Συνέντευξη στην Ευη Σαλτού - Εφημερίδα τα ΝΕΑ

Εύη Σαλτού - Εφημερίδα ΤΑ ΝΕA

1.  Προβληματική η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Περιφέρειας με την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδίως το χειμώνα. Τι προτίθεστε να κάνετε; 
 
Η ακτοπλοΐα αποτελεί μαζί με την ανάπτυξη τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η ελκυστικότητα των νησιών ως τόπων κατοικίας και οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από το δίκτυο και τα χαρακτηριστικά του, την συχνότητα των συνδέσεων, την έγκαιρη ανακοίνωση δρομολογίων, την ποιότητα και τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχο της Περιφέρειας αποτελεί ένα δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών (ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, υδροπλάνων) που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των νησιών λαμβάνοντας υπόψη εποχιακές διακυμάνσεις και διαφορετικά μεγέθη νησιών σε τιμές που να εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την εδαφική συνοχή με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Αυτός ο στόχος θα επιδιωχθεί σε συνεργασία με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες από το κεντρικό κράτος - που έχει εκ του νόμου  την ευθύνη του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης - αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά τις υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος.
  
2.  Δεκάδες λαθρομετανάστες μπαίνουν καθημερινά στη χώρα μέσω των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα;

Το πρόβλημα των πολιτικών και οικονομικών μεταναστών δεν μπορεί να λυθεί αν δεν λυθούν οι αιτίες που το δημιουργούν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όλο και μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Το θέμα για την Ελλάδα συνολικά μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αλλαγή της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διεθνών κανόνων σε ότι αφορά τη παροχή ασύλου, την επαναπροώθηση των μεταναστών, την τιμωρία των διακινητών κλπ. Η Περιφέρεια οφείλει να βοηθά τις αρμόδιες εθνικές αρχές, που έχουν αναλάβει το ρόλο της φύλαξης των συνόρων και της διαχείρισης των μεταναστών - όταν τελικά αποβιβάζονται στα νησιά με το να συνδράμει ώστε οι συνθήκες προσωρινής διαβίωσης τους στα νησιά να είναι ανθρώπινες, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην υπάρξουν προβλήματα δημόσιας υγείας.    

3.  Υψηλά τα ποσοστά ανεργίας στην Περιφέρειά σας. Με ποιον τρόπο θα παραμείνουν οι νέοι στα νησιά τους;

Η ανεργία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με Αναπτυξιακό Σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας και να εστιάζεται στο τρίπτυχο: Ποιοτικό, πράσινο και δημιουργικό Αιγαίο. Το σχέδιο αυτό είναι το μόνο που μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας που είναι το πολιτιστικό, το φυσικό και το παραγωγικό της κεφάλαιο. Η ανάπτυξη αυτή είναι ο  μ ό ν ο ς  τρόπος για  να δημιουργηθούν εξωστρεφείς δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα κρατήσουν τους νέους - και ειδικά τους εκπαιδευμένους - στα νησιά.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις