Αλαζονικα, Πελατειακα, με Αδιαφανεια, Αναποτελεσματικα, Αντιαναπτυξιακα και Αντι-αυτοδιοικητικα λειτουργει η Περιφερειακη Αρχη

Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αντικείμενο τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής για το 2017: Αλαζονικά, Πελατειακά, με Αδιαφάνεια, Αναποτελεσματικά, Αντι-αναπτυξιακά και Αντι-αυτοδιοικητικά λειτουργεί η Περιφερειακή Αρχή

Θα ήθελα να χαιρετήσω θετικά το γεγονός ότι μετά από τις συνεχείς πιέσεις της αντιπολίτευσης γενικά ο απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής γίνεται έγκαιρα με βάση τις προβλέψεις του νόμου, είναι πολιτικός με τοποθετήσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και όχι των υπηρεσιακών όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μέσα στο υλικό που μας στείλατε υπάρχουν μεταξύ άλλων και γραπτός απολογισμός εκ μέρους ορισμένων αντιπεριφερειαρχών.
Δυστυχώς τα θετικά σταματούν εδώ. Και λέω δυστυχώς γιατί πολύ θα θέλαμε να είχαν υιοθετηθεί, έστω σε κάποιο βαθμό πολλά από όσα έχουμε εισηγηθεί εδώ και 3,5 χρόνια ώστε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της Περιφέρειας. Δεν υπήρξε ουσιαστικός απολογισμός αφού δεν υπήρχε ουσιαστικός σχεδιασμός. Αλλωστε τα δύο βασικά εργαλεία σχεδιασμού, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα άλλαζαν σε κάθε συνεδρίαση με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε εμείς –αλλά φοβάμαι ούτε εσείς- να τις παρακολουθήσαμε. Δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να πορεύεται Αλαζονικά, Πελατειακά, με Αδιαφάνεια, Αναποτελεσματικά, Αντιαναπτυξιακά και τέλος Αντι-αυτοδιοικητικά.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω τα παραπάνω και να προτείνω μια σειρά από αλλαγές με δεδομένο ότι αταλάντευτη επιλογή μας είναι να ασκούμε εποικοδομητική κριτική, να είμαστε χρήσιμοι για το θεσμό και τους κατοίκους των νησιών μας και όχι να λειτουργούμε με στείρα αντιπολιτευτική διάθεση.

Η αλαζονική διάθεση σας -και ειδικά της κας Καλογήρου- είναι διάχυτη και τα αποτελέσματα της ορατά. Η μη συνεργασία αποτελεί βασική αρχή λειτουργία σας. Αυτή ξεκινά από τη μη συνεργασία με τους άλλους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας, είτε σε διμερή βάση, είτε μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα όπως είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης την οποία έχετε υποβαθμίσει μέχρι …εξαφάνισης. Αντι αυτού λειτουργείτε ανταγωνιστικά με τους φορείς με τη λογική «πάνω χέρι, κάτω χέρι, τίνος είναι το πάρα πάνω» με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι απαραίτητες συνέργειες σε μια σειρά από θέματα όπως είναι πχ. το μεταναστευτικό, ο τουρισμός, η νησιωτική πολιτική. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι «αόρατος» και «αδιάφορος» για τους πολίτες όπως δείχνει και η απουσία φορέων, πολιτών και ΜΜΕ από τη σημερινή κορυφαία διαδικασία.

Αλαζονικά λειτουργείτε και μέσα στη Περιφέρεια και ειδικά στο ΠΣ το οποίο το χρησιμοποιείτε απλά για τη νομιμοποίηση των αποφάσεων σας και όχι όπως είναι ο σκοπός του η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Περιφέρειας μέσα από την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης, του δικού σας σχεδίου, που θα βελτιώνεται μέσα από διάλογο. Διάλογος, μια άγνωστη για σας λέξη. Απαξιώνετε ακόμη και να απαντήσετε στις τοποθετήσεις μας, στις ερωτήσεις μας, στα αιτήματα μας για να γίνουν επίκαιρες συζητήσεις και να παρθούν αποφάσεις για καίρια θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. Να θυμίσω ότι ακόμη και στην υπόθεση του ΦΠΑ που όλες οι παρατάξεις συμφωνούσαμε για τη μη κατάργηση του και κατορθώσατε να μην εκδοθεί ένα ενιαίο ψήφισμα.

Η πρόταση μας εδώ είναι διπλή:
-          Ουσιαστική λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης πάνω στα θέματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού
-          Ολοκλήρωση της συζήτησης για τη λειτουργία του ΠΣ και θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας και λήψης αποφάσεων

Η αδιαφάνεια των πράξεων σας έχει ξεπεράσει και τα όρια της νομιμότητας. Όταν γινόταν η συζήτηση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τις απ’ ευθείας αναθέσεις από την Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) αντί του ΠΣ, είχαμε συζητήσει και είχατε δεσμευθεί για την ενημέρωση μας σχετικά με τις αποφάσεις της ΟΕ ως ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας. Προφανώς και δεν έγινε. Αντίθετα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απ’ ευθείας αναθέσεις τόσο από τον προϋπολογισμό όσο και από το τεχνικό πρόγραμμα όπως μπορεί να δει κανείς εύκολα και με μόνη την ανάγνωση του.
Προωθείτε την έγκριση υλοποίησης έργων τόσο σε ότι αφορά το ΠΔΕ, το ειδικό αναπτυξιακό, το ΕΣΠΑ, το Interreg κλπ χωρίς να έχουμε την όποια ενημέρωση. Και ενώ έφτασε η εποχή για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ καμία συζήτηση δεν έχει γίνει στο ΠΣ. Αλλωστε το ΠΣ δεν έχει ποτέ ενημερωθεί για το περιεχόμενο του, τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις προτάσεις για την εξειδίκευση του τελευταίου τμήματος του.
Δεν ενημερώνετε για τη λειτουργία των νομικών προσώπων της Περιφέρειας όπως είναι το ΚΕΚΑΠΕΛ, το ΚΕΚ Σάμου, το Περιφερειακό Ταμείο, αλλά και το γραφείο Βρυξελλών.

Προτάσεις:
-          Το ετήσιο σχέδιο δράσης της Περιφέρειας που πρέπει να ψηφίζεται στο τέλος του προηγούμενου έτους οφείλει να είναι αναλυτικό και να περιλαμβάνει τη δράση τόσο των υπηρεσιών της Περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων. Οι προβλεπόμενες δαπάνες και επενδύσεις οφείλουν να καταγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα. Στην αρχή του επόμενου έτους γίνεται απολογισμός επί του σχεδίου δράσης και του προϋπολογισμού.
-          Πριν την έγκριση της όποιας δαπάνης και έργου θα πρέπει να προηγείται συζήτηση επί της σκοπιμότητας της είτε στο ΠΣ είτε στην ΟΕ ανάλογα με το ύψος της. 

Η πελατειακή – επικοινωνιακή λογική είναι διάχυτη σε πολλές από τις πράξεις σας.
Κορυφαίο στοιχείο αυτής της πρακτικής αφορά η σύνταξη του ΠΔΕ: με βάση τα δικά σας στοιχεία εντάξατε το 2017 έργα προϋπολογισμού 60 εκ ευρώ. Μήπως μπορείτε να προβλέψετε πότε θα τελειώσουν τα έργα αυτά όταν μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν έργα προηγούμενων ετών και υπερδιπλάσιου προϋπολογισμού; Και τι ακριβώς σημαίνει ότι εγγράφω ένα έργο πχ. με προϋπολογισμό 150.000€ και πίστωση 2017 10.000€ έργο που το ξαναβρίσκω το επόμενο έτος χωρίς απορρόφηση και τον ίδιο προϋπολογισμό;  Και ρωτούν δικαιολογημένα οι πολίτες: γιατί δεν γίνεται το έργο; Τι να απαντήσει κανείς; Ότι ήταν προσχηματική η ένταξη για ψηφοθηρικούς λόγους;
Επικοινωνιακά χρησιμοποιείται και το ΕΣΠΑ μέσα από την έκδοση ΔΤ με θέμα τη χρηματοδότηση έργων, όπου το έργο της Περιφέρειας είναι απλά το ΔΤ αφού άλλος έχει δώσει τη χρηματοδότηση, άλλος έχει ετοιμάσει το φάκελο και ωριμάσει το έργο και άλλος θα το εκτελέσει;  Με τη γνωστή παλιά πρακτική του «δι’ ενεργειών μου» γίνεται προσπάθεια κάλυψης της αδυναμίας εκτέλεσης έργου.
Με πελατειακό τρόπο χειρίζεστε και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Ενώ επιβαρύνουν σημαντικά τον χαμηλό προϋπολογισμό της Περιφέρειας, δεν φέρατε σε συζήτηση σχετικά με τις αιτίες της δημιουργίας τους παρά τις σχετικές ενοχλήσεις που έγιναν από την αντιπολίτευση. Αύριο θα έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο του καλοπαιγμένου αυτού σίριαλ.   
        Ακόμη και στις πρωτοβουλίες που πήρατε προς τη σωστή κατεύθυνση όπως είναι η συμμετοχή στη Διάσκεψη  Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της ΕΕ (CPMR), το γραφείο των Βρυξελλών, η συμμετοχή σε δράσεις του Interreg, ερευνητικά προγράμματα για την ανάδειξη των ιδιοτήτων τοπικών πόρων και αυτά έχουν γίνει με διαδικασίες που πολύ απέχουν από το δημιουργούν οφέλη για τη Περιφέρεια. Σε ότι αφορά ειδικά στην έρευνα, η σχεδόν αποκλειστική προτίμηση προς το ΕΚΠΑ βάζει πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή έστω η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τη Περιφέρεια.


   Η κα Γόμου όχι μόνο θεωρεί ότι το «ότι και αν τύχει» αποτελεί κοινωνική πολιτική, αλλά για την ίδια η Περιφέρεια εξαντλείται στα όρια της Λέσβου. Ετσι Περιφερειακό Κοινωνικό Παντοπωλείο - με το οποίο διαφωνούμε γιατί αυτές οι δομές είναι αρμοδιότητα του Δήμου - έχει μόνο η Λέσβος, ενώ από τις εκδηλώσεις που καταγράφονται στον απολογισμό όλες (19 τον αριθμό) πλην μιας έχουν γίνει στη Λέσβο. Τυχαίο;  Εμείς δεν το ονομάζουμε περιφερειακή κοινωνική πολιτική αλλά πελατειακές σχέσεις. Και θα αποφύγω στο να αναφερθώ ότι ουδέποτε στο ΠΣ συζητάμε για το περιεχόμενο και εγκρίνουμε κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση πέρα από την έγκριση ενός γενικόλογου ετήσιου σχεδίου που δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό σχεδίου, ούτε καν από ποιο κωδικό θα χρηματοδοτηθεί.

Η αναποτελεσματικότητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της δράσης σας
-          Η μη εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος αποτελεί το αποτέλεσμα του χαρακτηριστικού αυτού. Παρα το γεγονός ότι έχετε αρνηθεί να μας δώσετε κάθε χρόνο τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού και της τελικής απορρόφησης ανά έργο για να φανεί και ότι εμπαίζετε τους πολίτες και ότι δεν είσαστε σε θέση να υλοποιήσετε ούτε τα έργα που εντάσσετε, με όποιο τρόπο τα εντάσσετε, φαίνεται ότι η απορρόφηση είναι κάτω του 50% . Αλλωστε το γεγονός ότι μεταφέρονται στο 2018 22 εκ € είναι απόδειξη αναποτελεσματικότητας και όχι επιτυχίας όπως το παρουσιάσατε.
-          Αναποτελεσματικότητα χαρακτηρίζει και το έργο σας σε ότι αφορά τον αγροτικό τομέα με αποκορύφωμα το θέμα της διαχείρισης της ευλογιάς. Αφού πρώτα καθυστερήσατε να αντιδράσετε κατά 2 μήνες μετά διαπιστώθηκε ότι δεν είχατε προβλέψει πιστώσεις, αλλά και ότι υπήρχε άρνηση από τους εργάτες που είχατε χρησιμοποιήσει το 2016 για το προηγούμενο κρούσμα να εργαστούν γιατί δεν είχαν πληρωθεί. Τι και αν ρωτούσαμε να μάθουμε το γιατί ;   
-          Αναποτελεσματικότητα σας χαρακτηρίζει στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων που εσείς δημιουργείτε. Αφού λοιπόν αρχικά δημιουργήσατε την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης που συνεδρίασε μια φορά και μετά …ξεψύχησε χωρίς να παράξει έργο, την αντικαταστήσατε από Επιτροπή Αγροδιατροφής και Τουρισμού παράλληλα με Τοπικές και Κεντρική Επιτροπή Τουρισμού με συμμετοχή των τουριστικών φορέων. Αυτές οι επιτροπές που ενώ συστήθηκαν τον Σεπτέμβριο δεν έχουν συνεδριάσει ακόμη και όλες οι αποφάσεις στα θέματα τουριστικής προβολής εξακολουθείτε να τα λαμβάνετε με βάση τη πλειοψηφία σας. 

Και ενώ η βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι ο Αναπτυξιακός σχεδιασμός, εσείς τον ταυτίσατε με την οδοποιία και τους καθαρισμούς χειμάρρων, έργα που απορροφούν περίπου το 75% του ΠΔΕ. Τι γίνεται με τους παραγωγικούς τομείς; Νεκρική σιγή και αντι-αναπτυξιακή λογική.
-          Δεν δεχτήκατε ούτε καν να συζητηθεί η πρόταση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου για τη δημιουργία Αναπτυξιακού Ταμείου Β.Αιγαίου, ως μηχανισμού για τη κινητοποίηση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας αξιοποιώντας ένα τμήμα από τις λιμνάζουσες πιστώσεις του ΠΔΕ.
-          Μετά από 2 χρόνια συζητήσεων για την αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας η προσπάθεια αναβίωσης της ΕΝΑ Β. Αιγαίου αποδείχθηκε ένα «αναπτυξιακό βατερλώ» αφού 6 μήνες μετά αναγκασθήκατε να την αδρανοποιήσετε αποδεχόμενοι ότι δεν είχατε σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων. Πράγματι δεν έχετε ανάγκη για αναπτυξιακό μηχανισμό ενώ δεν παύετε κα Καλογήρου να επαναλαμβάνετε ότι προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα. Αντίφαση.
-          Ενώ η ΆΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ έπρεπε να είναι στην αιχμή του δόρατος ώστε να κινητοποιήσει τις μεταποιητικές μονάδες των νησιών ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές και είτε να εξάγουν είτε να καλύψουν τη ζήτηση των τουριστικών επιχειρήσεων, την οδηγήσατε σε αναστολή λειτουργίας με αποτέλεσμα η δραστηριότητα να συνοψίζεται στη κλασσική συμμετοχή σε 2-3 εκθέσεις χωρίς καμία συνέχεια.
-          Ενώ το βασικό πρόβλημα της περιόδου της κρίσης είναι αυτό της ανεργίας και της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης, δεν είδαμε ΚΑΜΙΑ δράση σχετικά με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, εργοδοτών, εργαζόμενων και ανέργων, αν και έχουμε και αντιπεριφερειάρχη με αυτό το αντικείμενο του οποίου δεν έχουμε ακούσει ακόμη τη φωνή του και δεν έχουμε δει πρωτοβουλία του, ενώ ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου θα έπρεπε να έχει έτοιμες προτάσεις. Αντι αυτού ακούσαμε σήμερα έναν κατάλογο διοικητικών πράξεων και καμία πολιτική.
-          Ενώ η Περιφέρεια βλέπει εδώ και χρόνια τη παραγωγική της βάση να συρρικνώνεται αφού ούτε ο τουρισμός ούτε κάποια άλλη δραστηριότητα ήρθαν να αντικαταστήσουν τον συρρικνωμένο πρωτογενή τομέα, καμία πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί. Θα έλεγα ότι σε πολλές από τις παρεμβάσεις της κας Καλογήρου αλλά και του κ. Αδαμίδη οι ιδέες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτές δεν μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικά σε ότι αφορά στον τουρισμό, όπως φάνηκε και στη σημερινή συνάντηση με το ΣΕΤΕ, είναι  ξεκάθαρη η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου που να αξιοποιεί τους αναμφισβήτητους πόρους των νησιών μας, να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και να αλλάξει την εικόνα των νησιών στο εξωτερικό με μια εντελώς διαφορετική μεθοδολογία βασισμένη κυρίως στην ηλεκτρονική προβολή. Και εσείς κα Καλογήρου επιμένετε να κωφεύετε ενώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό αν αποφασίσετε να αλλάξετε πορεία.

Και ενώ αυτοδιοίκηση σημαίνει:
Ø  όραμα για το παρόν και το μέλλον των νησιών και την ευημερία των πολιτών,
Ø  διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσα από δράσεις ενημέρωσης,
Ø  κινητοποίηση των φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων για έναν κοινό στόχο και
Ø  σχέδιο δράσης με βάση ένα αναλυτικό και τεκμηριωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικευμένο ανά τομέα ενδιαφέροντος,
εσείς προχωράτε χωρίς σχέδιο, εστιάζοντας το ενδιαφέρον σας στο να βάζετε και να βγάζετε έργα χωρίς τεκμηρίωση και να μοιράζουμε χρήματα.

Δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες στα θέματα αιχμής όπως πχ. η καινοτομία, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή για να προετοιμάσουμε το έδαφος για το μέλλον με δικούς μας πόρους αντί να περιμένουμε μοιρολατρικά να ανοίξουν τα προγράμματα απλά για να απορροφήσουμε πόρους με λογική του προηγούμενου αιώνα. Λειτουργούμε ακόμη με τα αντανακλαστικά της διορισμένης περιφερειακής διοίκησης αντί να παίρνουμε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως ρητά αναφέρονται στον νόμο και να καταθέτουμε τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποιώντας το υφιστάμενο πλαίσιο και διεκδικώντας ΜΕ ΠΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ τη διεύρυνση τους ώστε να έρθουν στα χέρια μας όλες οι αναπτυξιακές αρμοδιότητες που αφορούν τη περιφέρεια με διάκριση από αυτές της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Χαρακτηριστική είναι η λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που ασχολείται αποκλειστικά με την έκδοση γνωμοδοτήσεων, αλλά αρνείται να προχωρήσει σε μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και ενός συνολικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Το ίδιο συμβαίνει και στον Τουρισμό αλλά και στην Αγροτική Ανάπτυξη όπου δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η πρώτη αρμοδιότητα αφορά τον συνολικό σχεδιασμό του τομέα.

Προτάσεις:
-          να φτιάξουμε έστω και τώρα ένα όραμα που να ξεπερνά τον χρονικό ορίζοντα της παρούσας περιφερειακής αρχής, με στόχους και μέσα από τη Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης να προχωρήσουμε σε ένα κοινό σχέδιο δράσης.
-          Να εκπονήσουμε προτάσεις για τις αλλαγές που θεωρούμε απαραίτητες στο νόμο για την αυτοδιοίκηση και να καλέσουμε την ΕΝΠΕ να συζητήσει το θέμα και εμείς να δούμε ειδικά το θέμα της νησιωτικότητας
-          Να ζητήσουμε από την ΕΝΠΕ να δημιουργήσει επιτροπή για τη νησιωτική πολιτική ώστε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας


Ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ θεωρούμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι κατώτερος των περιστάσεων και σας καλούμε να αλλάξετε ρότα ζητώντας να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία. Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλες ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αξιοποιούμε τις προκλήσεις από όπου και αν προέρχονται. Εμείς έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις που τις έχουμε δημοσιοποιήσει και είμαστε έτοιμοι για να τις συζητήσουμε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις