Ο ΓΓ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΡΟ


Ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολούθησε το συνέδριο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ν.Αιγαίου που έγινε με τη παρουσία των Δημάρχων και εκπροσώπων των Δήμων tΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ από ΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ στη Λέρο στις 15 Ιουνίου
Ο κ.Γ.Σπιλάνης αναφέρθηκε στη Στρατηγική Νησιωτικής Πολιτικής που έχει δρομολογήσει η ΓΓΑΙΝΠ τόσο με θεσμικές όσο και με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ στα εξής:
- ΣτοΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που προβλέπει την εφαρμογή του αρθρου 101 του Συντάγματος ώστε οι νόμοι και οι διοικητικές πράξεις να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου αλλά και στη δημιουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής που θα ασχολείται με την επεξεργασία της στρατηγικής για τον νησιωτικό χώρο
- Στη προσπάθεια που καταβάλει η ΓΓΑΙΝΠ ώστε στο νέο ΕΣΠΑ να υπάρξει ειδική αναπτυξιακή στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο που να περιλαμβάνει πολυταμειακές και πολυτομεακές δράσεις ως τις καταλληλότερες για την ανάπτυξη των νησιών.
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQCssltmDAlUHOnw&w=398&h=208&url=http%3A%2F%2Fwww.istoselides.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fimage49-1024x754.jpg&cfs=1- Στη προτεραιότητα που δίνει η ΓΓΑΙΝΠ στην ανάδειξη των νησιωτικών ταυτοτήτων με αΞΙΟΠΠΟΙΗΣΗ των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών και άμεση διασύνδεση με τους τομείς της γεωργίας, της διατροφής και της μεταποίησης με παράλληλη στροφή στη ποιότητα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΟΩΘΗΣΗ πιλοτικΩν ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ  σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Ν.Αιγαίου. ο κ.Σπιλάνης κάλεσε τους ενδιαφερόμενους δήμους να προχωρήσουν σε εκπόνηση σχετικού σχεδίου σε συνεργασία με την ΓΓΑΙΝΠ και το Παρατηρητήριο Τουρισμού και να παροτρείνουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των νησιών τους να επωφεληθούν του σχετικού προγράμματος του Υπ.Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις με 80 εκ ευρώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις