ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΣ 28/12/2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΣ 28/12/2017

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 12ης  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Η «ξαφνική» εμφάνιση αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί στον ετήσιο σχεδιασμό, η κυριαρχία των έργων που αφορούν οδοποιία και η κατάτμηση των έργων σε μικροποσά ώστε να γίνονται αναθέσεις των έργων και όχι διαγωνισμοί αποτελεί το χαρακτηριστικό και της κατανομής των ΚΑΠ που ήρθαν μετά από πολλά χρόνια «απουσίας».
Για παράδειγμα εμφανίζεται από το πουθενά το έργο «συγκέντρωση στοιχείων για την έκδοση οδηγών καλής πρακτικής για τη καλλιέργεια & παραγωγή αγροτικών προϊόντων» χωρίς να  έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό της Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ απορία δημιουργεί κατά πόσο το θέμα αυτό αφορά μόνο τη Λέσβο και Λήμνο και όχι όλη τη Περιφέρεια.
Ταυτόχρονα, για τη προστασία από τις πλημμύρες συνεχίζεται η εύκολη λύση του καθορισμού των χειμάρρων και όχι η αναζήτηση πιο μακροχρόνων λύση ενώ δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκε η μελέτη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων που προσδιόρισε για πρώτη φορά στη χώρα μας τις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.
Δυστυχώς το μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού κατανέμεται και πάλι σε κλασσικά έργα κυρίως οδοποιίας και δεν αξιοποιείται η ευκαιρία για να ενταχθούν παρά ελάχιστα έργα άμεσα αναπτυξιακού αντικειμένου με στήριξη της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της μεταποίησης.
Μια θετική εξέλιξη που κινδυνεύει να μην δώσει ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται, δηλαδή χωρίς σχέδιο.

ΘΕΜΑ3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Η ΠΑ αρχή ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό αφού έφερε προς ψήφιση έναν μη προϋπολογισμό, ένα μη σχέδιο δράσης αφού οι πίνακες που έχουμε μπροστά μας αναφέρουν απλά προϋπολογισμούς έργων και όχι το ποσό που εκτιμάται από τις υπηρεσίες ότι θα απορροφήσει το κάθε έργο το 2018. Επομένως μας είναι αδύνατον να κάνουμε την όποια τοποθέτηση και σχολιασμό σε ένα μη πρόγραμμα δράσης. 
Θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι της πρότασης δράσης για ένα έτος προηγείται ο απολογισμός της τρέχουσας περιόδου ώστε να κρίνει το σώμα τι υλοποιήθηκε σε σχέση με τον προγραμματισμό που έγινε πέρσι τέτοια εποχή ώστε να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο μόνο για την αντιπολίτευση για να κάνει τη κριτική της, αλλά κυρίως για τη συμπολίτευση και την υπηρεσία ώστε να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας.
Η δήλωση του κ.Βαλσαμίδη ότι θα μεταφερθεί στο 2018 ποσό περίπου 20 εκ € μεταφράζεται σε αδυναμία της Περιφερειακής Αρχής να παράξει έργο. 

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ).
Για 3η συνεχόμενη χρονιά έρχεται η πρόταση για χρηματοδότηση εκθέσεων προβολής αγροτικών προϊόντων χωρίς να υπάρξει ούτε οικονομικός, αλλά ούτε ουσιαστικός απολογισμός των μέχρι τώρα συμμετοχών.
Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ανάγκη για ολοκληρωμένη στήριξη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για να μπορέσουν να είναι εξωστρεφείς, η δράση της Περιφέρειας περιορίζεται απλά στη παρουσία σε κάποιες εκθέσεις χωρίς την ανάλογη προετοιμασία. Η ίδια η εισήγηση επιβεβαιώνει ότι η προβολή για να αποδώσει θα έπρεπε να υπακούει σε ένα στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως επικοινωνιακό concept, τεκμηρίωση, μελέτη δεδομένων, αναλύσεις, επιλογή αγορών κλπ. Τη προετοιμασία αυτή θα έπρεπε να έχει αναλάβει σε σταθερή βάση η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ που με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και ένα χρόνο.
Αναφέρεται στην εισήγηση ότι η συμμετοχή στις εκθέσεις είναι ένα τμήμα της όλης προσπάθειας  γι’αυτό που ονομάζεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο. Δυστυχώς όμως για τους παραγωγούς των νησιών μας η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού το σχέδιο που ζητάμε από την αρχή της θητείας της ΠΑ δεν έχει έρθει προς συζήτηση κάτι σχετικό. Αντίθετα η Περιφέρεια λάμπει δια της απουσία της όταν συζητούνται σημαντικά θέματα-πολιτικές που αφορούν τον κλάδο, όπως ήταν πρόσφατα η ημερίδα για τη σύνδεση μεταξύ αγροδιατροφής και βιομηχανίας με τον τουρισμό. Ετσι οι σχετικές αναφορές που γίνονται από την ηγεσία της Περιφέρειας σε διάφορες ευκαιρίες έχουν απλά επικοινωνιακό χαρακτήρα αφού δεν συνοδεύονται από τις κατάλληλες δράσεις εφαρμογής.

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της εισήγησης φαίνεται ότι μεταξύ των ελληνικών περιφερειών η ΠΒΑ συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον τουρισμό. Στη πράξη η Περιφέρεια έχει «μείνει μετεξεταστέα»  και εμείς αντί να ασχοληθούμε για την πλήρη αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντος, περιοριζόμαστε μόνο σε θέματα προβολής.
Η προβολή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενίσχυση της ηλεκτρονικής προβολής, παραμένει χωρίς στόχευση, ενώ η μη συνεργασία με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στη παραγωγή του τουριστικού προϊόντος, δεν αναμένεται να δώσει αποτελέσματα. Αντίθετα θα επιτείνει την ήδη υπάρχουσα «απουσία» και «σύγχυση» αφού άλλη στρατηγική ακολουθούν οι επιμέρους Δήμοι και άλλη οι Περιφερειακές Ενότητες που έχουν σχεδιαστεί να δρουν παράλληλα και όχι συνεργατικά. Ενδεικτικό της έλλειψης συνεργασίας είναι ότι στον Φορέα Τουρισμού Λέσβου που ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του, συμμετέχουν από τη πλευρά της Περιφέρειας άλλα άτομα από αυτά που επέλεξε η Επιτροπή Τουρισμού για να συμμετάσχουν στη τοπική επιτροπή της ΠΕ Λέσβου στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς. Δηλαδή 2 επιτροπές με το ίδιο αντικείμενο και τους ίδιους φορείς αλλά διαφορετικά άτομα που θα λειτουργούν παράλληλα!!!! Ετσι αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα η Περιφέρεια όχι μόνο δεν αναλαμβάνει κάποια πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και ότι έχει «πιεστεί» να αναλάβει όπως το ΣΑΡΛΙΤΖΑ δεν φαίνεται να προχωρά, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία ενημέρωση γι’αυτό.
Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ έχει ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση για να συνεργαστεί και στον τομέα του τουρισμού καταθέτοντας προτάσεις στην αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλο. Όμως καμία ανταπόκριση δεν υπάρχει σήμερα και δεν μπορεί να κατηγορούμαστε από την κα Γόμου για άρνηση συνεργασίας επειδή δεν υπερψηφίζουμε τις προτάσεις της πλειοψηφίας που κινούνται προς λάθος κατεύθυνση. 

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Χαιρόμαστε που βλέπουμε μετά από 3,5 χρόνια να ενεργοποιείται για πρώτη φορά το ΚΕΚΑΠΕΛ. Μια δομή που σε περίοδο κρίσης θα έπρεπε να είναι στην αιχμή των παρεμβάσεων της ΠΑ για να αντιμετωπίσει προβλήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ισως να οφείλεται στο γεγονός ότι Δ/νων Σύμβουλος του ΚΕΚΑΠΕΛ εξακολουθεί να είναι ο κ. Κωστόπουλος που ενώ συνεχίζει να μισθοδοτείται από τη Περιφέρεια παρέχει τις υπηρεσίες του στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ ως ……. άμισθος σύμβουλος του τομέα επιστημονικών φορέων. Θα μπορούσε να ήταν σήμερα εδώ να εισηγηθεί το θέμα και να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη του και να μας παρουσιάσει το έργο του ΚΕΚΑΠΕΛ από το 2014 και τον προγραμματισμό μέχρι της λήξης της θητείας της παρούσας ΠΑ. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει με την ευκαιρία του ετήσιου απολογισμού της Περιφέρειας ώστε να μάθουμε με τι ασχολείται το ΚΕΚΑΠΕΛ τα τελευταία 3 χρόνια.
Η εισήγηση είναι εντελώς γενική, δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων που θα καταρτιστούν και για τις περιοχές που θα αφορά, δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης προϋπολογισμός.
Ταυτόχρονα το ΚΕΚΑΠΕΛ με δύο μόνο εργαζόμενους δεν μπορεί να αναλάβει ένα τόσο μεγάλης έκτασης έργο, ούτε και έχει την ανάλογη εμπειρία. Εκτίμηση μας είναι ότι το έργο προτείνεται για να επιβιώσει οικονομικά το ΚΕΚΑΠΕΛ αλλά και ευκαιρία για να μοιραστούν χρήματα όπως τον παλιό καλό καιρό του «μαζί τα φάγαμε»  αφού εκτελείται με αυτεπιστασία από το ΚΕΚΑΠΕΛ που δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τη τεχνογνωσία για να το υλοποιήσει, ενώ τα ποσά που προβλέπονται στις επιμέρους δράσεις είναι εξωφρενικά ειδικά για την εποχή μας.

Γ.ΣΠΙΛΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις