Επερώτηση Προς την Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου με θέμα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

 Επερώτηση

Του επικεφαλής του συνδυασμού ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ Γιάννη Σπιλάνη
Προς την Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου

Στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο που συγκλήθηκε με τη δική σας παρουσία στις 29 Οκτωβρίου και με την ευκαιρία της εκλογής μελών στις 2 επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου που συστάθηκαν με πρόταση σας, σας έθεσα το ερώτημα πως επιλέξατε τις δύο συγκεκριμένες θεματικές για το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη και αφήσατε εκτός θεματικές όπως τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον τουρισμό, τη κοινωνική πολιτική που είναι κατά την άποψη μας σημαντικά για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Όπως είναι σε όλους γνωστό ο αναπτυξιακός σχεδιασμός αποτελεί την βασικότερη αρμοδιότητα που με βάση τον νόμο 3852/10 έχει παραχωρηθεί στην αιρετή Περιφέρεια, ενώ οι πόροι για την υλοποίηση της προέρχονται κυρίως από το ΕΣΠΑ, δευτερευόντως από τις άμεσες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος και πολύ λιγότερο από εθνικούς πόρους που έχουν πρακτικά εκμηδενιστεί λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Στις 17 Νοεμβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τη κατάθεση της τελικής πρότασης του νέου ΕΣΠΑ 2014-20. Από Δελτία Τύπου πληροφορηθήκαμε ότι τη προηγούμενη περίοδο διαπραγματευθήκατε το περιεχόμενο του προγράμματος χωρίς να μάθουμε ούτε το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αλλά ούτε, το κυριότερο, το περιεχόμενο της πρότασης. Βέβαια ούτε έχουμε ενημερωθεί για τη πορεία υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και των δυνατοτήτων που υπάρχουν ακόμη.
Το εθνικό ΕΣΠΑ που έχει ήδη εγκριθεί προβλέπει τη δυνατότητα για εκπόνηση ειδικού προγράμματος για τα νησιά αξιοποιώντας  την νέα δυνατότητα που δίνει ο διαρθρωτικός κανονισμός για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δεν γνωρίζουμε αν έχετε ξεκινήσει ενέργειες για την υλοποίηση του ώστε να έρθουν πρόσθετοι πόροι στη περιφέρεια ώστε να ενδυναμωθούν η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της οικονομίας.
Εχει προκηρυχθεί από την ΓΔ Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας και είναι ακόμη ανοιχτό μέχρι τις 9/1/2015 πρόγραμμα με τίτλο «Φύλακες της Θάλασσας» που έχει ως στόχο να συνδέσει την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη, διατήρηση των αλιευτικών πόρων, βελτίωση και διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας, την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα, τη διατήρηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαφοροποίησης και βελτίωση των υπηρεσιών μέσα από την απασχόληση αλιέων. Δεν γνωρίζουμε αν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας το γνωρίζουν και καταρτίζουν σχετική πρόταση.
Δεν είδαμε να προχωρούν οι διαδικασίες για δημιουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας όπως άλλοι συνάδελφοι σας, όταν το πρόβλημα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα καυτό και στη δική μας Περιφέρεια. Αλλά ακόμη και αν υπάρχει κάποια προετοιμασία που δεν την γνωρίζουμε (γιατί άραγε), δεν υπάρχει καμία αναφορά του συνδυασμού σας σχετικά με τη στρατηγική αξιοποίησης αυτού του εργαλείου.
Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ενέργειες σας ώστε η συνταγματική επιταγή για την ύπαρξη νησιωτικής πολιτικής να μπει σε εφαρμογή με βάση τις διατάξεις του νόμου 4150/13 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με δεδομένο ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις φαίνεται να την αγνοούν διαρκώς όπως έγινε με πολλές αποφάσεις που αφορούν πχ. την Κοινή Αγροτική Πολιτική σε ότι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο.
Γενικότερα, ενώ αποφάσεις που αφορούν τη Περιφέρεια μας άμεσα και έμμεσα λαμβάνονται χωρίς τη δική μας παρέμβαση και οι προθεσμίες για προγράμματα τρέχουν, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει για το κορυφαίο θέμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Πέρα από τις γενικόλογες αναφορές που κάνατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου, δεν έχετε ενημερώσει για τη διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας που θα πρέπει να είναι έτοιμο τον Μαϊο, δεν έχετε ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεστε να οργανώσετε τον διάλογο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω από αυτό με τους φορείς και τους πολίτες αφού δεν έχετε συστήσει τη Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ενώ δεν έχετε ξεκινήσει καν την εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που οφείλατε να έχετε ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 

Κα Περιφερειάχη,
Μπορεί εσείς προσωπικά να έχετε αναλάβει εδώ και 45 ημέρες για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, αλλά η παράταξη της οποίας ηγείστε έχοντας εκλεγεί τον περασμένο Μαϊο θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει το έδαφος ώστε να αξιοποιηθεί κάθε μέρα που περνά και είναι σε βάρος των πολιτών και της ανάπτυξης.
Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να ενημερώσετε στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο για το ποιος είναι ο αναπτυξιακός σας σχεδιασμός και πως θα τον υλοποιήσετε.

Ο επερωτών περιφερειακός σύμβουλος
Γιάννης Σπιλάνης

Συνδυασμός ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις