ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ με θέμα: "Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες"

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες

Προς
1.       τη Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου κα Χ. Καλογήρου
2.       τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Κτηνοτροφίας και Αλίειας κ.Γ. Βογιατζή

Στη πρόσφατη επίσκεψη του επίτροπου Hahn στη Μυτιλήνη και στη σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε έγινε αναφορά για μια ακόμη φορά για τη σημασία της Γαλάζιας Ανάπτυξης για το σύνολο της ΕΕ, την Ελλάδα και ειδικότερα για τη νησιωτική μας περιφέρεια. Δεν γνωρίζω αν στις κατ’ιδία συζητήσεις σας ή στις όποιες επίσημες συζητήσεις έγιναν υπήρξαν από τη πλευράς της Περιφέρειας μας κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς σκέφτεστε να εκμεταλλευτεί η Περιφέρειας μας τις δυνατότητες που δίνει η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική, πάντως ούτε στην ημερίδα ούτε σε άλλη στιγμή ακούστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους σας.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά από τις συζητήσεις που είχατε με την τ. Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα Δαμανάκη κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως ΓΓ της ΑΔΑ ότι παρά τις δυνατότητες που είχε η συγκεκριμένη πολιτική για τη χώρα μας και τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την Ελλάδα και πολύ περισσότερο από τη Περιφέρεια Β.Αιγαίου. Κάποιες από αυτές τις χρηματοδοτήσεις είναι ακόμη και σήμερα διαθέσιμες αφού οι σχετικές δράσεις ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του 2015 όπως και όλα τα προγράμματα. Για παράδειγμα αναφέρω το πρόγραμμα «Φύλακες της Θάλασσας» στο οποίο προβλέπονται μια σειρά από δράσεις κυρίως προς του ψαράδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων με στόχο τη συμβολή τους στην ανάκαμψη τους. Αποτελούν ευκαιρίες που χάνονται για την Περιφέρεια μας και τη χώρα μας γιατί δεν υπάρχει ούτε στρατηγική, ούτε ενδιαφέρον.
Τις προηγούμενες ημέρες διαβάσαμε στις εφημερίδες για τα προβλήματα από το κάδμιο στο κόλπο της Καλλονής και τα προβλήματα που δημιουργεί στους παραγωγούς. Εκτός από τη συζήτηση που έγινε για την επιβεβλημένη διακοπή αλίευσης για λόγους δημόσιας υγείας, δεν ακούστηκε κάποια άλλη ενέργεια.
Τον περασμένο Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και στάλθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει σημαντικά θέματα που αφορούν την βιωσιμότητα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αλλά και την ενίσχυση της μεταποίησης με έμφαση στα θέματα απασχόλησης και εδαφικής συνοχής (ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων), την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική που περιλαμβάνει ειδικά τα θέματα διαχείρισης παράκτιων περιοχών που απασχολούν ιδιαίτερα τη Περιφέρεια μας. 
Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε χωρίς διαβούλευση και στάλθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Β.Αιγαίου που προβλέπει χρηματοδοτήσεις για την αλιεία και γενικότερα δράσεις για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Ερωτώνται η Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος:
-          Ποιο είναι το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες καθώς και για τη προστασία των θαλάσσιων αποθεμάτων και γενικότερα του περιβάλλοντος;
-          Με ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να υλοποιήσει το σχέδιο της;  
-           Ποιες παρεμβάσεις έγιναν προς τα κεντρικά Υπουργεία ώστε τα ειδικά θέματα που απασχολούν τη Περιφέρεια μας να ληφθούν υπόψη στο επιχειρησιακό Σχέδιο και γενικότερα το σχεδιασμό τους;
-          Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις έχουν γίνει στο ΠΕΠ Β.Αιγαίου σε ότι αφορά το θέμα;
-          Πότε θα δώσετε στη δημοσιότητα το σχέδιο σας και πότε θα το φέρετε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Ο επερωτών περιφερειακός σύμβουλος
Γιάννης Σπιλάνης

Επικεφαλής του Συνδυασμού ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις