Συμβόλαιο για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευημερία Συμβόλαιο για Νησιωτική Πολιτική - Εξαγγελία υποψηφιότητας για Περιφέρεια β.Αιγαίου και βασικές αρχές δρασης

Συμβόλαιο για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευημερία

Συμβόλαιο για Νησιωτική Πολιτική

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, παρά τα έργα που έγιναν τη τελευταία 25ετία μέσα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, παρουσίαζε ήδη προ κρίσης φθίνουσα πορεία ανάπτυξης με πληθυσμιακή και οικονομική στασιμότητα, Σήμερα η κρίση διαβρώνει επικίνδυνα οικονομία και κοινωνία, ενώ υποβαθμίζει τη ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. Η Περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται χωρίς πυξίδα, σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει, ανίκανη να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις με μόνο στόχο την απορρόφηση κοινοτικών πόρων για τη κατασκευή αμφιλεγόμενης σημασίας έργων.

Μπροστά σ’αυτή τη κατάσταση δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ολοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα ώστε:
Ø        Να ανατραπεί το αρνητικό και νοσηρό κλίμα που όλοι αισθανόμαστε γύρω μας να μας καταπλακώνει και να μην επιτρέπει να γίνει τίποτα το καινούργιο, το καινοτόμο, το δημιουργικό, το παραγωγικό, το αποδοτικό.
Ø         Να συσπειρώσουμε όλες τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου γύρω από ένα κοινό όραμα και ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό σχέδιο δράσης που για να υλοποιηθεί απαιτεί την ενημέρωση και την ενεργοποίηση και του τελευταίου πολίτη. 
Ø        Να γυρίσουμε σελίδα στη πορεία της Περιφέρειας, δημιουργώντας νέα αναπτυξιακή και κοινωνική δυναμική για τα νησιά μας με βασικό οδηγό το μακροπρόθεσμο δημόσιο συμφέρον.

Ονειρευόμαστε
·        Μια Περιφέρεια ανταγωνιστική, εξωστρεφή, καινοτόμο, βασισμένη στη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με σήμα κατατεθέν (brand name) το μοναδικό στο κόσμο "Αιγαίο Αρχιπέλαγος"
·        Μια Περιφέρεια που αναδεικνύει και αξιοποιεί τους ιδιαίτερους παραγωγικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους των νησιών της ως συγκριτικά πλεονεκτήματα
·        Μια Περιφέρεια με σχέδιο για το τουρισμό, το πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την υγεία, την ακτοπλοΐα, την ενέργεια, τον πολιτισμό.
·        Μια Περιφέρεια πράσινη, που διαχειρίζεται σωστά τους πόρους και τα απόβλητα της
·        Μια Περιφέρεια με γνήσιο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα που αξιοποιεί ευκαιρίες, γνώση και ανθρώπους χωρίς αποκλεισμούς
·        Μια Περιφέρεια που δίνει εφόδια στους πολίτες για να ευημερήσουν στα νησιά μας δημιουργώντας τους ευκαιρίες και προοπτική
·        Μια Περιφέρεια που στηρίζει τις πρωτοβουλίες των πολιτών για καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες και συνεργασίες σε όλους τους τομείς
·        Μια Περιφέρεια που εργάζεται συνειδητά ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό,  
·        Για Νησιά με ταυτότητα, βασισμένη στο χθες, που αξιοποιεί το σήμερα, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ με όραμα, στρατηγική και γνώση για μια νησιωτική πολιτική στη πράξη.
Για να γίνει το όραμα πραγματικότητα πρέπει να υπάρξουν ανατροπές σε συμπεριφορές, σε πρακτικές, σε λειτουργίες, σε πρόσωπα, σε όλα. Όμως οι ανατροπές πρέπει να γίνουν στη βάση αρχών όπως είναι:
Ø      η ουσιαστική λειτουργία των θεσμών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με στόχο το δημόσιο συμφέρον και μακριά από κάθε είδους πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις από ποικιλώνυμα συμφέροντα,
Ø      η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η χρηστή αξιοποίηση των πόρων και των προσώπων στη διοίκηση της Περιφέρειας,
Ø      η αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής με έμφαση στη ποιότητα και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και
Ø      η ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση με αιχμή του δόρατος τη κοινωνική οικονομία απέναντι στην χωρίς αύριο επιδοματική πελατειακή πολιτική.

Κομβικό σημείο όλων είναι το σχέδιο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει από το τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας και της συνεργασίας Περιφέρειας - Δήμων – πολιτών μέχρι τη στρατηγική και το αναλυτικό σχέδιο δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται ακόμη:
ü      Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνουν σήμερα ο «Καλλικράτης» και το ΕΣΠΑ
ü      Απαίτηση να υπάρξει σαφέστερη διαφοροποίηση της διοικητικής οργάνωσης στα νησιά, γνήσια αυτοδιοικητική με περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους και άρση όλων των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στην αυτοδιοίκηση να είναι αποτελεσματική
ü      Στενή συνεργασία με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας για να υπάρξει στη πράξη εθνική νησιωτική πολιτική που να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τη ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών και των άλλων φορέων
ü      Εφαρμογή του Συντάγματος με υλοποίηση του Συμβούλιου  Νησιωτικής Πολιτικής, της Ρήτρας Νησιωτικότητας και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής ώστε να υπάρξουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές
ü      Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών και θεσμικών ευκαιριών που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ενωση όπως πχ. η κατοχύρωση νησιωτικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, η χρηματοδότηση ειδικών δράσεων μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες, το δίκτυο των ευρωπαϊκών νησιωτικών επιμελητηρίων, την Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για να υπάρξουν οι ανατροπές που χρειάζεται ο τόπος πρέπει να αναδειχθούν νέα πρόσωπα ικανά και ανιδιοτελή. Η ρήξη με το παρελθόν, με νοοτροπίες, πρακτικές, πολιτικές και πρόσωπα που μας οδήγησαν στο οδυνηρό σήμερα, αποτελεί προϋπόθεση. Επιδιώκουμε εκλογικές συνεργασίες με πολιτικές και τοπικές δυνάμεις αλλά και πρόσωπα που έχουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων με όραμα και ανοιχτούς ορίζοντες

Για το λόγο αυτό καλούμε σε συστράτευση όλες τις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις που έχουν τις ίδιες ανησυχίες μαζί μας, που κάνουν τις ίδιες διαπιστώσεις και θέλουν να δράσουν, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη προσπάθεια.

Ολοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να γυρίσουμε σελίδα

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Γιάννης Σπιλάνης

Συμβόλαιο ζωής με το Αιγαίο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις