/2017 άρθρο 13) που ίσχυσε για τον σεισμό της Λέσβου.

9.Κούρεμα των χρεών των σεισμοπλήκτων(εφορία, τράπεζες κ.λ.π) βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

10.Ανάληψη από το κράτος των τρεχουσών οφειλών σε ΔΕΗ και ΟΤΕ καθώς και διαγραφή από τους Δήμους των τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης βάσει αντικειμενικών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (επιχορήγηση παγίων δαπανών σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί). Κανένας πλειστηριασμός, κατάσχεση, διακοπή ρεύματος, νερού,τηλεφώνου.

11.Απαλλαγή από την συμμετοχή στα φάρμακα των μονίμων κατοίκων των πληγέντων οικισμών επί τριετία όπως έγινε και στο σεισμό της Λέσβου.

12.Να δοθεί εφάπαξ οικονομική βοήθεια μέχρι 5.000€ σε όλους τους πληγέντες όπως έγινε στην πλημμύρα της Καρδίτσας και στην Εύβοια.

13.Να ισχύσει και για τους ιστορικούς οικισμούς των νησιών ό,τι είναι νομοθετημένο για τους παραδοσιακούς οικισμούς.

14.Να εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση επιδότησης για κατεδάφιση σεισμοπλήκτων κτιρίων με αποφάσεις ΠΑΕΕΚ, παρόμοια με το ΦΕΚ 3490/5-10-2017 (Λέσβος), το συντομότερο δυνατόν για την αποφυγή ατυχημάτων και δή θανατηφόρων από τα επικινδύνως ετοιμόρροπα.

α) Η επιδότηση κατεδάφισης να είναι τουλάχιστο 10€/κυβικό μέτρο, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο του υπερκείμενου του εδάφους κτιρίου που θα κατεδαφιστεί, όπως περιγράφεται στο ΠΑΕΕΚ που εκδίδει η ΔΑΕΦΚ.

β) Σε περίπτωση που τίθενται ειδικοί όροι διατήρησης όψεων ή στοιχείων κτιρίου να υπάρχει προσαύξηση 20%.

γ) Δικαιούχοι επιδότησης κατεδάφισης είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί ΠΑΕΕΚ. Να ληφθούν υπόψιν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς των νησιών με τα στενά δρομάκια, τις μεσοτοιχίες και την έλλειψη αύλειων χώρων για την προσωρινή απόθεση των αδρανών.

15.Να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι Δήμοι για την αποκομιδή των αδρανών υλικών των κατεδαφίσεων και για την διαμόρφωση και δημιουργία Ταμείου Υλικών Κατεδάφισης και ΧΥΤΑ αδρανών.

16.Να νομοθετηθεί ή και να επικαιροποιηθεί η διάταξη για την υπερκάλυψη των οικοπέδων στους οικισμούς κατά τις εργασίες επανακατασκευής των κτιρίων που έχουν πληγεί.

17.Να ψηφιστεί άμεσα  ο νόμος που θα ορίζει σαφώς τις διαδικασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού και να τεθεί σε εφαρμογή με συνοπτικές διαδικασίες για να μη θρηνήσουμε και άλλα ανθρώπινα θύματα.

18.Αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μεταφοράς των μαθητών δαπάναις του κράτους και πρόβλεψη ενεργειών σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης τόσο για τις μεταφορές όσο και για την ταχύτατη προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων και άλλων χρηστικών ειδών καθώς και ταχείας ενοικίασης χώρων για τις έκτακτες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου.

19.Καμιά απόλυση εργαζομένων. Να τεθούν επιτέλους σε αναστολή σύμβασης από 01/11/2020 όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι που οι χώροι δουλειάς τους έχουν υποστεί ζημιές ή παραμένουν κλειστοί, ως την αποκατάσταση τους.

20.Να πάρουν αυξημένο επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι σε Σάμο, Ικαρία και Χίο χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία.

21.Αποζημιώσεις 100% σε εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και σε όσους έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληγεί(κτίρια, υλικοτεχνική υποδομή, αυτοκίνητα κ.λ.π). Μέτρα ουσιαστικής στήριξης τους για όσον καιρό παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους.

22.Ενεργοποίηση των ΚΕΠ και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των πληγέντων με προσπάθεια υπέρβασης της γραφειοκρατίας.

23.Μοριοδότηση των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το τρέχον έτος.

24.Ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλων ανεξάρτητα των Δημόσιων Υπηρεσιών και της Αυτοδιοίκησης στη Σάμο με μόνιμες  ή τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας προσλήψεις (υπάλληλοι, ει δυνατόν με δικαίωμα υπογραφής) όλων των ειδικοτήτων, κατά τα οργανογράμματα των Υπηρεσιών και ειδικότερα τεχνικών, γεωτεχνικών, διοικητικών, οικονομικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών για τη διαχείριση και την ανασυγκρότηση της νήσου, την στήριξη όλων των τομέων  της Οικονομίας και  την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ και του 5ετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ανάπτυξης που είναι επί θύραις. Η Αντιπεριφέρεια Σάμου και οι πληγέντες Δήμοι να μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων 8 μηνιτών λόγω του σεισμού.

25.Εγκατάσταση στη Σάμο άρτιων Υπηρεσιών των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προσλήψεις προσωπικού στην ΔΑΕΦΚ σε κεντρικό επίπεδο ώστε το στελεχειακό της δυναμικό να είναι επαρκές για την γρήγορη διεκπεραίωση των περιστατικών αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη τη χώρα.

26.Το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, κάθε είδους, να είναι ανεξάρτητο και πέραν των κονδυλίων που αναλογούν στα νησιά μας, τόσο από το πενταετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους κάθε είδους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που επίκεινται και αναμένονται.

27.Η Σάμος να γίνει πιλότος για οριζόντιο εμβολιασμό με τα απαραίτητα εμβολιαστικά κέντρα και κινητή μονάδα εμβολιασμού για να αποκτήσει το συντομότερο δυνατόν ανοσία αγέλης. Παράλληλα ζητούμε μαζικούς ελέγχους στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ουσιαστική προστασία από τον κορωναΐό. Απαιτούμε επίσης συστηματικό έλεγχο στις πύλες εισόδου για όλους ανεξαίρετα τους ταξιδιώτες πριν ταξιδέψουν για Ικαρία, Φούρνους και Σάμο με οποιοδήποτε μέσο. 

28.Ζητούμε να αξιοποιηθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και των πλημμυρών στη Σάμο με ειδικά κονδύλια και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις όπου, όπως και όταν χρειάζεται.

29.Εν τέλει εκφράζουμε την ευχή να ορίσει το ταχύτερο η Κυβέρνηση τοπικό βοηθό συντονιστή, πολιτικό πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και αναλόγων προσόντων, ει δυνατόν κοινής αποδοχής και κάτοικο της Σάμου, έμμισθο και με έδρα το νησί μας για να βοηθήσει στο δύσκολο έργο του τον κεντρικό συντονιστή κ. Τριαντόπουλο σε εκ του σύνεγγυς καθημερινή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς με κοινό στόχο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ταχύτερη προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων και της  αναπτυξιακής ανασυγκρότησης του τόπου μας.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της Σάμου:

Ζητάμε:

1.Δημιουργία Οργανισμού Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της Σάμου που θα αναθέσει άμεσα την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (MasterPlan) της μετασεισμικής Σάμου.

2.Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Σεισμολόγοι, Ειδικοί Επιστήμονες Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών κλπ.) για την ανασυγκρότηση του νησιού και την δημιουργία και θέσπιση κανόνων Πολιτικής Προστασίας.

3.Αξιοποίηση της UNESCO, της Διεθνούς Ένωσης Σηραγγολόγων, της Αμερικανικής Εταιρίας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) [Ευπαλίνειο] και άλλων Διεθνούς εμβέλειας οργανισμών τέχνης και πολιτισμού για την στήριξη των αρχαιολογικών μνημείων της Σάμου.   

4.Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Χώρας μας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όλων των φορέων και οργάνων, Επιστημονικών, Συνδικαλιστικών και μη, των Παραγωγικών Τάξεων του τόπου (ΕΟΣΣ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τουριστικές Ενώσεις κάθε επιπέδου και κλίμακας κλπ).

5.Να ζητηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης η στήριξη μας για την αποκατάσταση των δημόσιων δομών της Σάμου (Σχολεία, Δημόσια Κτίρια, Μνημεία κλπ).

6.Δημιουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο και στελέχωση τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, με κατάλληλο εξοπλισμό και τις δέουσες πιστώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Εγκρίνει τη σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα συμβάλει στην διαμόρφωση, στήριξη και συμπόρευση για ένα ενωτικό, διεκδικητικό και οραματικό κίνημα στη Σάμο με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και μαχητική ηγεσία που θα παλέψει, θα συνδιαμορφώσει, θα επιβλέψει και θα κερδίσει την ανασυγκρότηση του νησιού».

Η παρούσα απόφαση να τεθεί υπόψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, των συναρμόδιων Υπουργείων και των Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 06

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ                    ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ                      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις