Ερώτηση προς Καλογήρου για το πρόγραμμα Islands of Innovation

Γραπτή Ερώτηση

Προς την Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου κα Καλογήρου

Κα περιφερειάρχη,
Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε για τη συμμετοχή της ΠΒΑ στο πρόγραμμα ISLANDS OF INNOVATION (https://www.interregeurope.eu/islandsofinnovation/)
Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε:
-          Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος και για πιο λόγο επιλέξατε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα αυτό;
-          Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος που αντιστοιχεί στην ΠΒΑ και πως αυτός έχει κατανεμηθεί
-          Γιατί δεν επιλέξατε την ΕΝΑ αναπτυξιακή για την υλοποίηση του έργου ως την πλέον κατάλληλη δομή της ΠΒΑ για να υλοποιήσει και να αξιοποιήσει το έργο, αλλά αντίθετα την κλείσατε με τη δικαιολογία ότι δεν είχατε να της αναθέσετε έργο;
-          Ποιος έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος και με ποια διαδικασία;
-          Ποια η διασύνδεση του συγκεκριμένου προγράμματος με τη λειτουργία της ίδιας της Περιφέρειας (για παράδειγμα με το Συμβούλιο Καινοτομίας και με τη Δ/νση Σχεδιασμού που είναι οι καθ’υλη αρμόδιοι για το θέμα της καινοτομίας) αλλά και των άλλων φορέων της Περιφέρειας που έχουν ενδιαφέρον για την καινοτομία αλλά και τις επιμέρους θεματικές όπως πχ. τα Επιμελητήρια, οι φορείς τουρισμού κλπ
-          Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και πως έχουν αυτά διαχυθεί στην ΠΒΑ ώστε να υπάρξει ωφέλεια από αυτά;


Παρακαλούμε για την απάντηση σας

Α.Αργυρούδη, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Γ.Σπιλάνης, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις