Συμμετοχή ΓΓΑΙΝΠ  Γ. Σπιλάνη στα Περιφερειακά Συνέδρια Νησιών


Υλοποιώντας την πολιτική δέσμευση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ.Μουσουρούλη για την προώθηση Νησιωτικής Πολιτικής ο ΓΓΑΙΝΠ Γ.Σπιλάνης συμμετείχε στα αναπτυξιακά συνέδρια των Νησιωτικών Περιφερειών της χώρας που διεξήχθησαν σε Κέρκυρα, Σύρο, Χίο και Κρήτη στις 11-12, 15-16, 18-19 και 22-23 Απριλίου αντίστοιχα.

Ο Γ.Σπιλάνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα:
- στις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και προβλέπουν την επέκταση της νησιωτικής πολιτικής σε όλα τα νησιά της χώρας αλλά και στην θέσπιση διαδικασιών για την υλοποίηση του άρθρου 101 του συντάγματος σχετικά με την διαφοροποίηση των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών.
- στη σύσταση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής ως οργάνου για τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης των νησιών και τις πολιτικές που θα την υλοποιούν.
- στην αναγκαιότητα για ευρύτατη συμφωνία των τοπικών κοινωνιών πάνω σε ένα όραμα (νησιά, ζωντανές κοινωνίες 365 ημερών) και μια αναπτυξιακή στρατηγική για τα νησιά (ποιοτικά, πράσινα και ίσων ευκαιριών νησιά) που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον) αναδεικνύοντας τη μοναδική τους ταυτότητα.
- στην αναγκαιότητα για βαθύτατες τομές στον τουρισμό και στη γεωργία που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των νησιωτικών οικονομιών για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αυξηθούν εισοδήματα και απασχόληση. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (εργοδοτών και εργαζομένων) ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας με εισαγωγή καινοτομιών ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να ξεχωρίζουν στην αγορά όχι εξ αιτίας των χαμηλών τους τιμών αλλά από την ποιότητα και τη μοναδικότητα τους. Ταυτόχρονα απαιτείται η διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενή τομέα (προώθηση τοπικών προϊόντων μέσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις), αλλά και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για αλλαγή του τουριστικού προτύπου.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις